PILDA CELOR ZECE FECIOARE (1)

Urmează câteva postări pe această temă. Mai întâi ne propunem să stabilim diferența dintre fecioarele înțelepte și cele nechibzuite, apoi să interpretăm diferitele personaje și elemente ale pildei și, în urmă, să oferim o aplicație practică a pildei (MATEI 25:1-13).

Să începem cu asemănările dintre fecioare:

 1. Toate zece sunt… fecioare;
 2. Toate au candele;
 3. Toate au untdelemn în candele;
 4. Toate candelele sunt aprinse (chiar cele nechibzuite spun ”ni se sting candelele”, deci mai pâlpâiau…);
 5. Toate fecioarele Îl așteaptă pe Mire;
 6. Toate fecioarele ațipesc;
 7. Toate fecioarele aud strigarea de la miezul nopții și se trezesc.

Care este diferența? Una singură: ”Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.” (MATEI 25:3,4)

Câteva aspecte legate de această diferență:

 1. O diferență greu de sesizat (prea multe asemănările);
 2. O diferență ușor de neglijat (avem tot ce ne trebuie);
 3. O diferență imposibil de ignorat (fără candele aprinse nu se poate intra în odaia de nuntă).

Care este motivul pentru care fecioarele nechibzuite nu au luat untdelemn de rezervă în vase?

 1. Comoditate (de ce să mai purtăm o greutate în plus?);
 2. Ignoranță (nu au anticipat întârzierea Mirelui);
 3. Oportunism (au crezut că pot lua de la cele înțelepte).

În ce constă înțelepciunea a cinci dintre fecioare:

 1. Spirit ascultător (vasele nu li s-au dat degeaba)
 2. Spirit prevăzător (mai bine mai mult decât insuficient)
 3. Spirit veghetor (chiar dacă au ațipit, au fost pregătite)

Prin această pildă, Domnul subliniază importanța fiecărui amănunt al credinței și avertizează pe cei care nu iau în serios TOATE valorile spirituale care ne-au fost dăruite în vederea pregătirii noastre pentru ”întâmpinarea Mirelui”!

(va urma)

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

29 răspunsuri sa “PILDA CELOR ZECE FECIOARE (1)”

 1. Stimate frate IONESCU
  Domnul sa va binecuvinteze pt articolele Dv-stra.
  Doar o sesizare: Undelemnul in vase reprezinta Duhul Sfint si cum s-a scris
  ”Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.” (MATEI 25:3,4)

  Deci ” Cele nechibzuite…n-au luat cu ele undelemn”
  „cele intelepte …..au luat cu ele si undelemn in vase”
  Undelemnul Duhul Sfint nu se ia si de REZERVA !
  Multa PACE !

  • Este doar prima postare într-o serie de, probabil, trei.
   Urmează mai multe clarificări în postările următoare.

  • @lumina
   am trait in intuneric si ignoranta ani de zile interpretand aiurea pildele! daca nu cunoastem obiceiurile evreilor, carora le vorbeste Isus Hristos si daca nu ne rugam sinceri sa intelegem mesajul pildei, scoatem tot felul de nazbatii…

   daca dumneata zici ca Duhul Sfant e uleiul, noi trebuie sa fim fecioare intelepte?

   Mireasa cine mai e?????

  • As dori sa fac o remarca. Cele ne chibzuite infatisaza pe cei care merg in Biserici,adunari si se bucura de ce revarsa Domnul acolo. Dar nu au nimic comun cu Domnul Isus, Pentruca cuvintul este destul de calar in privinta aceasta.John 1:13  nãscuþi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
   Nu sint nascuti din nou umbla cu pilpiiala lor care cred ca vor putea sa intimpine pe Mire.Vedeti romani5-5. Ca se spune ca Duhul a fost dat. Nu trebuie sa te duci sa-l cumperi. Cred ca nu se stie definitia Pildei, sau ce inteles poate avea pilda oricare ar fi ea.Ducetiva in ep, catre Evrei cap 6. si faceti o corelare cu aceasta pilda.

   John

   fischer1942@gmail.com

  • @lumina,
   ..dupa unii tele-evanghelisti, untdelemnul nu reprezinta pe Duhul Sfint,deoarece Duhul Sfint nu se vinde si nici nu se cumpara..???

 2. Bine scris ,sunt curios cum evitati conflictul dintre denominatiuni ,asta daca va iesi in evidenta din subiectul temei.Daca nu,sa ne fie tuturora de invatatura.

 3. Va sugerez sa-l asculati pe Andrei Plesu cu privire la Pildele lui Isus.
  http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/N1011211737

 4. Iata ce spune Gordon Fee in cartea Biblia ca literatura (How to Read the Bible for All Its Worth)

  PILDELE ÎN ISTORIE
  Motivul îndelungatei istorii a interpretării greşite a pildelor poate fi depistat în ceva ce a spus Isus însuşi, aşa cum găsim scris în Marcu 4:10-12 (şi în textele paralele, Mat! 13:10-13;Luca 8:9-10). Cînd a fost întrebat care este scopul pildelor, El pare să fi sugerat că acestea conţineau taine pentru cei„dinăuntru”, în timp ce pe cei „din afară” îi împietreau. Şi fiindcă a continuat cu o „interpretare” semialegorică a Pildei semănătorului, aceasta a fost considerată o licenţă a teoriei împietririi şi a unui mare număr de interpretări alegorice. S-a considerat că pildele sînt simple povestiri pentru cei „din afară”,pentru care „adevăratele înţelesuri”, „tainele”, sînt ascunse; ele aparţineau numai Bisericii şi puteau fi descoperite cu ajutorul
  alegoriei.
  Aşa se face că un mare învăţat ca Augustin ne oferă următoarea interpretare a Pildei samariteanului milostiv:
  Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon = Adam
  Ierusalim = oraşul ceresc al păcii, de unde a căzut Adam
  Ierihon = una, care semnifică natura muritoare a lui Adam
  Hoţii = diavolul şi îngerii săi
  l-au dezbrăcat = şi anume de nemurirea sa
  l-au bătut zdravăn = atrăgîndu-l în păcat
  şi l-au lăsat aproape mort = el trăieşte ca om, dar a murit spiritual,deci este pe jumătate mort
  preotul şi levitul = preoţia şi lucrarea Vechiului Testament
  samariteanul = se spune că înseamnă Păzitorul; de aceea se referăla Hristos însuşi
  i-a legat rănile = înseamnă legarea neputinţei induse de păcat
  untdelemn = mîngîierea adusă de speranţă
  vinul = îndemnul de a lucra cu un duh plin de rîvnă
  dobitocul = carnea întrupării lui Hristos
  hanul = Biserica
  a doua zi = după înviere
  cei doi lei = promisiunea vieţii acesteia şi a celei de apoi
  hangiul = Pavel
  Oricît de inedite şi de interesante ar fi toate acestea, putem fi siguri că nu asta a urmărit Isus. La urma urmelor, contextul arată clar că este vorba despre relaţiile dintre oameni („Cine este aproapele meu?”), şi nu de cele dintre divinitate şi om; şi nu avem nici un motiv să credem că Isus
  ar fi prezis apariţia Bisericii şi a lui Pavel într-un mod atît de obtuz!

  Este deosebit de îndoielnic şi faptul că majoritatea pildelor ar fi fost destinate unui cerc restrîns. în cel puţin trei rînduri,Luca menţionează în mod expres că Isus a spus pildele oamenilor (15:3; 18:9; 19:11), implicînd evident necesitatea înţelegerii. Mai mult, învăţătorul Legii căruia Isus i-a spus Pilda samariteanului milostiv (Luca 10:25-37) a înţeles pilda, precumşi preoţii de seamă şi fariseii, în cazul Pildei vierilor din Matei 21:33-45.
  Dacă nouă ne este uneori greu să înţelegem pildele, aceasta nu se datorează faptului că ele ar fi alegorii ce necesită formule interpretative speciale. Mai degrabă se referă la unele lucruri pe care le-am sugerat în capitolul anterior cu privire la evanghelii.Una din cheile înţelegerii lor constă în descoperirea auditoriului căruia i-au fost adresate; aşa cum am observat, adesea le-au parvenit evangheliştilor fără context.Deci, dacă pildele nu sînt taine alegorice pentru Biserică,ce a vrut să spună Isus în Marcu 4:10-12 prin taina împărăţieişi legătura dintre ea şi pilde? Cheia este, cel mai probabil, un joc de cuvinte în aramaică, limba maternă a lui Isus. Cuvîntul methal,care a fost tradus parabole în greacă, era folosit pentru o întreagă diversitate de figuri de stil de genul ghicitorilor,cimiliturilor, pildelor, şi nu doar pentru genul de povestiri pe care noi le numim „pilde”. Versetul 11 a însemnat probabil că semnificaţia lucrării lui Isus (taina împărăţiei) nu putea fi înţeleasă de cei care erau în afară; era ca o methal,
  o ghicitoare,pentru ei. în consecinţă, vorbirea Lui în
  mathelin (pilde) era oparte din methal
  (ghicitoare) a întregii Lui lucrări pentru ei. Ei puteau vedea, şi totuşi nu vedeau; auzeau — ba chiar înţelegeau— pildele, şi totuşi nu reuşeau să-şi dea seama de adevărata esenţă a lucrării lui Isus.Exegeza pildelor trebuie, aşadar, să înceapă cu aceleaşi premise pe care le-am discutat în cazul fiecărei specii literarediscutate pînă acum. Isus nu încerca să fie obtuz; El a urmăritsă fie înţeles. Sarcina noastră este mai întîi să încercăm să aflăm

  • Frate Mihai,
   Sunt de acord că forțarea interpretării pildelor a dus la multe ciudățenii…
   Pe de altă parte, există simbolistică în pildele Domnului. Într-o împrejurare, chiar fariseii s-au… ”prins” că Domnul Isus vorbea despre ei (deci ei făceau parte din simbolistica pildei).
   Repet, punctul dvs. este valid. Într-o împrejurare cineva l-a asemănat pe Însuși Domnul Isus cu… ispravnicul necredincios (asta da blasfemie!).
   Dar… să vedem ce-om scoate din pilda celor zece fecioare. Mai câteva ore 🙂 .

   • Astept cu curiozitate, aceasta este pildă preferată a penticostalilor! De fapt teologia penticostala (a unora) se bazează pe aceasta pildă.

 5. Interpretarea greșită a unei pilde se face atunci când nu dăm voie Cuvântului Domnului să o interpreteze.Matei 25v1-13 este și o proorocie și nici o proorocie nu se tâlcuiește singură.(2Petru 1 v 20).Așa dar Scriptura trebuie să tâlcuiască pilda celor zece fecioare. În PS.119 v 105 spune=CUVÂNTUL TĂU ESTE O CANDELĂ PENTRU PICIOARELE MELE , ȘI O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA= Cuvântul este candela care lumina până la miezul nopții,dar de acolo încolo avea să lumineze UNTDELEMNUL DIN VASE,pe care cele nechibzuite nu-l aveau.
  UNTDELEMNUL=Evrei 1v9……..de aceia,Dumnezeule , Dumnezeul Tău Te-a uns cu un UNTDELEMN de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii Tăi==, iar in Faptele Apostolilor 10 v 37,38, vedem că UNTDELEMNUL CU CARE A FOST UNS,ESTE DUHUL SFÂNT== Așa cum puncta fr.Cristi,singura diferență dintre ele era UNTDELEMNUL.Nu era o rezervă de untdelemn,NU ÎL AVEAU DE LOC.Untdelemnul nu se putea lua în candele ci ÎN VASE ( Matei 25 v 4 ),dar cîtă vreme era ZIUĂ sau dormeau, se putea fără untdelemn în vase,era suficientă LUMINA PRODUSĂ DE CANDELE. În miez de noapte,candele se stingeau,era neapărat nevoie de untdelemn in vase.
  VASUL == 1 Tes.4v4 (fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste)
  2 Tim.2v21(cine se curățește de aceste lucruri = scrise mai sus= este UN VAS DE CINSTE )
  UNTDELEMN ÎN VAS==DUHUL SFÂNT ÎN OM (fecioară)

 6. Cele zece fecioare cred ca reprezinta biserica,,, vizibila(zece fecioare) si cea invizibila(numi o parte, 5) .Mireasa nu devine mireasa numai in ziua nuntii. Viitoarea mireasa a Domnului Christos nu poate sa fie numita „nechibzuita”. Domnul in alta parabola spune lasati neghina impreuna cu griul sa creasca impreuna. Fecioarele neintelepte primesc acelasi raspuns ca facatorii de minuni: „plecati ca nu v-am cunoscut niciodata.Nechibzuitele au forma(vasul) da nu au credinta si lumina( care vin din ulei , care este Duhul Sfint) Fecioarele chibzuite sint acelea care au avut si forma( vasul),si au avut si continutul( lumina).
  Ce este interesant e ca cele nechibzuite au spus ‘”Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.`. Ele nici nu stiau ca nu lumineaza , ca nu aveau ulei.
  Raspunsul este dupa parerea mea un pic sarcastic si imposibil, uleiul (Duhul)nu se poate cumpara.
  Putem sa avem forma vasul( asa zisa credinta..) , daca faptele ( lumina, sau roada Duhului care vin din Duhul care este uleiul ) nu o acompaniaza ,nu o sa fim mireasa.

 7. Această parabolă este o realitate în aceste vremuri.

 8. Atata probleme cu aceasta pilda,fiindca ne complicam,cand de fapt este asa de simplu;Cand se spune ca si-au luat sau nu si-au luat undelemn in vase,nu este vorba de vase,bidoane,cu ulei de rezerva,pentru ca nici n-ar fi stiut cata cantitate sa aiba,fiindca nu cunostea momentul venirii Mirelui.Expresia -in vase-se refera la acele recipiente din care este facut acel obiect,-candela.Ca,celor ne intelepte li se stingeu candelele(pt.ca nu au avut nici-odata ulei(Duhul Sfant),este faptul ca ele imitase-ra perfect pe fecioarele reale,in toate amanuntele,inclusiv fitil,dar nu luase-ra ulei,fiindca nici nu stiau ce esta ala,si ele,saracele,aprindeau fitilul,facea cateva eforturi saracu`sa se aprinda,si facea -pac-.Oare na-ti vazut o lampa ,sau o bricheta,fara gaz cum face?

 9. Si totusi mai este o interpretare!
  Ce a mai spus Iisus?; ,,in timpurile de pe urma cunostinta va creste,,.Care timpuri le traim noi?Raspunde:
  Traim acum un veritabil razboi al resurselor pe care cei intelepti il vor castiga,iar nebunii il vor pierde.Cine are acum untdelemn(petrol) de pus in candele?Se incheie un ciclu al istoriei umane ,cel mai probabil cu un mare razboi.Puteti dragilor sa faceti un scenariu prin imaginatie?Dece se vor stringe toti in Asia Mica;pentru ca acolo este petrol,iar civilizatia actuala este dependenta de petrol.Cautati deci imparatia si toate celelalte va vor fi date pe deasupra!Fiti deci mai putin filozofi si mai mult oameni intelepti.!Macar de-am avea pastori credinciosi sa conduca turma asta mica ,si nu lupi hulpavi(politicieni,preoti),si alte fiare salbatice.

 10. Este adevarat,s-a strecurat o confuzie la
  …Asia mica..in loc de -Orientul Apropiat-Din punct de vedere al evenimentelor escatologice,lucrurile asa stau,dar nu are nimic a face cu interpretarea duhovniceasca.

 11. Bine v-am gasit !

  sa incepem cu inceputul.

  ce este o ” fecioara ” ? o fata tanara, nemaritata,o vergura, o neprihanita ( starea noastra dupa voia lui Dumnezeu ), fara barbat ( Hristos ) („căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. ” Is 54 :5)

  Talmacirile sunt ale Domnului, spune Cuvantul (Gen .40:8)

 12. Ana what is your point?

  • Sunt o serie de pilde care se relationeaza cu nunta iudaica, casatoria , Pt a interpreta aceste pilde in mod corect trebuie sa cunoastem conceptul de nunta iudaica in primul secol. Domnul Isus se folosea de cunostinta oamenilor in ce priveste obiceiurile si traditiile lor ca sa-i invete un adevar fundamental. Dupa ce am descoperit cum se facea logodna si nunta la evrei pe timpul domnului isus am gasit simpla interpretare a aacestor pilde care se relationeaza cu nunta.

 13. Mai intai vreau sa ii multumesc fratelui Cristi Ionescu pentru inspiratia de a se oprii asupra pildei celor 10 fecioare ,pilda al carui mesaj este de o importanta covarsitoare in vremea de acum, inainte de intoarcerea Domnului Isus! Cred ca inteșlesul pildei este dat tuturor celor ce cu o inima deschisa si iubitoare de Dumnezeu il cer de la El ! Cred deasemeni ca mesajul pildei poate fii rezumat in cuvintele : Curatie, Veghere, Umplere de Duhul Sfant, Umblare in lumina Cuvantului, Asteptare ! Ma rog Domnului ca lumina Cuvantului sa sa il umple pe fr. Cristi Ionescu ca prin el sa fie ziditi, motivati si pregatiti cei ce ii vor citi articolele!

Trackbacks/Pingbacks

 1. 12 postări în Top 100 WP (26.01.2011) « România Evanghelică - 26 ianuarie 2011

  […] trecutului (lascaupetru) 27. Rugăciunea pentru Duhul Sfânt (11) (trezirespirituala) 31. Pilda Celor Zece Fecioare (1) (popaspentrusuflet) 45. La finalul cursului de “Apocalipsa” (vaisamar) 56. Relatia […]

 2. Pilda celor zece fecioare (Matei 25:1-14). Pildă sau Alegorie? « Vanitas Vanitatum - 3 mai 2012

  […] Cristian Ionescu este adeptul alegorizării pildei. De unde ştiu asta? De AICI, AICI şi AICI. [Aştept comentarii fierbinţi din partea […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: