Arhiva | 8 decembrie 2011

AMESTECĂTURI FĂRĂ DISCERNĂMÂNT

Începând cu creația, Dumnezeu a introdus un principiu care Îl caracterizează pe El și tot ceea ce face: principiul separării! A despărțit (separat) lumina de întuneric, ziua de noapte, apele de sus de apele de jos, uscatul de ape, pomii și vietățile după soiul lor, omul ca parte bărbătească și parte femeiască. În toată lucrarea […]

Citește în continuare

ECUMANIA

Am avut ostași ortodocși și ostași evanghelici. Creștini după evanghelie care oficiază botezul copiilor mici și care botează pe baza mărturiei personale. Avem baptiști tradiționaliști și carismatici. Penticostalii au suferit demult cu spălarea picioarelor și fără, cu botezul al doilea și cei de ziua a șaptea. Mă rog, curente peste curente. Acum, mișcarea evanghelică are […]

Citește în continuare