SCRISOARE DE LA PASTORUL DANIEL CHIU (DREPT LA REPLICĂ)

Am primit această scrisoare de la pastorul Daniel Chiu de la Biserica Baptistă Logos din Chicago!

Dânsul îmi cere ca în mod ”cavaleresc” să o public. O fac în mod pur creștinesc și, în ciuda unor afirmații cu care nu sunt de acord și pe care le voi sublinia pe parcurs, am bucuria că fratele Chiu afirmă câteva lucruri pe care nu m-am așteptat să le aud de la dânsul. Deși înțeleg sobrietatea momentului și gravitatea dezbaterilor, într-un spirit de colegialitate pe care l-am manifestat în cei 16 ani de când slujim în aceeași metropolă, îmi permit să lansez ideea că s-ar putea ca pastorul Chiu să accepte mai mult (deși nu prea mult) din doctrina penticostală decât ne-am închipuit. Cel puțin așa am citit eu. Așteptăm clarificări. Iată mesajul și comentariile mele:

Stimate frate Cristian Ionescu,

Vă scriu această scrisoare pentru a răspunde la insinuările pe care le-aţi făcut la adresa mea cu prilejul controversei care s-a iscat în jurul deciziei lui Iosif Ţon de a adera la o mişcare harismatică pe care eu o consider rătăcită. Când am redactat acea scrisoare, nu am făcut-o pripit cu o „răbufnire a frustrării”, nici nu am avut ca scop discreditarea bisericilor penticostale, aşa cum foarte facil aţi concluzionat pe internet. Nu am pomenit nicăieri în scrisoarea aceea numele de penticostal. De fapt acuzaţiile ce mi-au fost aduse sunt total gratuite şi nefondate.

(Cristian Ionescu: Așa după cum dumneavoastră ați fost mâhnit de ”insinuările” mele, și eu am fost mâhnit de insinuările dvs. chiar dacă nu ați pomenit despre penticostali. Citez: ”Se rugau ţipând şi sărind. Aiureau, crezând că sunt inspiraţi de Dumnezeu. Se rugau de dimineaţa până seara (…) Iată lupta dintre fals şi autentic. Ea continuă şi în vremea noastră. Prorocii falşi atrag mulţimile credule cu rugăciunile lor lungi şi strigate, cu muzica stridentă ce incită simţurile sexuale ale tinerilor lipsiţi de minte, cu pretenţia că sunt apostoli şi fac vindecări, etc. (…) Alte timpuri, alte feţe, dar acelaşi scenariu de înşelare a uşor-crezătorilor. Invocând lucrarea Duhului Sfânt şi darurile Acestuia, cabotinii contemporani înşeală masele susţinând că au revelaţie proaspătă de la Dumnezeu, pretinzând că vindecă pe bolnavi, că scot afară duhurile rele şi că sunt însufleţiţi de Duhul lui Dumnezeu să aducă „trezire” în poporul Domnului. Masele ignorante şi carnale li se alătură cu miile (…)” Pentru ca să fiu liniștit, aștept de la dvs. o propoziție din care să reiasă ce poziție aveți dumneavoastră despre faptul că în Biserica Elim din Chicago, se petrec aceste lucruri acum. Suntem noi înșelători? Sunt membrii Bisericii Elim carnali? Înțeleg că v-ați referit la proorocii lui Baal, dar ați extrapolat la vremurile noastre. Sunt anumite manifestări care se suprapun și la duhovnicesc și la păgân, deoarece trăim în aceeași natură umană. Ce credeți despre manifestările de mai sus în context penticostal?)

Liderii mişcării pe care am avut-o în obiectiv au declarat în repetate rânduri că ei sunt baptişti. Nu am dreptul oare ca baptist să critic o mişcare pornită de nişte baptişti, cari susţin şi la ora actuală că sunt baptişti? Nu am dreptul să critic o mişcare ce pretinde că manifestă daruri ale Duhului Sfânt, dar care sunt evident falsificate, doar pentru că unii penticostali se vor simţi jigniţi? Oare noi ne amestecăm în problemele intestine ale bisericilor penticostale pentru a suţine pe cei care au o concepţie „baptistă” (deşi sunt membri penticostali) şi o promovează în interiorul bisericilor din care fac parte? Nu aţi considera o astfel de poziţie nejustă, sau chiar impertinentă? Ştiu că există fraţi penticostali, chiar predicatori, care sunt acuzaţi că sunt baptişti în concepţie. Noi nu ne-am erijat niciodată în arbitri pentru a-i apăra şi pentru a condamna pe cei care îi acuză astfel. Bisericile penticostale au dreptul să îi trateze şi să îi caracterizeze pe membrii lor cum voiesc. Oare noi, baptiştii, nu avem acelaşi drept? Oare trebuie să ne abandonăm datoria de a cerceta duhurile pentru că unii se simt jigniţi de testarea efectuată? Nu scrie că în vremurile din urmă unii se vor alipi de duhurile dracilor? Nu ne spune Însuşi Domnul nostru că în ziua veşniciei vor veni unii care vor declara că au făcut minuni în Numele lui, au făcut vindecări în Numele lui, au scos şi draci în Numele Lui, şi totuşi au fost lucrători falşi? Aţi vrea să identificaţi pe blog-urile voastre câţiva astfel de lucrători ai fărădelegii? Nu cumva toţi cei care invocă Numele Domnului Isus trebuie acceptaţi ca lucrători autentici? Apoi, cum de puteţi să mă caracterizaţi din punct de vedere al pneumatologiei până nu m-aţi întrebat personal care este concepţia mea despre darurile miraculoase ale Duhului Sfânt?

(Cristian Ionescu: Obiectivul pe care l-ați avut, ca și ceilalți lideri baptiști implicați în această dezbatere, a fost să-i executați pe acești oameni în piața publică a internetului și nu în dimensiunea ”intestină” a Bisericii Baptiste. Pe de altă parte, nu uitați că suntem parte împreună din mișcarea evanghelică. În măsura în care ați încercat să vă folosiți și de noi (probabil pentru a tăia acestor oameni orice cale spre vreo cetate de scăpare), intervenția noastră este pertinentă și nu impertinentă! Noi nu ne comunicăm punctele de vedere în numele vreunei instituții religioase unei alte instituții religioase ci ca frați, dacă suntem, în Domnul, pe care dvs. ne-ați introdus în horă prin publicarea acestui caz. Poate că ar fi bine să întrebați pe unii dintre liderii baptiști de ce au solicitat sprijinul omologilor lor penticostali în înăbușirea acestei mișcări.)

Nu există probabil vreun an şcolar în care să nu fiu întrebat de vreun elev cu privire la felul în care mă raportez la bisericile penticostale. Întrebarea e de multe ori formulată astfel: „Care este diferenţa dintre baptişti şi penticostali?” Le răspund cu multă plăcere, conştient că informaţia care le-o ofer îi va ajuta să fie credincioşi desăvârşiţi în Christos.  „Fraţii penticostali pun accentul pe darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, pe când baptiştii pun accentul pe darurile Duhului manifestate în învăţătură. Accentul pe darurile miraculoase în dauna învăţăturii duce la rătăcire, pe când accentul pe darurile învăţării în dauna celor miraculoase duce la ariditate, la o viaţă religioasă lipsită de puterea lui Dumnezeu. Numai când aceste două categorii de daruri sunt puse împreună lucrarea lui Dumnezeu este completă în biserici.”

Găsiţi că cele spuse de mine sunt greşite? E adevărat că neglijarea darurilor manifestate miraculos duce la „răceală” şi „îngheţare” sau la formalism religios, aşa cum acuzaţi că sunt bisericile baptiste. Dar oare toate sunt aşa?  E adevărat că unele biserici baptiste au căzut într-o astfel de amorţeală, dar oare nu e tot atât de adevărat că neglijarea darurilor manifestate în învăţătură a dus în rătăcire acele biserici ce nu au vrut să audă de nimic altceva decât de „lucrări” şi „minuni”? Este clar că unele biserici penticostale au căzut în această capcană, dar vouă vă este foarte greu să recunoaşteţi acest lucru, deoarece credeţi că o astfel de recunoaştere ar duce la discreditarea tuturor bisericilor penticostale, ceea ce nu e cazul.  Ceea ce se întâmplă la întrunirile lui Benny Hin (omul care huleşte spunând că el botează cu Duhul Sfânt, cere bani pentru vindecări, înşeală publicul în mod conştient susţinând că a înfăptuit vindecări- vezi cazurile unor români înşelaţi, nu vrea să fie membru cu organizaţia sa în EFCA care verifică integritatea mânuirii finanţelor, are o nevastă care nu mai vrea să trăiască în falsul în care se complace şi a cerut divorţ, etc., etc.) şi a altor „evanghelişti” ca şi el este o farsă. Ceea ce se propagă la TBN este în cea mai mare parte o învăţătură eretică. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar modul în care detectăm contrafacerea lucrărilor lui Dumnezeu. Orice prorocie care nu se împlineşte este de ajuns ca să arate că prorocul acela este mincinos. Orice manifestare miraculoasă sau senzaţională care este asociată cu învăţătura falsă este de condamnat. Prorocia care se împlineşte, dar este parte a unei învăţături ce contrazice Cuvântul, nu este altceva decât o testare la care Dumnezeu supune pe cei credincioşi pentru a dovedi ataşamentul lor faţă de Cuvântul său. Este clar că mişcarea cu care Iosif Ţon se căsătoreşte este asociată cu învăţăturile eretice ale Pastorului Chris şi cu alte învăţături greşite de aceeaşi sorginte. Avem obligaţia în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu să declarăm o asemenea mişcare ca fiind eretică. Dacă voi, păstorii penticostali, nu aveţi această putere, vă compătimesc. În curând o să ajungeţi să recoltaţi roadele amare ale acestei confuzii.

(Cristian Ionescu: Wow! Frate Daniel, ca păstor penticostal afirm ceea ce predic de când predic, și anume că bisericile penticostale nu trebuie să devină unilaterale, concentrate doar pe latura darurilor spirituale. Așa-i că ne-am îndreptat? Acum 40 de ani nu aveam decât vreo 2,3 în toată țara care să știe teologie cât știau păstorii fiecărei biserici baptiste din România. Acum suntem umăr la umăr cu dvs. Avem exagerări și contrafaceri? DA! Orice lucru de valoare este imitat. Aruncăm însă doar copiile ieftine nu și originalul prețios. Totuși, fraza anterioară a scrisorii dumneavoastră ne lasă cu o dilemă ce se cere clarificată: Sunteți cesaționist sau continuaționist? Din câte ați scris aici se pare că nu sunteți cesaționist, deși câțiva foști elevi de la școala creștină, care sunt actualmente membri în biserica noastră, ar putea sta mărturie că v-au auzit spunând contrariul. Lămuriri concrete vă rugăm! N-ar fi rău, acum că v-am arătat cât de mult am învățat noi de la frații baptiști, să ne spuneți câți prooroci autentici aveți în biserică. Ca să nu fiți nici dvs. unilaterali. Despre Chris, Benny Hinn și TBN nici nu discut pentru că nu i-am susținut, ba din contră mi-am exprimat public dezaprobarea. Am cerut public clarificări de la străjeri cu privire la asocierile lor. Noi pastorii penticostali condamnăm ereziile, dar avem grijă să nu exterminăm sumar orice manifestare. Înainte de a extermina, trebuie încercată corectarea și recuperarea.)

Vă reamintesc că în urmă cu câţiva ani Biserica ce o păstoresc a detectat şi a expus falsitatea unuia numit Vicovan, care pretindea că Dumnezeu l-a convertit în mod miraculos şi l-a chemat să predice Evanghelia. Fiind demascat ca impostor în bisericile baptiste, a trecut cu „lucrarea” lui la fraţii penticostali. Deşi au fost avertizaţi de impostura lui, fraţii penticostali au crezut că noi suntem geloşi de noua lui asociere, şi au ignorat în totalitate avertizările noastre. Care a fost rezultatul? Individul i-a impresionat pe fraţii penticostali cu „darurile” lui şi cu „minunile” experimentate de când s-a „întors” la Domnul. Abia ulterior falsitatea lui a fost descoperită, după ce îi fuseseră încredinţate sume uriaşe de bani pe care şi le însuşise. La ora actuală nu ştiu să existe vreo biserică penticostală în SUA care să îl mai accepte. Preaiubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh… Ce bine ar fi fost dacă fraţii penticostali care l-au primit în bisericile lor ar fi verificat dacă prorocul acela era autentic sau fals, după cum cere Scriptura.

(Cristian Ionescu: Nu l-am acceptat niciodată pe Vicovan în biserica unde am slujit. Nu există un pod de comunicare oficial la nivelul Asociației Baptiste și a Convenției Penticostale. Nu am fost informați și nici nu am știut de activitatea acestui om între baptiști.)

Toată pretenţia unora că sunt apostoli şi că au revelaţie nouă de la Dumnezeu este o farsă, deoarece contrazice Cuvântul. Apostolia şi cunoştinţa au fost daruri speciale oferite de Dumnezeu prin Duhul Său numai în primul veac. Nu au existat doar 12 apostoli! 1  Corinteni 15:5, 7 arată că a existat un număr destul de mare de bărbaţi numiţii apostoli. Aceştia aveau calificări speciale. Au văzut pe Domnul Isus după înviere, şi au fost cu El în timpul celor trei ani şi jumătate de activitate terestră. Ei au primit puteri speciale de la Domnul Isus, chiar puterea de a învia morţii! Misiunea apostolilor a fost să pună temelia Bisericii şi să ofere învăţătura Domnului Isus (învăţătura apostolilor). De aceea au avut darul cunoştinţei. Inspiraţi de Duhul lui Dumnezeu ei ne-au dat revelaţia Noului Testament. Aceşti apostoli au pus într-adevăr temelia Bisericii şi ne-au oferit revelaţia nouă intenţionată de Dumnezeu. La numărul lor nu s-au mai adăugat alţii pe parcurs, şi la moartea lor nu au fost desemnaţi alţi apostoli în locul rămas vacant. Odată cu moartea lui Ioan apostolia a încetat să mai fie un dar pentru biserica lui Christos. Pretenţia unora că ei sunt apostoli este absurdă. Dacă sunt totuşi apostoli, sunt falşi, nu autentici. Biserica Mormonilor pretinde că are apostoli până în ziua de azi. Cât de întemeiată este această pretenţie? Tot atât de întemeiată ca şi poziţia unor harismatici care pretind că ei sunt apostoli, şi la fel de rătăciţi ca mormonii sunt harismaticii care cred pretenţia lor. După încheierea epocii apostolice şi după finalizarea canonului Noului Testament Dumnezeu nu a mai oferit revelaţie nouă. Dacă ar face-o, lucrul acesta ar însemna că revelaţia prin Fiul nu a fost finală şi suficientă.

În ce priveşte darul profeţiei, trebuie să arătăm că la 400 de proroci falşi s-a găsit şi unul autentic! Pe vremea conflictului cu Babilonul în Ierusalim s-au găsit doi profeţi autentici, Ieremia şi Urie. Restul prorocilor (şi nu erau puţini) erau falşi şi insuflau o încredere falsă celor ce îi ascultau (şi nu erau puţini). Populaţia întregului Ierusalim a pierit în urma unui asediu de trei ani, în urma unor suferinţe îngrozitoare, pentru că a dat crezare prorocilor falşi. Care este raportul astăzi dintre profeţii reali şi cei mincinoşi? Înclin să cred că înşelăciunea este mai mare astăzi decât în vechime. Apostolul Pavel se plânge de faptul că cei mai mulţi predicatori din vremea lui stricau Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aceasta a fost realitatea în timpul în care mai trăiau apostolii, cred că am dreptul să concluzionez că numărul celor falşi nu s-a împuţinat cu timpul, ci a crescut. Astăzi numărul predicatorilor sau al profeţilor falşi este mult mai mare decât al celor autentici.

Am cunoscut şi cunosc fraţi penticostali cari privesc cu multă sobrietatea problema darurilor miraculoase şi nu se lasă înşelaţi de pretenţiile măsluitorilor. Dumnezeu să îi binecuvinteze! Un predicator penticostal i-a mustrat pe prorocii din biserica ce o păstorea, deoarece nu au descoperit păcatul (imoralitatea) în care trăia unul dintre ei de ani de zile, deşi pretindeau că sunt proroci şi au descoperiri de la Dumnezeu. Cred că există un dar autentic al descoperirii duhurilor, dar nu cred că îl au cei ce nu sesizează falsitatea multor „daruri” ce sunt afişate în vremea noastră. Cred că există un dar autentic al vorbirii în limbi şi un dar autentic al traducerii, dar nu cred că orice borboroseală este de la Duhul Sfânt. Predicatorii penticostali care nu fac această distincţie încurajează falsul în bisericile în care Dumnezeu i-a pus episcopi. Cred că Dumnezeu face şi astăzi vindecări ca răspuns la rugăciunile celor credincioşi (mama mea a fost vindecată miraculos, eu însumi am experimentat vindecarea în urma rugăciunii), dar nu cred că există persoane cu darul apostoliei, care să învieze morţii sau să vindece boli şi malformaţii congenitale la o poruncă. Acest dar l-au avut numai apostolii. Cred că şi astăzi Dumnezeu vorbeşte autoritar prin predicatorii pe care îi cheamă la lucrare, dar nu cred că că cei care pretind că au o misiune de la Dumnezeu  să meargă la poarta Brandenburg cu zeci de fecioare-fetişcane după ei, sunt oamenii lui Dumnezeu. De ce nu s-au gândit să ia cu ei fecioare în vârstă de 70 de ani?

(Cristian Ionescu: Aici avem o problemă. Nu există în Biblie nici o enunțare literală a afirmației dvs., deci nu poate fi un principiu. Nu credeți că dacă ar fi apărut o schimbare atât de majoră care să împartă dispensațiunea Bisericii în alte dispensațiuni, Dumnezeu nu ne-ar fi lăsat la îndemâna supozițiilor noastre ci ne-ar fi dat o enunțare mai clară? Cât privește expresia ”Cred că există un dar autentic al vorbirii în limbi şi un dar autentic al traducerii, dar nu cred că orice borboroseală este de la Duhul Sfânt.” sunt de acord, dar dvs. practicați în biserică vorbirea și tălmăcirea autentică? Sau îi învățați pe enoriașii dvs. că există vorbire în limbi autentică și o pot cere de la Domnul? Frate Daniel, dacă aceste lucruri le spuneți că le credeți, e foarte bine, dar dacă le spuneți doar ca să mă reduceți la tăcere prin revers psihologic, nu este bine! Nouă trebuie să ne umble picioarele pe unde ne umblă gura.)

Frate Cristi, dacă există proroci falşi (şi reunoaşteţi că există), dacă există vindecători falşi (şi recunoaşteţi că există), de ce nu sunt daţi afară din bisericile pe care le supravegheaţi? De ce lăsaţi ca aluatul falsităţii să contamineze bisericile? De care proroci falşi v-aţi disociat în cele peste două decenii de când sunteţi păstor? Şi dacă nu aveţi curajul să o faceţi, cel puţin lăsaţi-i pe aceia care ştiu că au chemarea să o facă! Confuzia actuală experimentată de unele biserici penticostale cu privire la mişcarea pe care eu am caracterizat-o ca fiind falsă se datoreşte laxităţii de ani de zile pe care predicatorii şi alţi slujitori însărcinaţi cu supravegherea în astfel de biserici au manifestat-o în privinţa identificării manifestărilor false şi a excluderii lor din comunitate.

(Cristian Ionescu: Da am pedepsit prooroci falși și i-am demascat! Dacă aveți nume de prooroci falși din biserica pe care o păstoresc, vă rog să mă informați!)

Dacă Iosif Ţon s-a convertit la o altă concepţie privind darurile Duhului Sfânt, cel puţin putea să nu ne mintă cu privire la „vechimea” darurilor ce pretinde că le are, şi cel puţin putea să se fi asociat cu bisericile penticostale ce manifestă discernământ şi echilibru în privinţa darurilor miraculoase ale Duhului Sfânt, şi nu cu nişte baptişti rătăciţi. De fapt, bisericile penticostale au fost insultate nu de cei care afirmă falsitatea grupării cu care s-a asociat Iosif Ţon, ci au fost insultate chiar de Iosif Ţon. Faptul că a refuzat să se alăture cultului penticostal şi s-a asociat cu o grupare extremă (contestată de bisericile penticostale) pretinzând că aceasta este lucrarea autentică a lui Dumnezeu, este o insultă pe care o aruncă bisericilor penticostale serioase, considerându-le lipsite de manifestările depline  ale Duhului Sfânt. L-aţi întrebat pe Iosif Ţon în ce biserică este membru? Cum poate un om care nu se supune nici unei autorităţi bisericeşti locale să fie un om ales al lui Dumnezeu? De ce nu s-a făcut mai întâi membru într-o biserică penticostală şi din această poziţie să elaboreze cu privire la darurile Duhului Sfânt? Atunci problema Ţon ar fi fost nu numai a baptiştilor, ci şi a penticostalilor. Când el caracterizează pe cei ce îl critică a fi nedrepţi şi îi ameninţă cu iadul, ar trebui să ştie mai degrabă versetul care spune că afară sunt cei ce iubesc minciuna şi trăiesc în minciună. Chiar vreţi să aducem dovezi peremptorii cu privire la mulţimea minciunilor în care s-a complăcut şi să aducem în faţă pe mulţii credincioşi pe care i-a minţit, pe care i-a trădat, pe care i-a şantajat? Ştiţi oare că atunci când a fost confruntat cu cele două scrisori date securităţii a cerut să nu îl judecăm pripit, deoarece va cere unui juriu competent să analizeze cele două scrisori şi să dea un verdict? Ştiţi când s-a întrunit juriul respectiv? Niciodată. A fost mai convenient să uite de promisiunea ce a făcut-o. Cum se face că unii din cei mai compromişi oameni primesc dintr-o dată „darurile” miraculoase ale Duhului Sfânt, şi sunt chemaţi la lucrări speciale?

Cu câţiva ani în urmă unii predicatori penticostali au preamărit la amvoane „experienţa” harismatică a unei biserici baptiste din România şi au spus că toate bisericile baptiste ar trebui să aibe o asemenea experienţă. Noi, păstorii baptişti, nu ne-am considerat insultaţi de asemenea proferări neînţelepte, nici nu am atacat pe blog-uri pe acei predicatori penticostali cu epitete jignitoare, deşi am ştiut că trecerea timpului ne va justifica în final pe noi! Acum, fiica predicatorului ce a promovat experimentul harismatic în acea biserică, fiind împinsă să se căsătorească cu un anumit tânăr prin profeţia şi cerinţa unui „profet”, după ce a consumat căsătoria şi după ce a constatat că s-a căsătorit cu un schizofren, a dat în judecată pe tatăl ei şi pe prorocul mincinos care i-au distrus viaţa cu prorociile mincinoase pe care le-au proferat în Numele Domnului. Ce mult savurează presa astfel de „incidente profetice” şi cum folosesc astfel de cazuri pentru a discredita lucrarea lui Dumnezeu! Dacă predicatorii penticostali care au ridicat în slăvi experimentul menţionat ar fi fost mai circumspecţi şi ar fi cercetat duhurile, nu s-ar fi făcut vinovaţi de recomandarea unei lucrări ce s-a dovedit a nu fi de la Dumnezeu, ci o lucrare de contrafacere a darurilor Duhului Sfânt. Câte cazuri de acestea ne mai trebuie pentru a ne înţelepţi? Câte vieţi tinere vor mai fi sacrificate pe altarul prorocilor lui Baal?

Dacă sunteţi aşa de dornic să îl apăraţi pe Iosif Ţon, ce veţi face cu restul teologiei lui? Iosif Ţon a tradus şi diseminat cărţi ale teologului John R. Stott, care este evoluţionist, feminist, leftist, ecumenist, anihilaţionist, etc. În vremea când se traduceau lucrările lui Stott la Societatea Misionară Română, acolo lucrau mai mulţi fraţi penticostali, dar niciunul nu a condamnat teologia lui Stott, ci dimpotrivă au promovat lucrările acestuia făcând traducerile şi editarea lor. Comentariul lui Stott la Epistola către Romani, tradus şi împrăştiat de Iosif Ţon printre credincioşii români afirmă clar că Dumnezeu a folosit procesul evoluţiei pentru a-l crea pe om, că Dumnezeu a dus materia în evoluţia ei până la apariţia formelor superioare de viaţă (mamiferele) şi în acest punct a luat nişte hominizi (maimuţe) pe care i-a transformat în oameni (Adam şi Eva). La vremea publicării acelei cărţi am protestat, dar nimeni nu a luat în seamă protestul meu. I-am reproşat personal lui Ţon că promovează evoluţionismul în bisericile noastre, la care mi-a răspuns că toţi teologii englezi sunt evoluţionişti, şi prin urmare nu e nimic rău cu evoluţionismul. Ce faceţi cu această teologie a lui Iosif Ţon? O puneţi sub preş? Ce faceţi cu poziţia lui feministă? O să o promovaţi în bisericile penticostale? Ţon susţine fără perdea că femeile pot să fie prezbiteri, păstori, episcopi! Ce veţi face când în bisericile penticostale unele surori vor avea pretenţia să fie păstori în conformitate cu învăţătura prorocului Iosif Ţon? Ce faceţi cu universalismul lui Iosif Ţon? El înclină să creadă că şi Diavoul va fi mântuit! Ce faceţi cu convingerile lui influenţate de critica înaltă, datorită cărora crede că partea a doua a cărţii lui Isaia a fost scrisă după exilul babilonian, de un oarecare individ numit pseudo-Isaia? Domnul Isus ne-a spus că Isaia a fost cel ce ne-a oferit textele din a doua jumătate a cărţii, pe care le-a citat în sinagogă. Iosif Ţon susţine că nu a fost Isaia cel care ne-a oferit acele texte, ci un individ care a trăit după exil. Aceasta este poziţia criticii înalte cu privire la cartea profetului Isaia,  poziţie pe care Iosif Ţon o adoptă în lucrarea sa despre martiraj. Cum de profeţii mişcării cu care se asociază nu i-au detectat aceste defecte, dacă au daruri miraculoase, inclusiv descoperirea duhurilor? Ştiţi care e răspunsul? Şi unul şi alţii au acelaşi duh de rătăcire care îi face să se asocieze.

(Cristian Ionescu: Frate Daniel, fratele Țon nu a predicat niciodată – până în prezent – în biserica pe care o păstoresc. Sunt șocat să observ că dvs. aveți cunoștință de istoria ”pătată” a acestui frate încă din anii ’70 din România, dar în urmă cu numai câțiva anișori, aveați săptămâni întregi de evanghelizare și învățătură cu fratele Țon, în biserica dvs., și le dădeați voie elevilor dvs. să nu-și facă temele în ziua respectivă dacă vin la biserică să asculte prelegerile sale. Ce sa-i faci, am avut spioni printre elevii dvs. 🙂 Mai mult, încercând să condamnați asocierea dumnealui cu străjerii, ați fost de acord cu modul vulgar în care a fost tratată această problemă? Iată un citat din răspunsul pastorului Marius Cruceru pentru mine: Repet.. aici discuţia nu este despre lucrarea Duhului Sfînt. Este vorba numai dacă aţi fi de acord ca pe la 80 de ani să fiţi vindecat de “duhul de impotenţă”. Dacă domnul Demeter mai trăieşte, lucru care s-ar putea să se întîmple, vindecîndu-se succesiv…. vă va vindeca cu siguranţă. unii susţin că a făcut-o. “Dumnezeu nu vrea să avem niciun mădular slab” (sic!)” Păi e frumos așa ceva frate Daniel? Această lipsă de constanță în atitudinea dvs. și nu numai a dvs., pune intervenția pe care ați avut-o sub rezervele suspiciunilor noastre, ca să nu spun mai mult. Cât privește tragedia fiicei fratelui din Zalău, acum am aflat acest lucru de la dvs. Însă dacă orice mișcare poate fi discreditată datorită exagerărilor și chiar aberațiilor unor oameni, până și în cercul intim al ucenicilor Domnului au fost asemenea cazuri. Aceasta a discreditat omul respectiv dar nu și lucrarea lui Dumnezeu. Mă doare de situația aceasta. Doamne ferește-ne pe toți că avem copii…)

Frate Cristi, sper că vei avea cavalerismul să publici această scrisoare în blog-ul în care m-ai acuzat atât de ieftin de discreditarea bisericilor penticostale. Biserica noastră a făcut colecte speciale pentru construcţii de sanctuare pentru biserici penticostale din România. Nu aş fi făcut lucrul acesta dacă nu aş respecta pe fraţii mei penticostali. În repetate rânduri fraţii păstori penticostali au fost invitaţi la ocaziile speciale ale bisericii Logos să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Nu aş fi făcut lucrul acesta dacă nu i-aş respecta. Nu am obiectat la căsătoriile dintre baptişti şi penticostali. În cazul în care o fată din biserica ce o păstoresc se căsătoreşte cu un tânăr penticostal, o sfătuiesc să îşi urmeze soţul. Nu aş face-o dacă nu aş respecta bisericile penticostale. Nu sunt de acord cu insultele pe care unii vi le-au adresat pe blog. Sunt întristat de lipsa de condescendenţă care transpare din discuţiile pe temele care ne ard. Putem avea înţelegeri diferite şi convingeri diferite în probleme secundare. Toţi însă trebuie să ne coalizăm împotriva falsului şi a imposturii care desfigurează rău Evanghelia şi Biserica Domnului. Cât mă va ajuta Dumnezeu voi spune întotdeauna binelui bine, şi răului rău.

Al tău frate în Domnul Isus Christos,

Daniel Chiu

(Cristian Ionescu: În virtutea faptului că suntem colegi în comunitatea evanghelică din Chicago, am să tratez încheierea scrisorii într-o notă pozitivă. Vă iubesc din toată inima ca frate și tovarăș de slujbă! Că, într-un spirit mai zâmbăreț, de cavalerism – ca la medieval times 🙂 – am dat și voi mai da dovadă. )

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

52 răspunsuri sa “SCRISOARE DE LA PASTORUL DANIEL CHIU (DREPT LA REPLICĂ)”

 1. Trebuie sa recunosc:)Blogul dvs a devenit in scurta vreme unul din blogurile preferate!Va felcit.

 2. Da….asta e !
  Lucruri clare, care multi nu le cunosc si acum la momentul acesta aduc o mai multa lamurire asupra vuietului de pe Bloguri din aceasta vreme !

  Frati Baptisti va IUBIM si noi , chiar daca ca intr-o familie nu totii copii sint la fel !

  Domnul sa ne binecuvinteze pe toti !

 3. Frate Cristian Ionescu,
  Sunt membru şi ma implic intr-o biserica Baptista dar ma delimitez de afirmatiile necrestinesti ale unor lideri baptisti. Vreau sa va felicit pentru integritatea si curajul cu care va exprimati opiniile. V-am ascultat si unele predici si ma bucur ca Dumnezeu lucreaza prin dvs. intr-un mod deosebit.
  Va rog sa continuati sa spuneti adevarul in dragoste.
  Cu respect si dragoste fratească, Eugen

  • imi pare ca pastorul baptist a raspuns mai armonios si cu mai multa dragoste pe tot parcursul dialogului,chiar si incheierea deasemenea
   Parerea mea,ca multi il vreau pe I.T la ei in ograda,la ora aceasta,iar unii nu-l mai vreau…deh daca te uiti la oameni,peste ani ai mari dezamagiri din pacate…si eu mai privesc la unul,altul,din pacate….
   Frate Eugen Budea,te cunosc personal,iti pare ca fratele Daniel Chiu nu spune adevarul in dragoste?Care sunt acele afirmatii?
   Chestia cu …am avut si noi niste spioni..(n-am stiut ca past. Ionescu se ocupa cu din astea…. [( „Ce sa-i faci, am avut spioni printre elevii dvs. „) ]vorba nu e demna de limba duhovniceasca a unui pastor…daca cu asa lucruri se ocupa unii,dt mai marii nostri…?

   • Poate ar trebui să citiți postarea dânsului pe blogul lui Marius Cruceru. Acolo să vedeți armonie…

   • Cât privește cu spionii, n-ați priceput nimic. E ok.

   • Draga Alex,
    Nu-ti cunosc identitatea, dar vreau sa-ti argumentez pozitia mea.
    Iti dau un citat din
    Scrisoarea deschisă a pastorului Daniel Chiu:

    „Ca şi prorocii de odinioară ai lui Baal, care antrenau masele în prostituţie sacră, aceşti proroci „trăiesc în plăceri ziua nămiaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste… Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!” Sunt obsedaţi sexual, şi lucrul acesta transpare mereu la întrunirile lor. Oamenii care îi cunosc de aproape ştiu de escapadele lor amoroase. Sunt lacomi de bani, trag la hotele de cinci stele, după ce au colectat banii credulilor. Pretind că exorcizează duhurile, când ei înşişi sunt însufleţiţi şi posedaţi de duhuri rătăcitoare. Făgăduiesc altora slobozenia, când ei înşişi sunt robiţi de imoralitate. Scripturile avertizează că „mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău.”
    De curând s-a hotărât să îi urmeze şi predicatorul Iosif Ţon.”

    Acum te intreb: Tu vezi dragoste în aceasta interpretare facuta strajerilor?
    Eu vad o concluzie pripită si nefondata. Cunosc personal cativa strajeri. Sunt oameni echilibrati care doresc sa-l cunoasca mai mult pe Dumnezeu şi să I se dedice mai mult. Impins de curiozitate am fost la o intalnire de-a lor duminica trecuta. Am vazut niste oameni care se roaga cu credinta pentru patria lor. M-as feri sa-i etichetez drept profetii lui Baal. Cred ca au unele explicatii de dat, dar eu personal am invatat de la ei ca trebuie sa ma rog mai mult pentru natiunea in care m-a pus Dumnezeu. N-am vazut la ei ură, ci dragoste si credinta. Cu siguranta nu sunt perfecti, asa cum nu este nimeni de pe pamant, dar nu cred ca trebuie etichetati drept prooroci ai lui Baal. Aceasta este o exagerare bazata pe necunoastere.
    In Numele adevărului s-au facut multe atrocitati in istorie. Dumnezeu ne cheama la dragoste si adevar. Am citit aproape tot ce s-a scris in ultimele zile si l-am apreciat pe Cristian Ionescu pentru modul intelept şi matur in care si-a formulat opiniile si intrebarile. Spre deosebire de ceea ce au postat altii…

 4. Pentru Daniel Chiu.
  În scrisoarea adresată fratelui Ionescu aţi menţionat următoarele:

  „Iosif Ţon a tradus şi diseminat cărţi ale teologului John R. Stott, care este evoluţionist, feminist, leftist, ecumenist, anihilaţionist, etc. În vremea când se traduceau lucrările lui Stott la Societatea Misionară Română, acolo lucrau mai mulţi fraţi penticostali, dar niciunul nu a condamnat teologia lui Stott, ci dimpotrivă au promovat lucrările acestuia făcând traducerile şi editarea lor. Comentariul lui Stott la Epistola către Romani, tradus şi împrăştiat de Iosif Ţon printre credincioşii români afirmă clar că Dumnezeu a folosit procesul evoluţiei pentru a-l crea pe om, că Dumnezeu a dus materia în evoluţia ei până la apariţia formelor superioare de viaţă (mamiferele) şi în acest punct a luat nişte hominizi (maimuţe) pe care i-a transformat în oameni (Adam şi Eva).”

  Vreau să spun ca unul care am lucrat timp de 10 ani la Societatea Misionară Română, că sunt şocat de afirmaţiile Dvs. cu privile la traducerile făcute de noi din scrierile lui John Stott.
  1. Cât timp am lucrat la RMS atât eu, soţia mea şi John Tipei s-a tradus o singură carte a lui Stott: The Cross of Christ. Nu am găsit în cartea aceasta nici o teologie eretică de care vorbiţi. Consider şi acum că este una dintre cele mai bune lucrări referitoare la suferinţele Domnului, pe care o recomand şi azi tuturor.
  2. Epistola către Romani, de care menţionaţi – n-a fost tradusă de RMS în timp ce noi penticostalii am fost acolo.
  3. Chiar dacă am fi tradus o astfel de lucrare nu este o dovadă că pe noi penticostalii nu ne călăuzeşte Duhul Sfânt. Eram angajaţii unei societăţi care ne plătea să lucrăm ceea ce decidea ea. N-a fost niciodată la latitudinea noastră a angajaţilor să decidem ce cărţi traducem.
  4. Îmi aduc perfect aminte de atacurile Dvs. din acea vreme exact pe această temă la adresa lui Iosif Ţon. La fel de nesportive ca şi ultimul. Ştiam că aţi reconciliat acest subiect şi mă mir de faptul că scoateţi din nou după 20 de ani aceleaşi acuzaţii după ce v-aţi împăcat cu el.
  5. Nu sunt familiar cu întreaga teologie a lui John Stott. L-am întâlnit personal şi impresia mea despre el este că este un om de o valoare deosebită. Am impresia că din dorinţa discreditării lui Iosif Ţon faceţi un mare deserviciu adevărului despre un om căruia nu cred că-i puteţi dezlega şireturile.

  • Nici eu nu am intalnit devieri de substanta in cartile lui John Stott (atat cat am citit pana in prezent.
   Pe de alta parte, publicarea unei carti s-ar putea sa nu coincida in intregime cu convingerile editurii (ex: baptistii din Oradea au publicat manualul de teologie al lui Grudem care, desi baptist, nu este cesationist).
   Un minimum de flexibilitate intelectuala ar putea sa ne salveze bibliotecile. Altfel, va trebui sa ardem aproape totul…

 5. „un om caruia nu-i puteti dezlega sireturile”
  Asa vorbiti Dv cu un frate? ce crestin sunteti Dv? luati exemplul fr Cristian, care vorbeste cu multa cumpatare.
  Bine ziceti! intradevar un om ca si dinsul(IT) greu sa intilnesti.
  Sora Magdalena Chicin, care a facut seminarul in urma cu vreo 70 de ani, cind putine surori faceau studii superioare a primit o scrisoare din partea celui pe care il ridicati in slavi, lucru nebiblic.
  Locuiesc in acel oras, unde Ton Iosif a lasat sa fie batuti fratii de catre militie, desi se erijase in aparatorul lor, indemnindu-i sa lupte contra autoritatilor; numai ca atunci cind a venit militia el a fost de partea ei.
  Vreti confirmari?
  Colaborarea sa s-a extins cu m ult peste anul 68, cind a spus ca s-a retras;
  ce ziceti se putea cineva retrage si sa ramina in viata dupa ce zece ani a fost colborator de baza a sl Securitatii?
  Da, nu-i poate lega sau deslega sireturile oricine.
  Brrrr!
  Acea scrisoare era scrisa de Iosif Ton care spune ca Isus este un sarlatan.Intrebati-l.
  A motivat aceast lucru mai tirziu, ca atunci era ateu; apoi a redevenit un nascut din nou, dar cu ateismul si-a putut explica tradarea fartilor, cea mai josnica stare, chiar in cazul celor din lume.
  Sa te duci zeci de ani si sa dai raportul la Securitate, sa-i dai pe mina militiei, ca pe unii frati care acum sunt in America si va pot spune..
  da acest lucru nu o poate face orice om!
  Nu orice om poate spune ca in 68a primit darul vorbirii in limbi, dar de atunci nu s-a mai manifestat in nicun fel….cine mai crede una ca asta?a,acum iar s-a trezit…
  O, cum puteti fi atit de lesne increzatori?
  Un om duplicitar a fost toata viata lui.mindru, arogant, astepta sa-i aduci onoruri…
  Domnul este sus, El vede , de aceea il si lasa sa-si dea cu fundul de piterele de jos, pentru ca e nesincer.
  Isi cauta doar folosul sau, numai in 2006 scria dsepre penticostali…urit!
  Era textul scris pe net acum citeva zile.
  Puteti sa nu dati comentariul; nu ma supar; o iau ca din partea Domnului, dar asa dori sincer ca fr Lascau sa-l citeasca.
  Cea mai buna prietena a mea este penticostala. 🙂
  Doamne ai mila sa nu ne lasam inselati de oameni.

 6. Frate Cristian! Vă apreciez foarte mult curajul cu care luptaţi pentru adevăr.Domnul să vă binecuvinteze în continuare!

 7. Frate Cristi, ma bucur ca, Dumnezeu ti-a dat lumina si vorbesti cu indrazneala.. Eu cred ca, daca cineva e interesat sa cunoasca si sa experimenteze acele daruri ale Duhului Sfint (pentru care asa cum se amintea ca, penticostalii pun prioritate..) poate sa ceara de la Dumnezeu sa-l lumineze, sa le experimenteze personal, si mai apoi sa se pronunte. E mai usor sa vorbesti despre lucruri pe care nu le-ai experimentat sau trait personal. Am trait aceasta experienta a umplerii cu Duhul Sfint si a vorbirii in limbi. A fost deosebit..Prin fire sau logica nu fac sens, dar prin credinta e ceva dumnezeiesc. Nu am mai practicat vorbirea in limbi, dar ma rog lui Dumnezeu pentru celelalte daruri si ma rog ca, si sotia mea sa aiba aceaiasi experienta care am avuto eu. Cind te apropii de Domnul o poti face numai prin credinta si nu poti sa tagaduiesti puterea Duhului Sau Sfint. Nici eu nu cred tot ce zboara si sunt constient ca s-au strecurat multi lupi si inselatori, dar nimic nu ma poate impiedica sa cred ca, Dumnezeu lucreaza si acum ca si la Cinzecime, si da cu placere aceste daruri celor ce I le cer. Duhul Sfint este putere si avem nevoie de umplerea Lui, si de darurile Lui, spre zidirea bisericii. Fratele acela indian Zac Poonen, spunea , sa cauti prieteni din aceia care sunt infometati dupa lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Cind te intilnesti cu unii frati si toata discutia este numai despre business, job-uri, finante, lucruri materiale, ingrijorari etc., acesti oameni nu sunt infometati dupa Dumnezeu ci sunt ca si lumea care, se ingrijoreaza si cauta toata aceste lucruri. Imi pare rau sa o spun, dar ma intilnesc uneori cu frati crestini care, ocolesc orice subiect spiritual despre „hrana tare” dar despre glume, laudaroseniile vietii, filme etc. ar vorbi ore in sir. Si sunt tare bun teologi cind e vorba despre o doctrina…din pacate sunt printer acei care cum spunea Cuvintul ..”ii tagaduiesc puterea..” Multi vom ramine cu o doctrina si o teologie care face sens prin logica lor, dar nu vor gusta niciodata ce BUN ESTE DOMNUL!

 8. Draga fr. Ionescu,
  As dori doar in cateva ganduri si randuri sa-l constientizez pe fr. Daniel Chiu prin intermediul Bogului D-voastra, ca tot ce a scris si a gandit(mai bine ar fi gandit si dupa aceea ar fi scris) ca eu iubesc (am ales) pe toti fratii mei in Domnul la fel, indiferent de coloratura denominationala si as dori sa-i spun fr. Daniel Chiu ca a facut un mare serviciu lucrarii lui Dumnezeu din cadrul miscarii ,,Strajerii,, , desigur domnia sa nu realizeaza acest serviciu adus, dar desigur dinsul si-aminteste de spusa Domnului Isus, ca daca ,,pe mine m-au batjocorit si prigonit, pe mine Lemnul cel verde……., atunci cu voi …… si astazi cu noi…. de ce sa ne asteptam la laude din partea oamenilor ??Daca totusi ar face-o si ar vorbi de bine lucrarea, atunci eu as fi primul care mi-as pune primele semne de intrebare cu privire la mine mai intai si dupa aceea la lucrarea care s-a iscat, aparut la orizontul unei crestinatati adormite.
  In plus fr. Daniel Chiu ne-a daruit prin Harul si Mila Domnului si ,,Certificatul de autentificare ,, al miscarii de care pomeneam mai sus, desigur fara sa doreasca dansul lucrul acesta, dar asa a gasit Dumnezeu cu cale si,, cand lucreaza El , cine se mai poate impotrivi ?, decat unul singu si acela il cunoastem noi cine este, ca doar de la inceput s-a impotrivit si se va impotrivi pana cand Domnul Isus i-l v-a nimici cu suflarea gurii Lui.
  In REZUMAT,frati strajeri fiti mandri de alegerea facuta si Lucrarea lui Dumnezeu in ce priveste lucrarea Duhului sfant ,cat si a darurilor sale sa creasca tot mai mult in inimile si vietile fratilor si surorilor care au ales si decis sa-si schimbe modul de viata cu unul care sa se ridice tot mai mult la inaltimea chemarii ceresti facuta de Dumnezeu Tatal in persoana Domnului si Mantuitorului nostru Isus Hristos !!

  Fiti binecuvatati toti cei care a-ti contribuit la obtinerea acestui Certificat de autenticitate !!
  Cu dragoste in Domnul Isus, iosif buda.

  • Sa nu ne inselam ca acesta poate fi un argument solid ( din contra ) ,a unui asa zis „Certificat de autentificare” .
   Cuvintul lui Dumnezeu ne indeamna sa cercetam toata lucrurile, dar toate repet si sa nu dam crezare „oricarui duh” .
   1 Ioan 4:1  Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă Sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.

   Daca invataturile si practicile contrazic Scripturile , va spun si inca mai apasat FERITI-VA !!!

   2 Petru 2:1  În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.

 9. Frate Ionescu, cesationistii au o problema : in lume sint zeci de milione de crestini din toate paturile sociale, de la Badea Gheorghe pina la domnul academician Georgescu care spun ca au experimentat darul vorbirii in limbi. Acuma, un cesationist are de facut o alegere intre doua posibilitati:
  #1 vorbirea in limbi este reala, ptr. ca este un fenomen audibil practicat de milione de crestini si este de la Duhul Sfint.
  #2 vorbirea in limbi este reala, ptr. ca este un fenomen vizibil dar milionele de practicanti sint ori sarlatani, ori si-au pierdut mintile ( nebuni) ori sint indraciti.
  Daca decid ca # 2 este posibilitatea adevarata, pe practicantii vorbirii in limbi trebuie sa ai scoata afara din tabara crestina, declarindu-i eretici si sa nu le mai viziteze bisericile.

  • Da! Clar! (Prea clar…)
   Este exact motivul pentru care am sãrit ca ars când a început tevatura. Pentru cã „strãjerii” sunt doar una dintre statii. Capãtul de linie este biserica penticostalã.
   Cu toate „exagerãrile emotionale” si „manifestãrile ciudate” ale miscãrilor de trezire spiritualã, acestea înseamnã o apropiere de Dumnezeu în rugãciune, sfintenie si smerenie de care toti avem nevoie si pe care toti le predicãm. Cea mai exageratã mi s-a pãrut atitudinea reactionarã (am zis exageratã?) prin care s-a ajuns la invocarea cesationismului care este pãlmuirea care îi ofenseazã pe penticostali. Pe care, culmea, fratii nostri i-ar fi vrut ori aliati ori mãcar neutri în „ziua mãcelului”! Imposibil!
   Multumesc Gabi Bogdan! Ai „nimerit” bine! De data asta… 🙂 .

   • „Capãtul de linie este biserica penticostalã.” ce vrea sa insemne afirmatia aceasta? Eu sunt penticostala dar numai oamenii care „se inchina in duh si adevar” vor vedea fata lui D-zeu asa ca ar trebui sa nu ne mai mandrim cu o firma or alta, ci sa ne laudam cu Dumnezeu, si pana la urma urmei nu am vazut nicaieri in biblie (desi am citit-o de multe ori de la genesa la apocalipasa) ca numai membrii cultului penticostal vor fi mantuiti,…,

    • @ Lia Pop
     Nu ați citit pe îndelete și nu ați priceput prea mare lucru.
     Să vă explic:
     Am spus că ultima stație este credința penticostală, în contextul în care a fost atacată mișcarea de trezire a străjerilor, urmând ca în cele din urmă, să fie atacată (la ultima stație) credința penticostală.
     Am spus că atacând manifestările darurilor Duhului Sfânt, pe baza teoriei cesaționiste, că ele ar fi încetat odată cu biserica primară, este o lovitură în adevărul credinței dvs. de penticostală (dacă sunteți într-adevăr penticostală). Pentru că dacă ei au dreptate… dar ca să nu pierd prea mult timp cu răspunsul, vă trimit la ultima postare: CESAȚIONIM: ATENȚIE LA ANATEMA!

 10. Frate Cristi,

  Este adevărat ce spunea Bogdan mai sus. De curând am vorbit cu un pastor baptist fundamentalist, pe tema cesaţionismului şi non-cesaţionismului. Ştiţi care a fost punctul lui de vedere vizavi de darul vb în alte limbi…??? A corelat acest dar practicat şi exercitat în închinarea eclesială penticostală cu practicile voodoo….

  Asta înseamnă că un miliard de oameni sunt nebuni, iar 50 de milioane sunt normali….

 11. WOW, wow, wow, ce josnic am ajuns sa avem astfel de comentarii pe o pagina de web. Nu cred ca chemarea si responsabilitatea unui pastor e sa isi piarda vremea cu astfel de discutii si dezbateri. Cred ca un pastor trebuie sa ingrijeasca de mielusei, miei si oite. Traim intr-o vreme ata de tulburata in care familia e atacata mai mult ca oricand, copii nostrii sunt tot mai firesti si pamantesi si necesitatea ca pastorii si parintii, sa stea in post si rugaciune zi si noapte e mai mare ca oricand,…, si totusi pastorii nostri isi pierd vremea cu povesti banale, nefolositoare, care dau prilejuri la cearta, ura si vorbe nefolositoare. Pana la urma urmei Biblia zice „daca cineva nu vrea sa inteleaga, sa nu inteleag” . Fr. Cristi credeti ca pierzand vremea si atacand un cult or altul l-ai convins pe Fr. Chiu cum e problema cu darurile si prorociile, iar Fr. Chiu, crede-ti ca va luptati impotriva fratelui Cristi? Oare Cristi a scris Biblia? or puterea cuvantului stai in capacitatea lui de-a vorbii? „Cine scoate sau adauga o slova din cuvantul lui D-zeui se va lua dreptul de la pomul vietii”, asa ca atentie cu ce va luptati si cu cine aveti de a face.
  Ce intelept ar fi sa ne pocaim cu toti si sa stam in veghere mai mult ca niciodata.

  • @ Lia Pop
   Ce drepți credincioși trebuie să fi fost cei care îl acuzau pe Apostolul Pavel că ”își pierde vremea” scriind epistole (atât s-a putut în vremea aceea).
   Mai târziu s-a văzut că nu a fost chiar o pierdere de timp.
   În caz că nu ați remarcat, internetul este o piață de desfacere a ideilor și opiniilor, dar și a adevărului.
   Pe orice cale, stăm în apărarea acestui adevăr așa cum l-am primit din partea Domnului. Sunt destule oițe, miei și mielușei în acest spațiu, vulnerabili la tot gunoiul care îl inundă. Un pic de ”dezbateri” cu privire la învățăturile Scripturilor nu strică nimănui.
   Dar, dacă sunteți chiar așa convinsă că e ”pierdere de timp”, de ce vă pierdeți timpul pe la bloguri…
   Nu aveți nimic mai bun de făcut, având grijă de… oițele, mieii și mielușeii din familia dvs.?

 12. Petre Ispirescu a scris povestea: „Tinerete fara de batranete si viatza fara de moarte” ??!! . Destul de reusita ,bun stimulent al imaginatiei infantile,pentru copii din vremea aceea !. Tineretul de atunci (adica noi )eram hraniti strategic cu „realitati ” si „mancaruri mai tari”,aduse din Rasarit de „Tanara Garda”, de „Timur si baetii lui „. Povesti melodramatice cu Aliosha, cu Olga Bancic , Filimon Sarbu si Vasile Roaita . No astea eroi sadea ,autentici si nu apostoli din Scripturi !!!!.Acum traind timpuri mai „moderne”, avem de luptat cu „puterea „lui Harry Potter and the Deathly Hallows, si a duhurilor „realitatii ” de ordin cesationist !. Muzica, monitoare, mese de „dragoste” si o multime de „plesnituri de bici” pe bloguri !. In aproximativ doua saptamani vine „mosu” si ne copleseste cu „daruri”concrete ,in sania lui zburatoare. Stie cand dormi ori stie cand esti treaz, stie cand esti obraznic ori….ascultator !. Iar peste vaste intinderi de Ocean, pe „Titanicul ” neoprotestantilor de tip sovietic, luminat festiv ,rasuna purtat de viscol, „Valsul nemuritor” cantat de o orchestra bine inchegata !. Pace si liniste …..si „sarbatori fericite „!

 13. nu este pierdere de vreme ,cine considere asa sa nu citeasca, cita vreme se dezbat probleme ce ne framinta si se aduc argumente biblice eu salut acest blog ! frate cristi D l sa va binecuvinteze pt acest blog si lucrarea care o face ti in biserica,va urmaresc mereu din FRANTA;

 14. AMIN ! AMIN ! , frate Ionescu !. Iar ajutorul Domnului (AUTENTIC !) ,este asteptat in tacere !.
  Ferice de cei ce nu-si abandoneaza alegarea si au ochii atintiti spre CUNUNA !..Multi alergatori ……

 15. Nu am ceva doar cu Elisa, ci cu toate Elisele care spun prostii și minciuni.

  Și cu toți Nicolae sau Gheorghe care spun prostii și minciuni.

  Și nu doar am sesizat, am dat exemple și am argumentat.

  Muncă de uzură… Luptă de gherilă…

 16. acest pastor penduleaza intre penibil si absurd…iar frustrarea iese ca spuma

 17. Alin Cristea ,
  te pricepi in a da replici , numai ca vorbele tale nu sint deloc specifice unui crestin autentic nascut din nou ! Citeva prosti si nimicuri le spui si domnia ta , citez din spusele tale de pe Blogul tau :
  (…)
  Slujesti celui ce-i pomenesti numele mai mereu , ca in citatele de mai sus ????

  Sa ne pocaim cu totii , Doamne ajuta !

 18. Sînt tot mai uimit de cîte prostii se pot scrie pe o pătrățică mică:

  Observator:

  „Cum cineva scrie citeva rinduri de Iosif TON mai contradictorii , hop si prea alesul Alin Cristea (avocatul apararii lui TON) , hop cu toiagul pe el !
  Cu partea feminina ai putea fi mai diplomat !
  Cu stima”

  1. Prima prostie e că aș fi avocatul lui Iosif Țon (e clar că Observator nu și-a făcut temele).

  2. A doua prostie ține de „diplomația” față de partea feminină.

  IDEILE mele confruntă ideile altora, indiferent că e vorba de femei gureșe, bărbați tăntălăi sau puberi întîrziați. Spațiul public se negociază.

  Iar pe piața ideilor nu contează vîrsta, mașina sau piscina (am scris-o deja de atîtea ori, că mă dor deștele să tot tastez ).

  3. A treia prostie constă în modul simplist, univoc liniar, în care foarte mulți evanghelici (și oameni, în general) își construiesc deducțiile, cică logice.

  – Cînd am semnalat un comunicat al adventiștilor pe o listă de discuții, am fost întrebat dacă sînt adventist.

  – Pe Internet Scrabble Cluj, unde am 37.000 de partide jucate, joc sub numele de Noe. Am fost întrebat dacă sînt… evreu.

  – Un exemplu mai recent: o persoană a rămas neplăcut surpinsă cînd am spus, senin, că eu „nu sînt” cu Țon (cum „nu am fost” cu nimeni în viață). De unde o fi tras concluzia asta greșită – că m-a văzut la prelegerile lui Țon de la Providența și că am fost de două ori la Băile Felix? Păi nu vreau să mă informez, să fac poze și să informez și cititorii de pe Internet?

  THINK!

 19. Tovaräse Alin Cristea ati uitat sä räspundeti la o intrebare:cum explicati folosirea cuväntului „d….” cu atäta usurintä?decät sä vä inchideti in universul d-voasträ si sä tot spionati in stänga si in dreapta mai bine ati läsa TOATE,TOATE PREJUDECÄTIILE DEOPARTE si ati urmärii emisiuniunile de culturä si invätäturä biblicä http://oamenisiperspective.com/video/147-spalarea-la-creier-invitat-edi-constantinescu si http://www.oxigen.tv
  Cred cä v-ar fi de un mare folos……..vä rog frumos sä nu mi-o luati in nume de räu………..

  • Nu sunt nici eu de acord cu unele exprimãri.
   Dar, „tovarãse”? Mi se pare un pic exagerat!

  • Chiar dacä sunt de acord cu tine abigail j.trebuie sä tinem cont si de faptul cä domnul acesta ne oferä multe informatii utile si munceste foarte mult…..in privinta acesta il apreciez…….
   Pentru d-voasträ:
   fr.Cristian I.vä apreciez cä aveti räbdare cu tot felul de oameni……si cred cä si aici pe bloguri e valabil principiul”fiti primitori de oaspeti!”
   HARUL SÄ VÄ INUNDE pe toti care cälätoriti pe aici!!!

 20. (Cristian Ionescu: ”În virtutea faptului că suntem colegi în comunitatea evanghelică din Chicago, am să tratez încheierea scrisorii într-o notă pozitivă. Vă iubesc din toată inima ca frate și tovarăș de slujbă! Că, într-un spirit mai zâmbăreț, de cavalerism – ca la medieval times 🙂 – am dat și voi mai da dovadă.”)
  Într-adevăr aveți o inimă mare fr. Ionescu, dacă pe lîngă fr. Chiu ar încăpea și (…) atunci inima d-voastră ar fi suficient de mare.

  • @ Cristi B.
   Am editat puțin comentariul tău:
   1. Ca să arate mai bine
   2. Ca să nu arate rău
   La ce te referi atunci când nu crezi că (…) încape în inima mea.
   S-ar putea să fii neinformat sau dezinformat. Lămurește-mă și voi fi bucuros să-ți răspund.
   Pentru protejarea persoanei poate doar particular.
   Email-ul meu este cristianionescu@elimro.com .

 21. BUNA SANT DIN DEVA AMI PLACE CE VAD AICIA, SA FITII BINE CUVANTATIIIII DE CEL DE SUS AMIN.

 22. Va ascult totdeauna predicile de la Credo TV cu un mare respect.Imi plac si ma zidesc cugetind apoi la ele multa vreme,cu exceptia predicilor despre rapire.As dori mult sa vorbim pe aceasta tema.Am ascultat si discutia pe care ati avut-o cu Iacob Berghianu si mi-a placut sarmul cu care ati abordat subiectul despre rapire dar au fost locuri unde nu ati avut dreptate iar fr.Berghianu cu un respect deosebit a intrebat: Ati discutat si cu .Lazar Gog despre rapire?,iar dv ati spus ca da si ca il respectati ocolind cu discretie raspunsul.Daca aveti un material pregatit cu privire la rapire va rog foarte mult trimiteti si mie acest material.Nu-mi plac polemicile dar vreau sa invat cit mai mult despre Domnul meu Isus Hristos.In urma cu aprox.23 de ani am fost Martor al lui Iehova si faptul ca pentru ei Isus este un arhanghel ma facut sa ne despartim pentru totdeauna. Domnul meu este singurul nascut din Tatal singurul Fiu care ma poate mintui.Al doilea motiv care ma facut sa ma despart de Martori lui Iehova a fost necazul cel mare.Atunci cind argumentau ca vom trece prin necaz nu aveau nici o logica.Sunt dispus cu toata sinceritatea sa primesc de la dv. scris sau video mesajul dv.despre rapire si daca imi este ingaduit si dreptul la replica,dar numai cu permisiunea dv. Va multumesc cu respect.

 23. În ceea ce priveşte cesaţionismul Domnul Isus a spus un lucru Ioan 10:38
  Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl.”
  Acum eu cred că fratele Daniel Chiu are dreptate când afirmă că trebuie să avem grijă la darurile false şi mai cred un lucru…. O biserică penticostală care nu impune disciplina în manifestarea darurilor şi nu le testează la fiecare credincios în parte, este mai rea decât orice biserică cesaţionistă de pe întreaga planetă, iar eu sunt un penticostal.
  Deasemenea trebuie să spun că sunt multe derapaje în bisericile penticostale, iar darurile Duhului Sfânt nu se manifestă în mod plenar, cel puţin în biserica din care fac eu parte. Asta înseamnă că avem o duzină de fraţi care vorbesc în limbi şi o altă duzină care proorocesc şi ATÂT. Unde sunt celelalte daruri?
  De ce sunt aceste daruri cel mai des întâlnite? E limpede…. sunt cel mai uşor de falsificat. Explicaţia cealaltă ar fi că Dumnezeu dă fiecăruia după cum vrea El. Aşa este, însă atunci când nu deloc un dar şi vedem derapaje la celelalte de genul proorocii mincinoase, sau vorbiri în limbi cu zbierete în stare de transă, sau lipsa tălmăcirilor, ca să nu mai spun că nu sunt opriţi să vorbească în limbi în public pentru că nu tălmăceşte nimeni…. Asta îmi pune o mulţime de semne de întrebare.
  Să ştie fiecare frate penticostal care vorbeşte în limbi şi nu are darul tălmăcirii, că îşi poate testa darul apelând la tălmăcitori diferiţi şi autentificaţi de biserică cu anumite expresii din acea limbă….. dacă efectul este diferit…. apare o problemă. De aceea nici nu prea sunt tălmăcitori, pentru că sunt demascaţi uşor. Imaginaţi-vă un român de roigine africană care se roagă lîn limba africană lângă un tălmăcitor fals român dintr-o biserică penticostală.
  Rezultatul ar fi penibil nu-i aşa?
  Eu nu voi crede, decât atunci când voi vedea darurile Duhului Sfânt manifestate autentic şi plenar într-o biserică. Un adevărat ucenic al Lui Isus, dacă are o viaţă sfântă şi aare darul vorbirii în limbi îşi va pune mâinile peste bolnavi şi aceştia se vor vindeca.
  N-am spus-o eu ci chiar mântuitorul:
  Marcu 16:17
  Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;
  Eu unul m-am cam săturat de experienţe religioase fantastice fără posibilitatea de a fi puse la probă..

 24. Doamne ai mila.
  Aveti girja sa nu va t reziti ca luptati impotriva lui Dumnezeu

  Dumnezeu sa va binecuvinteze frate Cristian pentru curajul de a apara adevarul

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pe blogul lui Cristian Ionescu: Scrisoare de la pastorul Daniel Chiu (Drept la replică) « România Evanghelică - 3 decembrie 2010

  […] https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2010/12/03/scrisoare-de-la-pastorul-daniel-chiu-drept-la-repl… […]

 2. Evanghelici în Top 100 WP (07.12.2010) « România Evanghelică - 7 decembrie 2010

  […] Chris inspirată şi […] (mariuscruceru.ro) 10. Autentic – sau fals? (1) (lascaupetru) 24. Scrisoare De La Pastorul Daniel Chiu (drept La ReplicĂ) (popaspentrusuflet) 27. Străjerii, Helt, Chris, erezia grosolană şi evanghelia autosugestiei […]

 3. Declarația anului – Nominalizări (1) « România Evanghelică - 7 decembrie 2010

  […] “Internetul este o piață de desfacere a ideilor și opiniilor, dar și a adevărului.” – Cristian Ionescu […]

 4. Declarația zilei – 10 decembrie 2010 « România Evanghelică - 10 decembrie 2010

  […] Comentariu Dan Harabula pe blogul lui Cristian Ionescu […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: