STRĂJERII ȘI MANIFESTĂRILE TREZIRII SPIRITUALE (GUEST POST)

ARTICOL de BENAYAH GORDON

Vă propun spre evaluare acest material extraordinar prin echilibrul de analiză, accesibilitatea limbajului deși scris într-o formă elevată, și maturitatea și profunzimea spirituală a interpretării! LECTURĂ PLĂCUTĂ! Pe mine m-a delectat! Mulțumesc Benayah!

Manifestări în prezența Duhului Sfânt

o scurtă evaluare biblico-istorică

În timp ce așteptăm trezirea în mijlocul creștinilor și apoi revărsată între cei pierduți, ne confruntăm deseori cu aspecte dificil de primit sau înțeles. Vrem atingerea Duhului Sfânt, iar ceea ce observăm deseori sunt manifestări și semne exterioare care nu știm cum să le evaluăm. Ceea ce ne este clar e faptul că Duhul lucrează cu putere, iar dacă ne așteptăm ca slava Sa să se coboare în mijlocul nostru, trebuie de asemenea să ne pregătim pentru a întâmpina unele aspecte neobișnuite.

Cuvintele lui Jonathan Edwards răsună pline de adevăr și în secolul nostru. Teologul afirmă:

„Dacă se așteaptă să se vadă o lucrarea a lui Dumnezeu lipsită de dificultăți și pricini de poticnire, vor fi asemenea unui nebun așteptând pe malul unui râu să se scurgă toată apa acestuia. Nu trebuie să ne așteptăm la vreo lucrare a lui Dumnezeu fără poticnire. Cu siguranță va veni și ofensa. Până acum nu a existat nici o puternică manifestare pe care Dumnezeu a desfășurat-o în lume fără ca multe dificultăți să o urmeze [1]

Deși Edwards continua să încurajeze oamenii care au fost martori ai Marii Treziri din sec. XVIII, să nu se opună Duhului lui Dumnezeu în trezire, mulți oameni au găsit mai degrabă pricini de poticnire în manifestările care însoțeau evenimentele Trezirii. Oameni influenți ai vremii, printre care Charles Chauncy au întreprins acțiuni agresive anti-Trezire. Cel pe care tocmai l-am menționat, trece de la atacul împotriva lui Jonathan Edwards la critica virulentă a Trezirii pe care el o privește ca „dezordine”. Chauncy încropește un tratat în cinci părți (un fel de „comunicat” al zilelor noastre), Seasonable Thoughts on the State of Religion[2], în care prezintă pericolele „epidemiei de izbucniri emoționale” din perioada Marii Treziri precum și sfaturi pastorale pentru lucrători în ceea ce privește restabilirea ordinii, păstrarea unei „religii curate și nepătate” și evitarea Trezirii în general.

Ceea ce este foarte interesant este faptul că Chauncy chema poporul la o curățire de orice implică emoțiile și manifestările, însă în cele din urmă sfârșește ca pionier al Unitarianismului, negând Sfânta Treime și susținând mântuirea universală, a tuturor oamenilor indiferent dacă aceștia au sau nu o relație personală cu Domnul Isus. Edwards rămâne chiar și astăzi recunoscut și respectat printre creștini.

Acolo unde Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze vom avea parte atât de opoziție, cât și de confuzie. Aceasta din urmă nu se arată deoarece Duhul Sfânt ar trezi confuzia, ci mai degrabă se datorează faptului că oamenii nu sunt înrădăcinați în adevărurile Scripturale. O astfel de confuzie poate fi prezentă atât în inimile celor care vor respinge realitatea lucrării Duhului, cât și în cei care o îmbrățișează cu entuziasm.

Manifestări în Scriptură.

O astfel de situație este cel puțin la fel de veche ca și prima Cincizecime după înălțarea Domnului Isus:

Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa… Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s’au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s’au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi… mulţimea s’a adunat şi a rămas încremenită [în alte traduceri „confuză”]… Toţi se mirau, se minunau… Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă… Dar alţii îşi băteau joc, şi ziceau: „Sînt plini de must!” Atunci Petru s’a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a zis: … Oamenii aceştia nu sînt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decît al treilea ceas din zi.” (Fapte 2.1-5)

În ziua Cincizecimii 120 de persoane au fost umplute cu Duhul Sfânt experimentând mai apoi manifestările Duhului, printre care sunetul unui vânt puternic, limbi de foc care s-au așezat peste ei, vorbire în limbi necunoscute de ei până atunci, arătându-se asemenea unor oameni beți.

Cei care i-au observat în acea zi au avut reacții împărțite. Unii erau uimiți și nu știau ce să creadă, alții au batjocorit lucrarea Duhului în ei. Putem vedea același răspuns dat activității Duhului și astăzi. Unii privesc manifestările ca și lucrare a Duhului în timp ce alții sunt ofensați sau confuzi. Mulți sunt sceptici, considerând manifestările ca fiind un comportament venit din fire sau chiar cu rădăcini demonice. De aceea avem nevoie de cunoașterea Scripturilor și discernământ, pentru a fi atenți în ceea ce privește lucrarea Duhului printre noi și manifestările care uneori o însoțesc.

Când prezența lui Dumnezeu lucrează în mijlocul oamenilor, deseori pot fi observate manifestări cel puțin ciudate. Biblia ne prezintă câteva dintre acestea:

1.      Fapte 2 ne vorbește despre o stare a ucenicilor care pentru omul neștiutor părea a fi beție curată (Fapte 2.15). Fie datorită faptului că vorbirea lor nu putea fi deslușită de cei care nu cunoșteau limbile respective, fie datorită faptului că picioarele lor erau nesigure datorită puterii cu care Duhul a venit peste ei, manifestarea lor era clar vizibilă;

2.      Frica de Dumnezeu a căzut peste oamenii din jurul lui Daniel în timp ce acesta a primit o viziune din partea lui Dumnezeu (Daniel 10.7). Daniel a fost cutremurat de frică în prezența lui Dumnezeu (Daniel 8.17-18; 10.7-11). Același lucru s-a petrecut și cu ucenicii Domnului Isus (Matei 17.6);

3.      În prezența lui Dumnezeu, munții se cutremură (Exod 19.16-18). Chiar și clădirile au de suferit când prezența Sa este manifestată (Fapte 4.31; Isaia 6.4);

4.      În urma întâlnirii sale cu Dumnezeu, Daniel a rămas fără grai și fără putere, stors de orice vlagă (Daniel 10.15-19). Ezechiel rămâne înmărmurit o săptămână întreagă după întâlnirea cu Dumnezeu (Ezechiel 3.15);

5.      Experiențele cu Dumnezeu și cuvântul Său apar însoțite de lacrimi de bucurie, de pocăință, de jale (2 Cronici 34.27; Osea 12.4; Matei 26.75; Luca 19.41; Romani 2.4; 2 Corinteni 7.10; Apocalipsa 5.4);

6.      Petru și Pavel au avut parte de răpiri sufletești care le-au permis să vadă și audă lucruri din lumea spirituală (Fapte 10.10; 22.17).

7.      Am putea lista multe alte manifestări precum un animal vorbitor (Numeri 22.28). umblarea pe apă (Matei 14.29), lupta sau umblarea cu îngeri (Geneza 32.28; 2 Împărați 2.11), oase care învie morți (2 Împărați 13.21), fețe strălucitoare (Exod 34.30), vizite în cer (2 Corinteni 12.2-3).

Privind la aceste aspecte, nu cred că putem presupune faptul că anumite manifestări sunt false datorită faptului că nu găsim o descriere biblică EXACTĂ pentru fiecare experiență. De ce? Nu cred că era scopul principal al autorilor biblici să ne ofere o listă comprehensivă a manifestărilor survenite în urma atingerii prezenței lui Dumnezeu. Dacă o manifestare nu contrazice Biblia nu ar trebui demisă imediat, DACĂ aduce roade duhovnicești în viețile celor care experimentează respectiva manifestare. Vom reveni mai târziu asupra acestui aspect.

Manifestări în istoria trezirilor.

Pionierii marilor treziri și nu numai, scriu în cărțile și jurnalele lor despre diverse manifestări care se petrec în mijlocul serviciilor bisericești.

John Wesley, pionierul metodist mărturisește spunând:

Pe la ora trei dimineața, în timp ce continuam în mod constant în rugăciune, puterea lui Dumnezeu s-a revărsat copleșitor peste noi, atât de mult încât mulți au strigat cu mare bucurie și mulți au căzut la pământ. Imediat ce ne-am revenit puțin din teamă și uimire față de prezența Maiestății, am izbucnit cu toții într-o voce: „Te lăudăm, Dumnezeule, recunoaștem că Tu ești Domn.”[3]

În urma unei predici la închisoarea Newgate, Wesley notează în Jurnalul său:

Imediat, unul, și încă unul și încă unul au căzut la pământ. Au căzut de-o parte și de cealaltă ca loviți de trăsnet. O femeie a strigat cu voce tare. Ne-am rugat Domnului pentru ea și Domnul i-a schimbat apăsarea în bucurie. O a doua persoană se afla în aceeași agonie. Am strigat la Dumnezeu și pentru ea și El i-a împărtășit pace sufletului ei.[4]

În mod interesant, un alt binecunoscut predicator al Marilor Treziri, George Whitefield a protestat în ceea ce privește manifestările prezente în mijlocul serviciilor lui Wesley. Cu privire la acest aspect, Wesley notează în jurnalul său:

Am avut oportunitatea să vorbesc cu el în ceea ce privește acele semne exterioare care au însoțit deseori lucrarea interioară a lui Dumnezeu. Am descoperit că obiecțiile sale erau adânc înrădăcinate în denaturarea crasă a faptelor care s-au petrecut de fapt. Ziua următoare însă a avut ocazia să se informeze pe sine mai bine. Imediat ce a început (în ceea ce privește aplicația predicii sale) să invite toți păcătoșii să creadă în Cristos, patru persoane din vecinătatea sa au căzut la pământ, aproape în același moment. Unul dintre ei zăcea fără simțiri sau mișcări. Un al doilea tremura incontrolabil. Un al treilea avea parte de convulsii din întregul trup, dar nu scotea nici un sunet în afara suspinelor. Al patrulea, în egală măsură în convulsii, striga la Dumnezeu cu țipete și lacrimi.[5]

Jonathan Edwards, marele lider a Primei Treziri din New England a încercat să creeze o punte peste prăpastia dintre excesul emoțional și libertatea Duhului, evidențiate în manifestările oamenilor. În lucrările sale, el oferă o evaluare biblică a trezirii și manifestărilor ei. Iată câteva dintre înregistrările sale:

Mulți dintre tineri păreau copleșiți de un simțământ al măreției și al slavei lucrurilor cerești…, iar mulți alții erau cuprinși în același timp de supărare cu privire la starea lor păcătoasă și mizerabilă. Întreaga încăpere era astfel plină de nimic altceva decât strigăte, leșinuri și altele asemănătoare

Era ceva frecvent să vezi o casă plină de strigăte, leșinuri, convulsii și altele asemănătoare, ambele în neliniște sau admirație și bucurie… deseori unii erau atât de afectați și trupurile lor atât de copleșite, încât nu mai puteau merge acasă, ci rămâneau peste noapte acolo unde se aflau…

Au existat cazuri în care unele persoane zăceau într-un fel de transă, rămânând astfel nemișcați chiar timp de 24 de ore, fără să simtă ce se petrece în jur, dar în același timp aflându-se sub influența unor imagini puternice, ca și cum au fost în ceruri, având parte acolo de vederea unor lucruri glorioase și pline de desfătare.[6]

Alte figuri implicate în marile treziri scriu despre experiențe asemănătoare.

Francis Asbury, rânduit de Wesley ca misionar în colonii, un om disciplinat, care insista ca întâlnirile conduse de el să se desfășoare în ordine și liniște, relatează cum întâlnirile erau caracterizate de strigăte, căderi la pământ, plânsete și convulsii.[7]

Peter Cartwright, predicator al trezirii din Cane Ridge de la începutul secolului XIX vorbește despre manifestări care-i cuprindeau pe sfinți și păcătoși deopotrivă, aceștia intrând în convulsii pe care nu le puteau evita, iar cu cât se împotriveau mai mult, cu atât convulsiile se intensificau.[8]

Un ateu relata despre întâlnirile de trezire din Cane Ridge:

Unii oameni cântau, alții se rugau, unii strigau pentru milă cu cel mai jalnic accent, în timp ce alții strigau cu voce tare. Fiind martor la aceste scene, am avut o senzație ciudată, ca nici când înainte. Inima îmi bătea cu putere, genunchii îmi tremurau, buzele îmi fremătau și am simțit că trebuie să cad la pământ. O putere supranaturală ciudată părea că pătrunde în acea masă de oameni strânși acolo. La un moment dat am văzut cel puțin 500 de persoane secerate într-un moment ca și cum o întreagă baterie de tunuri a deschis focul asupra lor, imediat urmând strigăte și țipete care au sfâșiat văzduhul.[9]

Îi putem menționa pe alții precum George Fox, Charles Finney, John Alexander Dowie, John G. Lake, Frank Bartleman și o miriadă întreagă de oameni care au trăit în diverse momente ale trezirilor spirituale și au văzut manifestările oamenilor atinși de Duhul lui Dumnezeu, dar cred că ne-am atins scopul în ceea ce privește mărturiile istorice.

Încheiem această secțiune în cuvintele Lui Martyn Lloyd-Jones. Respectat ca și evanghelic, oponent al teologiei liberale, Lloyd-Jones observă câteva aspecte esențiale în ceea ce privește trezirile spirituale și manifestările care o însoțesc:

Iată ce spun mulți oameni. Ei susțin că aceasta este lucrarea diavolului. Dar sunt câteva dificultăți clare ale acestei teorii. Iată câteva dintre ele. De ce ar începe diavolul să facă astfel de lucrări? Care este scopul lui clar în acestea? Biserica este într-o perioadă de uscăciune, ariditate, de ce ar încerca diavolul să facă ceva care să atragă atenția asupra religiei și asupra Domnului Isus Cristos?… dacă aceasta este lucrarea diavolului, atunci diavolul este un prost fără pereche. El își dezbină propria împărăție, contribuind la creșterea împărăției lui Dumnezeu și a lui Cristos. Dacă diavolul îi conduce pe oameni la mântuire, atunci înseamnă că lucrează împotriva lui însuși. [10]

Lloyd-Jones accentuează faptul că în ceea ce privește trezirea, apariția manifestărilor se apropie de o regulă a trezirii. El vorbește despre oameni care agonizează în duhul și simt puterea Duhului Sfânt peste ei cu atât de multă intensitate încât leșină și cad la pământ. Uneori oamenii par să cadă într-o stare de inconștiență, un fel de transă în care pot rămâne ore întregi. În același timp însă punctează un aspect esențial pe care trebuie să îl observăm cu atenție și care ne va conduce la următoarea secțiune:

Încheiem prin a spune că aceste fenomene [manifestările mai sus punctate] pot să apară într-o trezire, care după spusele apostolului Pavel este rezultatul revărsării Duhului lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să căutăm manifestări și experiențe ciudate. Ceea ce trebuie să căutăm este manifestarea slavei lui Dumnezeu și puterea Lui și tăria lui. Ceea ce trebuie să căutăm este trezirea. Iar când aceasta vine, va fi atât de uimitoare încât lucruri ciudate și neobișnuite se prea poate să se petreacă. Întotdeauna însă trebuie să știm că Dumnezeu se mișcă printre noi și să fim gata să identificăm și să îngrădim falsul, prefăcutul și în adevăr tot ceea ce aparține răului. [11]

Căderea în Duhul

Una dintre cele mai evidente manifestări care se observă în zilele noastre în unele biserici, adunări, evenimente creștine, este ceva ce stârnește o mulțime de controverse și atitudini confuze. Unii o numesc „căderea pe spate”, „căderea în Duhul”, „șarlatanie”. Am văzut din relatările predicatorilor trezirii că a cădea în prezența lui Dumnezeu nu era o experiență străină întâlnirilor de trezire. Sprijină oare Scriptura o astfel de cădere în prezența lui Dumnezeu?

1.      Este un efect secundar al manifestării slavei lui Dumnezeu (2 Cronici 5.14; Exod 40.34,35). Slava lui Dumnezeu este palpabilă. Moise, cel care a văzut slava lui Dumnezeu nu putea să intre, la modul propriu, în cort atunci când slava lui Dumnezeu l-a umplut în întregime. Când Pavel a văzut slava lui Isus, a căzut la pământ (Fapte 9.3,4; 22.6,7);

2.      Nu avem o bază scripturală pentru a stabili nivelul de spiritualitate al individului în funcție de căderea sau necăderea în prezența lui Dumnezeu. Oameni sfinți asemenea lui Daniel au căzut sub puterea Duhului (Daniel 10.7-9). Prooroci ascultători, asemenea lui Ezechiel au fost secerați de pe picioare în prezența lui Dumnezeu (Ezechiel 1.28). În același timp au căzut și oamenii care au venit să-L aresteze pe Domnul Isus (Ioan 18.5,6). Pavel la rândul său, prigonitor al bisericii la acea vreme, cade în prezența slavei Domnului Isus (Fapte 9.3,4);

3.      Nu toți cei care au căzut sub puterea Duhului Sfânt au avut viețile transformate mai apoi. Cei care au venit să-L aresteze pe Domnul Isus, deși au căzut în prezența Sa, au rămas neschimbați în determinarea lor de a-L răstigni pe Domnul (Ioan 18.6-12)

4.      Sunt oameni care au avut parte de o binecuvântare deosebită sau transformare. Pavel și-a primit chemarea vieții și a fost total transformat în urma experienței de pe drumul Damascului (Fapte 26.12-19);

5.      Scriptura tratează acest fenomen ca fiind unul secundar și nu o experiență care trebuie căutată intenționat. Isus a ignorat faptul că cei care L-au arestat au căzut în prezența Sa (Ioan 18.6,7). Nu a luat în seamă acest fenomen. Când Ezechiel a căzut sub puterea lui Dumnezeu, Acesta i-a cerut să se ridice pentru a-i putea vorbi (Ezechiel 2.1); scopul Domnului Isus în manifestarea lui Pavel nu a fost ca acesta să cadă la pământ,, ci să-i vorbească și să-l însărcineze cu lucrarea Evangheliei (Fapte 26.16). Și ceilalți care îl însoțeau pe Pavel au căzut (Fapte 26.14), dar nu au primit nici o binecuvântare deosebită (Fapte 22.9).

Aspectul foarte important de reținut este, după cum și Lloyd-Jones amintea, faptul că această cădere este un efect secundar al unei manifestări mult mai importante. Sunt destul de multe practici nescripturale și perspective care circulă în lumea creștină și care întristează Duhul lui Dumnezeu. Această cădere despre care spuneam ar trebui privită ca efect secundar al manifestării puterii Duhului Sfânt și nu manifestarea în sine! Ceea ce noi căutăm este ungerea care vine din Duhul Sfânt, acea ungere care sfărâmă juguri, care nimicește lucrările întunericului din viața oamenilor. Nu avem nevoie de un joc domino uman.

Când Dumnezeu se manifestă, El nu face acest lucru fără un scop precis. El nu dă oamenilor viziuni lipsite de scop. Dacă biserica din Corint puteau transforma vorbirea în limbi autentică în sursă de confuzie, fără să zidească pe nimeni (1 Corinteni 14.16,23), tot astfel creștinii din zilele noastre care au de-a face cu căderile în Duhul pot privi în mod eronat manifestarea ungerii lui Dumnezeu.

În jurul nostru avem de-a face cu o lume frântă și decăzută care așteaptă să fie eliberată. Ungerea pe care Dumnezeu ne-a împărtășit-o este pentru a propovădui anul de îndurare al Domnului, pentru vindecarea celor cu inimile zdrobite, să propovăduim robilor libertatea, pentru redarea vederii orbilor și eliberarea celor captivi. Dacă acești oameni cad sau nu în prezența lui Dumnezeu, nu ne interesează în mod primar. Ceea ce vrem să vedem este libertatea lor și împlinirea Scripturilor în ei. Nu vrem să-i vedem pe oameni căzând, vrem să-i vedem mântuiți. De aceea, să ne ațintim privirile asupra lui Isus și nu asupra fenomenelor și manifestărilor. Domnul este bun și ne face parte de experiențe neobișnuite cu El și în prezența Lui și le primim cu bucurie. Dar ceea ce trebuie să ne preocupe este nu interesul pentru efectele secundare, ci pentru rezultatele permanente!

Să testăm toate lucrurile

Biblia ne cheamă și este de datoria noastră să testăm toate lucrurile în lumina Cuvântului. Dacă un predicator ne spune un lucru, iar Biblia ne spune un altul, atunci Biblia are dreptate! Punct. Dacă o învățătură nu se regăsește în Biblie, ea trebuie respinsă (1 Tesaloniceni 5.21).

Acestea sunt principiile pe care ar trebui să le avem mereu în vedere: „este biblic” și „zidește o majoritate”? Care este roada unei învățături sau a unei manifestări (Matei 7.20)? Dă slavă Domnului Isus? Atrage atenția asupra omului? Sunt oamenii aduși la Isus și la neprihănire? Ioan Botezătorul, Ilie și Ezechiel au acționat ciudat, dar au avut roade bune în viața lor. Ceea ce ar trebui să fie scopul nostru este dragostea și smerenia. Aici sunt învinse controversele și discuțiile inepuizabile. Oamenii care trăiesc în dragoste și umilință sunt greu de ofensat și stabili în umblarea lor deoarece nu au așteptări nerealiste în slujirea lor.

În lucrarea sa Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God[12], Jonathan Edwards își cheamă cititorii să evalueze trezirea privind dincolo de comportamentele pline de entuziasm pentru a vedea roadele. Menționează cinci semne distinctive ale lucrării Duhului, argumentând că diavolul nu va falsifica activități care au ca rezultat aceste răspunsuri. Dacă putem răspunde cu „da” acestor întrebări, ar trebui să privim manifestările ca autentice, chiar dacă nu sunt obișnuite pentru noi:

1.      Cinstesc persoana lui Cristos?

2.      Produc o mai mare ură față de păcat și o mai mare iubire a neprihănirii?

3.      Au ca rezultat un mai mare respect pentru Scripturi?

4.      Îi conduc pe oameni în adevăr?

5.      Au ca rezultat o mai mare dragoste pentru Dumnezeu și oameni?

Cu alte cuvinte, ceea ce ne ajută să determinăm că o manifestare este o autentică sunt rezultatele care se văd pe urma acesteia. Nu este vorba de faptul că vom cădea sub puterea Duhului, ci despre ceea ce se întâmplă după ce ne ridicăm, ca și în experiența apostolului Pavel. Manifestările precum această cădere nu reprezintă în sine un semn al maturității spirituale și nici nu garantează creșterea acesteia. De aceea să fim înțelepți în cântărirea și evaluarea lor.


[1]Edwards, J. (1839). The works of Jonathan Edwards, Volume 2, London: J. Childs and Son, pg. 273

[2] Chauncy, C. (1743). Seasonable Thoughts on the State of Religion, Boston: Rogers and Fowle

[3] Wesley, J. (1827). The journal of the rev. John Wesley, London: J. Kershaw, pg. 163-64

[4] Idem, pg. 181

[5] Idem, pg. 201

[6] Edwards, J. (1839). The works of Jonathan Edwards, Volume 1, London: J. Childs and Son, pg. 100-01

[7] Asbury, F. (1786).  Journal of Rev. Francis Asbury, Volume 1, New York: Eaton & Mains, pg. 251

[8] Cartwright, P. (1856). Autobiography of Peter Cartwright, the backwoods preacher, New York: Carlton & Porter, pg. 48

[9] Finley, J. (1853). Autobiography of Rev. James B. Finley, Massachusetts: Applewood Books, pg. 166-167

[10]Lloyd-Jones, D. M. (1987). Revival , Westchester, Ill.: Crossway Books, pg. 142

[11]Idem, pg. 147

[12] Parte a volumului The works of Jonathan Edwards, Volume 2, London: J. Childs and Son, pg. 257-277

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

23 răspunsuri sa “STRĂJERII ȘI MANIFESTĂRILE TREZIRII SPIRITUALE (GUEST POST)”

 1. Draga Frate Ionescu

  Foarte interesant acest articol, mai ales caci spune :
  „Biblia ne cheamă și este de datoria noastră să testăm toate lucrurile în lumina Cuvântului. Dacă un predicator ne spune un lucru, iar Biblia ne spune un altul, atunci Biblia are dreptate! Punct. Dacă o învățătură nu se regăsește în Biblie, ea trebuie respinsă.”

  M-am zidit sufleteste si mi-au intarit pozitia mea, predicile Dv. de pe resursecrestine.ro (video-predici), pe care le recomand celor interesati de ADEVAR !
  Cristian Ionescu lectia:
  11. Darul deosebirii duhurilor
  09. Puterea de a face minuni

  Acolo spuneati printre altele, citez:
  „nici nu mai avem nevoie de Darul deosebirii duhurilor , daca aceste invataturi se contrazic cu BIBLIA…”

  Multa binecuvintare din partea Domnului ISUS !!!
  2 Timotei 2:15

  • @ Remus
   Da, este un taler al balanței.
   Însă nu ar fi corect să nu acceptăm și celălalt taler.
   Corectarea exagerărilor și a motivațiilor greșite nu trebuie să ducă la extrema opusă a eliminării oricărei manifestări.
   Aprecierea dvs. este binevenită, mai ales că Benayah este la primul guest post la ”Popas”.
   Excelent articol. De aceea, sper să nu fie ultimul!

 2. Este și în românește această cartea (http://perlasuferintei.ro/catalog.php?mod=detaliiCarte&id=34) a lui Edwards în care vorbește despre manifestările prezente într-o trezire spirituală. Cu toate aprecierile pe care J. Edwards le primește în aceste zile, mulți se codesc în fața multor lucruri scrise în această carte.

  • Bineînțelesc că se codesc. Dacă este un lucru care starnește oamenii la dezbateri înfocate este taman lucrarea plină de foc a Duhului Sfânt. Să fim serios, încă de la Cincizecimea Pogorârii, lumea a luat foc și prin lucrările miraculoase, dar și prin opoziția
   „comentatorilor” de pe margine în a căror teologie multe lucruri nu se potriveau.

   Edwards este un teolog de primă mână și toți evanghelicii, de orice culoare ar fi, îl privesc de jos în sus. Dar e interesat nu, că în zilele noastre nu prea e considerat eretic, carismatic, concentrat asupra semnelor și minunilor și experienței și nu pe Cuvânt (char dacă în vremea lui și-a avut partea de oponență). Oricum, lucrările lui (mă refer la cele scrise) dovedesc un bun echilibru în ceea ce privește pasiunea pentru Domnul, focalizarea în Cuvânt (am eu unele dubii în ceea ce privește interesul său exacerbat față de iad și predicarea „hell-fire and brimstone) și tratarea manifestărilor.

 3. Domnule Cristian Ionescu,

  Am vazut ca aveti curajul sa abordati subiecte dificile. Am un material pentru blogul dvs. in caz ca vreti sa il postati. Am nevoie de o adresa de email.

  Multumesc,
  Pastor Paul Dan

 4. Sunt confuz.Cum sa urmaresti daca oamenii care au cazut la pamant si-au schimbat viata? Daca-Lcinstesc pe Domnul Cristos Isus.
  Concluziile definitive despre „daca e bun sau fals” nu pot fi trase decat mult dupa data evenimentului la care asisti.
  Cum putem deosebi in momentul producerii caderii,intepenirii sau tremuratului”Adevarul” de „Fals” .Acestea le vedem cu ochii nostrii pentru ca asistam la ele ca martori oculari sau si mai periculos daca eu insumi cad,intepenesc sau tremur.Cine vine pe urma sa spuna dupa un timp : a fost sursa originala ori sursa a fost falsa.
  Se pare ca este ca o viitura care vine si ia tot ce gaseste in cale si duce cu ea.Cine rezista ramane in viata cine nu rezista este gasit mai departe in camp fara viata.
  Si apoi aceste „efecte secundare” cum le numeste autorul au fost descrise la personalitati de exceptie in Sfintele Scripturi si nu la mase largi de oameni; se pare ca se ia un exemplu particular pentru a -l aplica la general;
  Si iarasi, chiar existenta acestor efecte secundare nu se poate sa nu aiba si o explicatie mai profana si nu numai ca asa este cand „cade Duhul”;
  De ce unii oamenii incep sa vorbeasca in limbi noi iar altii tremura si intepenesc can vine puterea Duhului:poate fi vre o legatura cu starea de sfintenie a oamenilor in momentul intalnirii cu Dumnezeu.Caci Duhul este Dumnezeu si unde este Dumnezeu este slobozenie.

  • @zxcv
   Aici este problema: căderile pe spate!
   Nu am căzut niciodată pe spate (și nici nu vreau să cad vreodată…), și nici nu a căzut vreodată cineva în prezența mea. Nici nu cred că lucrul acesta trebuie să devină un scop în sine (o acțiune deliberată: mă duc să cad nițel pe spate). Când se întâmplă, este nevoie de discernământ, deoarece poate însemna mai multe lucruri: nu trebuie luată numaidecât ca o reacție a unui demon prezent în omul respectiv, deși e o posibilitate, dar poate fi și reacția unei structuri sufletești mai slabe în prezența Domnului, sau o prezență puternică, prea puternică pentru limitele naturii umane, și poate fi și o exchibiție ca în cazul Chris: ”ia hai să vedeți cum vă dau pe spate”.
   Un om duhovnicesc va trebui să fie cu luare aminte în acest ”desiș” emoțional. Dar ultimul lucru pe care ar trebui să… nu-l facem este să desconsiderăm o lucrare doar în baza acestui aspect, bineînțeles, dacă liderii mișcării au discernământul și călăuzirea să nu devină o mișcare unidimensională și unidirecțională, adică: atâta știm, atâta facem!

 5. Cartea lui Martin Lloyd Jones este tradusa de asemenea in limba romana. Am folosit in mod special citate din cartile lor deoarece lucrarea acestora este citita, apreciata si bine primita de catre evanghelici.

 6. DRAGUL MEU FRATE CRISTIAN I.

  Citesc de mai multa vreme,paginile web,si mă bucur foarte mult de ultima pagina din 1decembrie.
  Te pomenesc foarte mult in marturia pe care sint solicitat sa depun Că D-zu.face si aztăzi Minuni el nu sa scimbat,dar oameni se aliniază in două grupăr,uni cred alti nu, macar sint dovezi cari nu se pot tăgădui.
  D-l. Isus doresc sa te binecuvinteze.
  Cu dragoste frăţeasca Tamas I.Ro.

  • Frate Ianoș,
   ce bine să citesc câteva rânduri de la dumneata.
   Nu voi uita niciodată starea gravă în care erai la spital după accident. Minunea pe care a făcut-o Domnul a rămas vie în amintirea noastră!
   Îți doresc personal și familiei mult Har și Pace de la Domnul!

 7. Draga frate Cristi

  Ma bucur mult si multumesc lui D-zeu pentru modul in care te foloseste D-zeu in a explica subiecte foarte delicate si-n acelasi timp evitate de cei mai multi.Nu prea multi doresc sa-si riste popularitatea.Apreciez mult cit de bine iti documentezi toate postarile.Si nu in ultimul rind apreciez cit de balansat incerci sa scrii.
  iti doresc mult succes si binecuvintare in tot ce faci.
  God bless you and yours.

  Cu deosebit respect,

  Mike O

 8. Cred ca inaintea maretiei lui Dumnezeu putem cadea cu fata in jos, cred ca Daniel Pavel, Ioan au cazut cu fata in jos, in semn de umilinta, asa cum ne si rugam acasa citeodata; smeiti, striviti , la pamint , fiind coplestiti de Dumnezeu ca maretie , dragoste si putere.
  Aleluia!

 9. smeriti..va rog sa corectati Dv stra, pentru ca s-a schimbat complet sensul.

 10. In orice manifestare a duhurilor trebuie sa fim prudenti, pentru ca ele se despart printr-o demaractie foarte fina,
  foarte delicat este sa stii pe ce tarim esti uneori.
  Nu e locul aici, dar dupa o seara unde s-a pus accent pe lucruri iesite din comun, la o partasie, a doua zi
  am simit intreventia diabolica asupra mintii;
  nu am fost in stare nici sa ma rog.
  Dupa mai mult timp mi-am dat seama de unde venea; se vorbea prea mult de scoaterea duhurilor rele;
  cit de echipat duhovniceste trebuie sa fii, ca sa faci fata uneltirilor.
  Intri pe teritoriul”lui”; te loveste; nu e mai bine sa chibzuiesti?
  Darul dicernerii duhurilor e un dar intradevar pretios, el te ajuta, pe tine si pe altii sa deosebesti de ce duh este minat cineva sau ceva.

  Teama mi-e ca si cei care merg cu Demeter nu se gindesc puternic la Cuvint.

 11. Ptr.Elisa!
  Am avut o prietena care tot asa a fost intr-o situatie asemanatoare cu a ta…Nu mai putea sa se roage dupa ce a fost la o seara de rugaciune unde se practica eliberarea de duhuri necurate.Cand fratele a mustrat duhul si i-a poruncit sa plece in numele lui Isus ,duhul a iesit cu tot cu prietena mea afara..(ea a plecat din sala).De ce a fost urmatoarele zile tulburata?Pentru ca „s-a umblat la ele(duhuri”)si au agitat-o ramanad in continuare.Daca ea nu ar fi mers la rugaciune, ar fi avut in continuare o stare linistitia pt.ca nu erau deranjate.Cand s-a vorbit despre scoaterea duhurilor si in cazul tau ,ele atunci s-au agitat cand s-au simtit in pericol sa fie scoase….daca nu era nimic nu te ar fi deranjat..
  Eu in locul tau, nu as mai avea teama pentru cei care merg cu Demeter ci as avea grija de mine.:)

 12. @fr. C.Ionescu,
  Pe blogul fr.Lascau si Croitoru exista un comment postat de @ vesteabuna ,care solicita de mai multe zile O MOSTRA DE VORBIRE IN LIMBI.
  Eu,am postat un comment cu opinia mea ,inclusiv am avansat O PROPUNERE CU OBIECTIVE CONCRETE – comment pe care il redau mai jos;
  @vesteabuna,
  Dupa “titulatura” sub care postezi opiniile tale,deduc ca esti “un om de buna credinta” fiind in cautarea adevaratelor “daruri pretioase “care ne pregatesc pentru cer.
  N-asi vrea sa te superi pe mine,dar din ce ai scris, am dedus(daca gresesc imi cer iertare anticipat)ca -vesteabuna – pe care o ai ,cu privire la darurile Duhului Sfint (vorbirea in limbi ,proorocie etc.) este STOPATA la o anumita limita..datorita;

  a)- “Opririi” analizei dvs. a darurilor DS NUMAI prin prisma prevederile 1Cor.13;8 FARA a DEPASI LIMITA si a merge mai departe la 1 Cor.14;39- “Astfel,deci fratilor,RAVNITI dupa PROOROCIE,fara sa impiedicati VORBIREA IN ALTE LIMBI.”
  Acest verset -CARE ARATA CONTINUITATEA DARURILOR DUHULUI SFINT- este AFIRMATIA aceluias ap. Pavel,care SA EXPRIMAT ANTERIOR prin versetul dela 1Cor.13;8-mentionat de dvs UNDE ATI PUS LIMITA
  .
  b)-Fiind un om ERUDIT- prin cunoasterea(citire,vorbire etc) a 5 limbi straine -ati avut si aveti acces la LA O VASTA LITERATURA SI SCRIERI ADIACENTE cu privire la INTERPRETAREA BIBLIEI .
  Nu este nimic RAU in aceasta-ba chiar LAUDABIL- dar in cazul dvs. ACEST ATU va condus la RASTURNAREA raportului CORECT – BIBLIA/ALTE SCRIERI- in raportul INCORECT -ALTE SCRIERI/BIBLIE , avind ca rezultat faptul ca IN PREZENT dvs. UMBLATI PRINTR-O CREDINTA “LA VEDERE
  ”.
  c)-Temelia credintei Dvs.- in Cuvintul lui Dumnezeu -este PUTERNIC AMPRENTATA de IMPACTUL ce l-ati avut la 15 ani CE VA MARCAT PANA IN PREZENT -in sensul CA N-ATI depasit LIMITA DE TRECERE dela “cercetarea semenilor” (din toate unghiurile)- pe ORIZONTALA- la ASIGURAREA SI CONSOLIDAREA legaturii personale -pe VERTICALA-cu Dumnezeu Tatal ,Isus Cristos-fiul prin PUTEREA DUHULUI SFINT
  .
  Aceasta este DIFERENTA CAPITALA intre Dvs si fr.Iosif Ton, care A GASIT LEGATURA PERSONALA cu Fiul lui Dumnezeu prin PUTEREA DUHULUI SFINT.

  Biblia -Cuvintul lui Dumnezeu- in care va declarati Credinta,se gaseste si pe masa altor denominatiuni religioase (fr.ortodocsi,martorii lui Iehova etc) care CRED ca si Dvs. -dar FARA LEGATURA PERSONALA CU Dumnezeu- si ATUNCI UNDE este diferenta..????

  Pentru a vi se REZOLVA cererea (cu privire la darul vorbirii in alte limbi) -care este in asteptare de nu stiu cite ore-ultima data erau 53(precizarea dvs)

  AVANSEZ urmatoarele PROPUNERI catre Dvs si ALTI FRATI IN CREDINTA si-n SPECIAL fratilor;
  Pastor P Lascau
  Pastor C. Ionescu
  Pastor V.Croitoru

  a)- Intrarea cu TOTII intr-un POST NECURMAT de 3 zile.
  b)-Stabilirea DATEI de incepere a postului.
  c)-Stabilirea ORELOR de RUGACIUNE pentru insotirea postului cu rugaciune.

  OBIECTIVE;
  1)-Dumnezeu prin Domnul Isus SA TRIMITA Duhul Sfint PESTE Dvs (vesteabuna)- CU darul Vorbirii in alte limbi – si alt DAR dupa cum voieste El.

  2)- Postarea de catre Dvs.(vesteabuna)-pe YouTube- si pe Bloguri a MARTURIEI ce SA INTIMPLAT CU Dvs.

  Pentru-ca NIMIC NU ESTE LA VOIA INTIMPLARII eu CRED ca Dumnezeu ISI VA PROSLAVI NUMELE si va ONORA
  cererile respective potrivit promisiunii SALE;
  1-”Va mai spun iarasi,ca,daca doi dintre voi se invoiesc pe pamint sa ceara un lucru oarecare,le va fi dat de Tatal Meu care este in ceruri(Mat.18;19).”
  2-”De aceea va spun ca ,orice lucru veti cere,cind va rugati,sa credeti ca l-ati primit si-l veti avea(Mc11;24)”.
  3)-”..si orice veti cere in Numele Meu,voi face,pentru ca Tatal sa fie proslavit in Fiul..Daca veti cere ceva in Numele Meu,voi face(Ioan 14:13,14)”.
  4)-”Ci sfintiti in inimile voastre pe Cristos ca Domn–Fiti totdeauna gata sa raspundeti oricui va cere socoteala de nadejdea care este in voi ,dar cu blindete si teama..avind un cuget curat,pentru ca cei ce barfesc purtarea voastra buna in Cristos,sa ramana de rusine tocmai in lucrurile in care va vorbesc de rau(1Pet.3:15,16)”.

  De acord……???

  Astept deciziile Dvs.

 13. @ Drago
  Apreciez poziția dvs. cu privire la lucrarea Duhului Sfânt.
  Personal nu cred că Duhul Sfânt se raportează la necredința noastră ci la credința noastră.
  Cererea trebuie să aibă la bază nevoia și credința.
  Nu știu dacă ”vestea bună” are credință sau vrea să ceară Domnului ceva.

 14. hmm, Jonathan Edwards, Martin Loyd Jones, both part of the „ilogical” calvinistic theology being spoken in a positive way… is the tide turning?

  • @ Gabi Bogdan
   Not for me.
   But you can see how inconsistent someone can be. Believing the right thing here, then the wrong thing there. That is why the people of God should be vigilant. Like the ones in Berea, not taking even Apostle Paul on his word, but constantly checking to make sure they are being taught the truth.
   That is why, for all its critics, I believe that blogging is a good way of discussing opinions because they will not go unchecked. I mean, whatever you say, it’s going to be tested from all sides so, you better know what you believe, and you better be prepared to answer for it.

Trackbacks/Pingbacks

 1. 13 postări în Top 100 WP (02.12.2010) « România Evanghelică - 2 decembrie 2010

  […] Doamne! (rascumparareamemoriei) 18. Am dat în mintea copiilor… (rasvancristian) 26. StrĂjerii Și ManifestĂrile Trezirii Spirituale (guest Post) (popaspentrusuflet) 36. De Straja Imprejurul Turmei (vasilealexandrutalos) 41. O altfel de […]

 2. 14 postări în Top 50 WP (02.12.2010) « România Evanghelică - 2 decembrie 2010

  […] mintea copiilor… (rasvancristian) 20. De Straja Imprejurul Turmei (vasilealexandrutalos) 21. StrĂjerii Și ManifestĂrile Trezirii Spirituale (guest Post) (popaspentrusuflet) 41. O altfel de “defăimare” lui Iosif Ţon (dyobodiu) 48. […]

 3. 15 postări în Top 100 WP (03.12.2010) « România Evanghelică - 3 decembrie 2010

  […] 18. Principiul dominoului anulat. Beatificarea lui Iosif Ţon (rasvancristian) 19. StrĂjerii Și ManifestĂrile Trezirii Spirituale (guest Post) (popaspentrusuflet) 20. Mai multă acribie, stimate frate Ţon… (vaisamar) 34. Vino, Duhule […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: