ÎL VREȚI DIN NOU RĂSTIGNIT PE HRISTOS ?

Sigur că Domnul a purtat la Calvar și a murit pentru păcatele întregii omeniri. Atunci când s-a încărcat cu ele (”a devenit păcat pentru noi”) soarta Sa, predestinată din eternitate, a fost pecetluită. Trebuia să moară. ”Plata păcatului este moartea”! Cineva trebuia să plătească. Dar, acest Cineva trebuia să întrunească niște condiții.
Prima condiție era desăvârșirea Sa. Biblia spune că ”nu a avut păcat”. Apoi, trebuia să se ofere voluntar. Domnul Isus a spus că nimeni nu îi ia viața cu forța ci se oferă de bunăvoie ca jertfă. În fine, trebuia să fie om pentru a putea muri, și Dumnezeu pentru a putea ierta păcatele și mântui.
El a declarat despre Sine că este nevinovat. Dumnezeu a afirmat despre El că este neprihănit. Autoritatea pământească (Pilat) a confirmat că nu a făcut nimic vrednic de moarte.
Însă, cea mai mare dovadă a nevinovăției Domnului Isus a fost eliberarea lui Baraba.
Atunci când au preferat un criminal în locul lui Mesia, a devenit clară intenția rușinoasă a Sinedriului de a se descotorosi de Dumnezeu.
Au făcut-o așa cum au făcut-o oamenii de-a lungul mileniilor și cum procedează și azi: fără scrupule, folosindu-se de mărturii mincinoase, manipulând poporul și… în deplină cunoștință de cauză (”sângele Lui să cadă asupra noastră și a urmașilor noștri”). Ca să nu se pocăiască!
Adică, răstignirea Domnului a fost o decizie între păcat și sfințenie. În epistola către Evrei capitolele 6 și 10, Apostolul Pavel (AUTORUL EPISTOLEI CĂTRE EVREI!) scrie:
”Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor – şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.”
”Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!”

Oare cei care trăiesc în nelegiuire, afișându-se creștini, nu-și dau seama că este ca și când Îl dau pe Domnul să fie din nou răstignit?

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

2 răspunsuri sa “ÎL VREȚI DIN NOU RĂSTIGNIT PE HRISTOS ?”

  1. Multi dintre noi nu intelegem asta.

    Hristos a inviat!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: