ESTE ISRAEL UN STAT LEGITIM?

Care sunt factorii care determină meritul unei națiuni de a stăpâni asupra unui teritoriu? Istoria ne învață că însăși locuirea acelei țări de către un popor îi dă legitimitate. Problema este că de-a lungul timpului, multe popoare au cucerit teritorii locuite de alte popoare. Pentru a stabili control absolut asupra unei țări cucerite, invadatorii au recurs la mai multe metode: colonizarea țării, deportarea în masă a poporului învins sau exterminarea acelui popor.

Multe din aceste tulburătoare experiențe etnice sunt și pe paginile Bibliei. Nu în această direcție se îndreaptă argumentarea mea. De ce este Israel un stat legitim? Nu numai datorită istoriei milenare a acestui neam pe acel teritoriu. Nu numai datorită dreptului providențial divin acordat prin toate legămintele de la Avraam încoace. Nu numai datorită dreptului de cuceritori pe care l-au exercitat prin victorii militare.

În înțeleapta judecată a lui Solomon, copilul a fost dat femeii care a dovedit dragoste. Care l-a vrut mai bine al alteia dar întreg și viu decât jumătate mort. Întorc oarecum această ecuație ca pe un acrostih și întreb: ce au făcut (re)clamanții cu țara sfântă? Cu mici întreruperi provocate de cruciade, aproape o mie trei sute de ani a fost sub stăpânire arabă. Palestina a devenit un deșert. Prin 1867, Mark Twain a întreprins o vizită în Orientul Mijlociu și a remarcat pustietatea regiunii altădată înfloritoare pe timpul regatului Israel. Pe măsură ce, fugind de opresiunea curentelor antisemitice europene, iudeii au revenit în țara lor, s-a întors și vegetația, belșugul și frumusețea. Este un fapt istoric incontestabil. A fost uluitor să vedem de pe înălțimile Masadei spre Marea Moartă văile alăturate pe care începuseră să apară terenuri agricole irigate.

Există un drept pe care nu ți-l dă nici istoria, nici ONU, nici armata, nici înțelepții lumii, ci dragostea ta de țară. Nu o dragoste subit inventată la îngrozirea că în mijlocul deșertului cu care nu ești în stare să faci nimic apare o oază binecuvântată. O dragoste care te apleacă asupra pământului uscat, care îți umple fruntea de sudoare când alții stau la umbră, care îți înăsprește palmele când alții mai bine fură munca altora.

Aceasta este istoria adevărată a Israelului și am văzut-o cu ochii mei la ea acasă. Trebuie să citiți tot capitolul 36 din Ezechiel și să-mi spuneți când s-a putut împlini această profeție dacă nu în vremea noastră:

„Tu, fiul omului, proroceşte asupra munţilor lui Israel şi spune: „Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului!
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că vrăjmaşul a zis despre voi: „Ha! Ha! Aceste înălţimi veşnice au ajuns moştenirea noastră!”, proroceşte şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiască şi să vă înghită, ca să ajungeţi moştenirea altor neamuri, şi pentru că aţi fost de batjocura şi de ocara popoarelor, de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu!” Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor, dărâmăturilor pustii şi cetăţilor părăsite care au ajuns de prada şi de râsul celorlalte neamuri dimprejur; aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Da, în focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri şi împotriva întregului Edom, care şi-au însuşit ţara Mea şi s-au bucurat din toată inima lor şi cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.”
De aceea proroceşte despre ţara lui Israel şi spune munţilor şi dealurilor, râurilor şi văilor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vorbesc în gelozia şi urgia Mea, pentru că suferiţi ocară din partea neamurilor!”
De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Îmi ridic mâna şi jur că neamurile care vă înconjoară îşi vor purta ele însele ocara!
Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu, Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple.
Iată că vă voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi, şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.
Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile.
Voi înmulţi pe voi oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul.
Voi face să umble pe voi oameni, şi anume poporul Meu, Israel; ei te vor stăpâni; şi tu vei fi moştenirea lor şi nu-i vei mai nimici.”
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că ţi se zice: „Tu, ţară, ai mâncat oameni, ţi-ai nimicit chiar neamul tău”, din pricina aceasta, de acum încolo nu vei mai mânca oameni şi nu-ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.
De acum, nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor şi nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.”
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o prin purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăţiei ei.
Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care-l vărsaseră în ţară şi din pricina idolilor cu care o spurcaseră.
I-am risipit printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele.
Când au venit printre neamuri, oriîncotro se duceau pângăreau Numele Meu cel sfânt, aşa încât se zicea despre ei: „Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.”
Şi am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese.
De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers.
De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor.
Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.
Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.
Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.
Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema grâul şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi.
Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri.
Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.
Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!”
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „În ziua când vă voi curăţa de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi dărâmăturile vor fi zidite din nou; ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.
Şi se va spune atunci: „Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!”
Şi neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit şi voi şi face.”
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată în ce privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi.
Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.”

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

12 răspunsuri sa “ESTE ISRAEL UN STAT LEGITIM?”

 1. Îmi place foarte mult articolul pentru că leagă instaurarea statului Israel modern și transformarea deșertului din acest teritoriu cu profeția din Ezechiel 36.

  Așteptăm împlinirea completă acestei profeții, întoarcerea lui Israel la Dumnezeu:

  „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
  Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.”

 2. Disputa aceasta pentru revendicarea dreptului de „prorpietate” asupra statului Israel, ma duce cu gandul la cel mai mare si mai intelept imparat al lui Israel si la judecata aplicata in cazul revendicarii dreptului matern asupra copilasului aceluia…
  Porunca fusese data: „Taiati-l in doua…!”
  Reactia adevaratei mame a aratat ca intotdeauna celui cu drepturi depline ii pasa de ce-i apartine pe drept si nu vrea cu niciun chip…ciuntirea trupului celui iubit !

  In cazul prezentat aici, trebuie sa intelegem la fel, dar nu vrem sa intelegem ca judecatorul nu mai este acelasi Solomon intelept !
  Aici avem de-a face cu Iehova Shalom, nicidecum doar cu un….”Solomon” temporar, omenesc, instigator la dezbinare si nedesavarsit !
  Stiti cum a mustrat-o Mardoheu pe Estera, cea care ajunsese imparateasa ? :
  „…Sa nu-ti inchipui ca numai tu vei scapa dintre toti iudeii pentru ca esti in casa imparatului ! Caci daca vei tacea tu, ajutorul si izbavirea vor veni din alta parte pentru iudei, si tu si casa tatalui tau veti pieri. Si cine stie daca nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la imparatie ?” (Estera 4:13-14).

  Cu siguranta ca „ajutorul si izbavirea vor veni din alta parte” fie ca vrem noi sau nu vrem ! Caci „pentru ce se framanta neamurile…?” (Psalmul 2:1-12)
  Ce sunt neamurile ? Nu sunt decat…” o picatura de apa din vadra, sunt ca praful pe o cumpana !…Toate neamurile sunt ca o nimica inaintea Lui, nu sunt decat nimicnicie si desertaciune !” (Isaia 40:15-18).

 3. Si, ca sa nu ne mai „chinuim in…durerile facerii” degeaba, hai sa vizionam impreuna….

 4. Poporul Israel este într-adevăr o minune a lumii moderne. Nu știu, din istorie, vreun alt popor care, deși nimicit aproape în întregime între anii 66-134 d. Cr., ce a mai rămas din el a fost deportat sau vânduți ca sclavi în piețele Imperiului Roman, persecutat timp de 1800 de ani și alungat dintr-o țară în alta, totuși nu-și pierde limba, cultura și religia. Și mai mult de-atât, într-o vreme când mass-media era încă în fașă, evrei din peste o sută de țări de pe întreg globul, simt chemarea (divină) de a se întoarce in Patria părinților, ruinată acum in cea mai mare parte de triburile de beduini (foarte harnici) arabi. Este ispititor să poftești acum o țară in care curge lapte și miere dar pentru care nu ai mișcat niciun deget, ci oridecâteori s-a ivit ocazia ai aruncat peste gard cu grenade și rachete, in speranța că vei mai nimici vreo doi-trei jidovi. Cine neagă faptul că Israelul modern este o minune (in ciuda faptului că este ÎNCĂ un stat secular), duce lipsă de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu, oricine ar fi el.

 5. Declaraţia: „Există un drept pe care nu ți-l dă nici istoria, nici ONU, nici armata, nici înțelepții lumii, ci dragostea ta de țară” e valabilă numai pentru Israel, sau este un principiu universal?

  • Este un principiu universal. Daca in urma activitatii lui ca popor o tara ajunge Sahara ma indoiesc ca va mai putea locui in ea…

   Ma rog personal cred ca pentru a scapa de palestinieni vor mai aplica aceasta schema odata: La un moment dat se vor retrage intr-o pustie din apropiere unde prin interventie divina vor supravietui. (Apocalipsa 12:6) Intre timp palestinienii isi vor face de cap dar deoarece nu stiu prea multe se vor distruge singuri, urmand ca evreii sa revina in tara lor.

 6. DA si AMIN la articol!
  Tare impietrit si lumesc trebuie sa fie omul acela care sa nu recunoasca pe Dumnezeul cel Adevarat care a lucrat cu acest popor! A fost si este Israel binecuvintat? A fost si este! Au „calcat pe bec” si Dumnezeu s-a miniat pe ei? Au patit-o si pe asta! S-a nascut Israel ca natiune moderna intr-o zi, conform profetiei lui Isaia care spune ca „poate o natiune sa se nasca intr-o zi? S-a nascut la 14 Mai 1948! In vremurile ce vor veni se va intimpla si ceea ce a spus apostolul Pavel, prin Duhul Sfint, ca dupa ce mahrama de pe ochi le va fi data la o parte si cind i-si vor da seama pe cine au rastignit, intoarcerea lor la Domnul va fi la nivel de natiune, ca o „inviere din morti”.

  Dumnezeu mai spune despre Israel: „Vei fi cap si nu coada!”
  1. In domeniul medical, al chimiei si al fizicii, cine detine cele mai multe inventii si patente? Israel.
  2. Care popor are cei mai multi premiati cu premiul Nobel, raportat la numarul de locuitori? Israel.
  3. Productia de portocale din Israel acopera 90% din piata de desfacere a Europei.
  4. In domeniul muzical, in special in muzica clasica, e o placere sa lucrezi cu ei. Sunt foarte buni la interpretare! (In istoria muzicii sunt atitea nume cu rezonanta care s-au ridicat din mijlocul lor.)

  „Binecuvintat este cel ce te va binecuvinta, si blestemat este cel ce te va blestema!’
  – Iehova, Dumnezeu –

 7. Atunci este clar ca din europa romanii isi merita cel mai putin tara. Cum isi bat joc sistematic de ea transformand-o intr-o mahala. Dovada cea mai clara ca romanii nu-si merita tara sunt tocmai pocaitii emigrati.

  • Ceea ce spuneți dvs. este o exagerare și faceți o mare nedreptate „pocăiților emigrați” care în procentaj covârșitor aduc cinste neamului nostru oriunde sunt în lume. Nu știu pe ce vă bazați în ceea ce ați declarat.

  • Au mai fost zece iscoade in vechime care au innegrit tara Canaanului darn-au intrat in ea. Tot asa si cu cei care se erijeaza in nationalisti si patrioti de circumstanta care isi dispretuiesc confratii romani indiferent de convingeri si optiuni…”fara frontiere” ci doar pentru vreo…”manta de Sinear”…
   Zic si eu, nu dau cu…parul !

 8. „Ceea ce spuneți dvs. este o exagerare și faceți o mare nedreptate “pocăiților emigrați” care în procentaj covârșitor aduc cinste neamului nostru oriunde sunt în lume.”

  nu contest ca aduc cinste neamului. Dar daca isi iubesc tara de ce o parasesc? De ce f multi pocaiti sunt dornici sa-si paraseasca tara?

  • Stimabile Cazimir,

   Daca-i asa cum spuneti, „de ce dati foc la toata casa pentru un…soarece ?” intreaba proverbul romanesc ?

   Si-asa suntem „prea multi” intre hotarele „Romaniei…mari” ca sa nu-i „deranjam” pe crestinii majoritari carora le stam ca o..tepusa in coapsa” ! Sunteti si dumneavoastra dintre cei vizati aici ?

   Pentru noi este scris un cuvant in Epistola catre Evrei 11:38:
   „…ei de care lumea (aici, Romania) nu era vrednica – au ratacit prin pustiuri, prin munti, prin pesteri si prin crapaturile pamantului…”

   De acolo, din Spania, din Italia, din Germania, SUA si Canada, Irlanda, Danemarca etc. totusi acesti pocaiti imigranti,si romani , frati de-ai dumneavoastra in genere, varsa la bugetul „Romaniei…Socialiste” (inca), zeci sau poate chiar sute de milioane de euro sau dolari, si le mai si ramane sa se ajute intre ei.

   Se cheama, unii pe altii, se ajuta unii pe altii, se iubesc unii pe altii, plang unii cu altii, se bucura unii cu altii, si pentru toate astea nu trebuie sa le purtati pica.
   De ce nu aveti loc de ei, erijandu-va in stapani ai acestui pamant…”de mai bine de doua mii de ani…”, inca de pe vremea cand nici chiar Domnul Hristos nu era…intrupat !

   Pentru asta au cautat pocaitii emigranti „o patrie mai buna” chiar aici pe pamant ! Si au dovedit si dovedesc inca faptul ca sunt in stare s-o iubeasca si pe aceasta ca si pe propria lor mama, patria stramoseasca !
   Mai departe nu mai discutam ca intram prea tare in laturile sovinismului !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: