O ÎNCHINARE PLĂCUTĂ DOMNULUI (2)

Evrei 12:28 ”Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică…”

Astăzi este ziua Domnului! Ziua pe care I-o închinăm întreagă și în care ne închinăm în întregime!

Pentru că tocmai am sărbătorit Ziua Recunoștinței, închinarea noastră de azi ar trebui să însemne mulțumire! Mulțumire pentru TOATE lucrurile! Cum pentru toate? ”Pentru diagnosticul pe care tocmai l-am primit?” Da! ”Pentru că am pierdut tot, sau aproape tot ce am agonisit o viață?” Da! ”Și pentru că m-au anunțat de la serviciu că de mâine sunt șomer?” Da, pentru TOATE!

În primul rând, pentru că DOMNUL ISUS ESTE DEASUPRA TUTUROR LUCRURILOR! Faptul că suntem de multe ori necăjiți, bolnavi, în lipsă, nu înseamnă că El a pierdut controlul lucrurilor și nici că nu Îi pasă! Domnul știe situația ta. El îngăduie să treci prin valea în care te afli. Există un scop pe care tu nu îl înțelegi acum. O lecție care trebuie învățată, un pas înainte (uneori înapoi) care trebuie făcut. ”Bine, dar nu înțeleg!” Nici eu nu înțeleg! Dar, El știe! Numără, cântărește, înregistrază și păstrează TOTUL! Roagă-te așa: ”Doamne, nu înțeleg de ce… Dar pentru că sunt al tău, am încredere în făgăduințele Tale și știu că ești cu mine! Îți mulțumesc!” Așa! În necazul tău, Domnul Isus vrea să fie proslăvit. Că, adică, pentru tine Împărăția care nu se poate clătina este mai importantă decât ”necazurile ușoare de o clipă…”

Romani 9:5 ”…Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!”

Romani 11:36 ”Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

1 Corinteni 8:6 ”…totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.”

În al doilea rând, Îi mulțumim pentru toate lucrurile pentru că TOATE LUCREAZĂ SPRE BINE!

Romani 8:28 ”De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Țepușul este spre bine (”Harul Meu îți este îndeajuns!”), întârzierea este spre bine, lipsa este spre bine! Cum? Vrei să vezi? Urcă sus! În Efeseni, Pavel spune că Domnul Isus înviat este deasupra tuturor structurilor de autoritate și deasupra tuturor lucrurilor. El vede totul de sus. Dar, vei spune, eu sunt jos! Nu, tu nu ești jos. Pavel continuă și spune că după ce am fost înviați împreună cu Christos, am fost așezați în El, în locurile cerești! Adică, deasupra! Poți privi viața de unde alegi: de sus sau de jos! De unde este Domnul, munții sunt mușuroaie, văile sunt doar niște umbre! Dar de acolo se vede cel mai bine capătul: Împărăția care nu se clatină! Pavel spune în Evrei că într-o zi toate lucrurile se vor clătina, pentru ca să nu rămână în picioare decât ceea ce este dumnezeiesc! Dar acum, Împărăția este înlăuntrul nostru și nu ne clătinăm și nu dăm înapoi. Totul lucrează spre bine!

În al treilea rând, mulțumim Domnului pentru toate deoarece SUNTEM BIRUITORI ÎN TOATE!

Romani 8:37 ”Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”

Da, avem un Dumnezeu Mare! Prin El avem biruință asupra tuturor lucrurilor! Noi oricum biruim! Dacă trăim, suntem vindecați și biruim boala! Dacă murim, biruim moartea și suntem cu Domnul! Dacă avem ce ne trebuie, biruim prin Acela ale căruia sunt toate lucrurile și care ni le dă pe deasupra! Dacă suferim de foame și lipsuri sau trecem prin ispite, biruim încercarea și rămânem statornici proslăvindu-L pe Domnul prin toate!

Efeseni 5:20 ”Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

1 Tesaloniceni 5:18 ”Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: