ESTE SAU NU ESTE AMERICA ÎN BIBLIE

O dezbatere actuală, cu potențial polemic, greu de descifrat și totuși foarte aproape de simbolistica apocaliptică a Scripturilor. Desigur, orice profil profetic, fie că este vorba de un om sau de o națiune poate avea aplicații multiple. Așa se face că anticrist este mai întâi un concept și doar apoi o persoană care are mai multe prototipuri istorice înainte de apariția originalului.

Babilonul este descris în multe pasaje profetice și chiar apocaliptice. Poate reprezenta… Babilonul antic, biserica apostată și porigonitoare de sfinți (Apocalipsa 17), dar și… să vedem ce părere aveți de profeția din Ieremia 51:

1 Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, ridic împotriva Babilonului şi împotriva locuitorilor Haldeii un vânt nimicitor.
2 Trimit împotriva Babilonului nişte vânturători care-l vor vântura şi-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile asupra lui, în ziua nenorocirii.
3 Să se întindă arcul împotriva celui ce îşi întinde arcul, împotriva celui ce se mândreşte în platoşa lui! Nu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu desăvârşire toată oştirea lui!
4 Să cadă ucişi în ţara haldeilor, străpunşi de lovituri pe uliţele Babilonului!
5 Căci Israelul şi Iuda nu sunt părăsiţi de Dumnezeul lor, de Domnul oştirilor, şi ţara haldeilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel.”
6 Fugiţi din Babilon şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul! El îi va răsplăti după faptele lui.
7 Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul; neamurile au băut din vinul lui; de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie.
8 Deodată cade Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l, aduceţi leac alinător pentru rana lui; poate că se va vindeca! –
9 Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l, şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri şi se înalţă până la nori.
10 Domnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim în Sion lucrarea Domnului Dumnezeului nostru.
11 Ascuţiţi săgeţile, prindeţi scuturile! Domnul a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul; căci aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru Templul Său.
12 Înălţaţi un steag împotriva zidurilor Babilonului! Întăriţi-i străjile, puneţi caraule, întindeţi curse! Căci Domnul a luat o hotărâre şi aduce la îndeplinire ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului.
13 Tu, care locuieşti lângă ape mari şi care ai vistierii nemărginite, ţi-a venit sfârşitul, şi lăcomia ta a ajuns la capăt!
14 Domnul oştirilor a jurat pe Sine însuşi: „Da, te voi umple de oameni ca de nişte lăcuste, şi vor scoate strigăte de război împotriva ta.”
15 El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui.
16 De glasul Lui urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
17 Atunci orice om se vede cât este de prost cu ştiinţa lui, orice argintar rămâne ruşinat de chipurile lui cioplite; căci idolii lui nu sunt decât minciună şi n-au nicio suflare în ei!
18 Sunt o nimica toată şi o lucrare de râs: când le vine pedeapsa, pier cu desăvârşire!
19 Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor este numele Lui.
20Tu Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine.
21 Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui;
22 prin tine am sfărâmat carul şi pe cel ce şedea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat şi pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân şi pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânăr şi pe fată.
23 Prin tine am sfărâmat pe păstor şi turma lui; prin tine am sfărâmat pe plugar şi boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitor şi pe căpeteniile lui.
24 Dar acum, voi răsplăti Babilonului şi tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului, sub ochii voştri, zice Domnul.
25 Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine, care nimiceai tot pământul! Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălţimea stâncilor şi te voi preface într-un munte aprins.
26 Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii; căci vei fi o dărâmătură veşnică, zice Domnul…”
27 Înălţaţi un steag pe pământ! Sunaţi din trâmbiţă printre neamuri! Pregătiţi neamurile împotriva lui, chemaţi împotriva lui împărăţiile Araratului, Miniului şi Aşchenazului!
Puneţi căpetenii de oaste împotriva lui! Faceţi să înainteze caii ca nişte lăcuste zbârlite!
28 Pregătiţi împotriva lui pe neamuri, pe împăraţii Mediei, pe cârmuitorii lui şi pe toate căpeteniile lui, şi toată ţara de sub stăpânirea lor!
29 Se clatină pământul, se cutremură; căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlineşte; şi El va face din ţara Babilonului un pustiu nelocuit.
30 Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetăţui; puterea le este sleită şi au ajuns ca nişte femei. Vrăjmaşii pun foc locuinţelor lor şi le sfărâmă zăvoarele!

Scenariu:

Dumnezeu și-a adus la îndeplinire două mari scopuri prin America. Primul este misionarismul mondial iar al doilea este renașterea și protejarea Israelului! Ambele proiecte divine au fost binecuvântare pentru această țară din punct de vedere material. În ultimele câteva decade, America a decăzut din punct de vedere spiritual și moral, iar din punct de vedere politic se depărtează tot mai mult de Israel.

Să nu uităm că Dumnezeu Însuși s-a folosit de Nebucadnețar pentru împlinirea planurilor Sale după care a transformat Babilonul într-un pustiu. Dumnezeu a binecuvântat Egiptul câtă vreme a fost o binecuvântare pentru familia lui Iacov, dar l-a nimicit cu urgii atunci când i-a devenit asupritor.

America are trei mari vulnerabilități:

 1. Opinia publică. Este imposibil să porți războaie în care inamicul cade și moare doar când te uiți la el. Și totuși, cam așa ceva pretinde poporul american de la un război. În vreme ce alte națiuni înghit zeci și sute de mii de victime, în America sunt de ajuns câteva sute ca să sune retragerea. Deși are capacitatea militară să câștige orice război, nu are stomac pentru sicrie învelite în steag.
 2. Strategie umanitară. Un lucru este clar: războaiele nu pot fi delicate. Modul scrupulos în care este gestionată fiecare operațiune a devenit ridicol. Nu că sunt pentru sau împotriva războiului (nu acesta este subiectul) dar atâta lucru știu: la război ca la război!
 3. Absența unui răspuns corespunzător terorismului. Doctrina lui Bush a fost clară: împotriva teroriștilor trebuie să te bați la ei acasă. Când au ajuns în casa ta te distrug. Abandonarea acestui concept va avea consecințe incalculabile pentru America.

Dar cea mai mare problemă a Americii este atunci când va pierde favoarea lui Dumnezeu. Raportate la alte vremuri, au mai existat imperii considerate invincibile și totuși s-au prăbușit (unele peste noapte). Atunci când nu numai că nu Îl va mai avea pe Dumnezeu de partea sa dar își va atrage mânia Lui, vai de America! Chiar dacă Ieremia 51 nu s-ar referi specific la această țară, chiar dacă niciun pasaj biblic nu face referire la America, faptul că în ultima instanță a mesajului profetic America nu are relevanță înseamnă că nu (mai) există.

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

19 răspunsuri sa “ESTE SAU NU ESTE AMERICA ÎN BIBLIE”

 1. Da, exista inca de pe vremea lui Peleg „cand s-ampartit pamantul” (adica s-au separat continentele ! (Genesa 10:25) Ce a urmat mai apoi tine de „inceputuri bune” in credinta si „sfarsit rau in lume”, expresie antonima celei din Evrei 13:7.
  Mai tine apoi de „administratia Obama”, asa cum s-au perindat toate administratiile si politicile vremii de la „administratia Abraham Lincoln” incoace. A fost un inceput bun, nu numai din punct de vedere democratic ci si „in credinta data sfintilor odata pentru totdeauna”.
  Apogeul politicii de-acuma este apogeul apoteozei prabusirii…Dar, inca mai este Har, inca mai este vreme de pocainta si intoarcere sincera la Domnul !

 2. Cred ca mai potrivita este profetia lui Habacuc tot despre Babilon. Iar in capitolul 2 este prezentata o imagine in care apare asa de clara situatia actuala a SUA…

  Despre vulnerabilitati:
  1) NU are capacitatea sa castige orice razboi… Si nu doar datorita opiniei publice ci problema este mai mult economica. Razboaiele de pana acum au indatorat-o infiorator…
  2) Fara atitudinea umanitarista ar pierde si sustinerea natiunilor care inca o suporta, fara de care ar genera un conflict mondial pe care sigur l-ar pierde.
  3) Terorismul… a fost si inca este folosit de ea… Al Qaeda si alte grupari teroriste au fost infintate initial de ei. In Libia si Siria au finantat si inarmat rebelii… Cum ar putea sa scape de el?

  „faptul că în ultima instanță a mesajului profetic America nu are relevanță înseamnă că nu (mai) există.”

  Ba da exista, ea este Babilonul din Apocalipsa 17,18.
  Si daca nu credeti, cine oare are caracteristicile descrise in versetele 17:4 (foarte multe fapte si bune dar si rele); 17:5 (a raspandit in lume o cultura a imoralitatii); 18:7 (o cultura a lucrurilor de unica folosinta); 18:23 (cine controleaza finantele lumii)? Biserica oricare ar fi ea sigur nu…

 3. Alaturi de Ieremia 51 se poate pune si Apocalipsa Cap.18

  Apocalipsa 18

  1. După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
  2. El a strigat cu glas tare, şi a zis: „A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;
  3. pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”
  4. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
  5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.
  6. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două oricât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea!”
  7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi, şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: „Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, şi nu voi şti ce este tânguirea!”
  8. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.
  9. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci.
  10. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: „Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” –
  11. Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:
  12. marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură;
  13. nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor.
  14. Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine, şi nu le vei mai găsi.
  15. Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui,
  16. şi vor zice: „Vai! vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare!
  17. Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!” – Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii, şi toţi cei ce câştigă din mare, stăteau departe;
  18. şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: „Care cetate era ca cetatea cea mare?”
  19. Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!”
  20. „Bucură-te de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate, şi a judecat-o.”
  21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare, şi a zis: „Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit!
  22. Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine nici un meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii.
  23. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine, şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, – pentru că negustorii tăi erau mai marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta,

 4. Foarte realist descris punctul 1. din cele trei vulnerabilitati ale Americii.
  E greu de prevazut din ce directie ar putea veni decaderea Americii.Cert este ca
  la momentul actual din punct de vedere militar nici o forta de pe fata pamantului
  nu i se poate opune.
  Dar asa cum ai zis:”cea mai mare problemă a Americii este atunci când va pierde favoarea lui Dumnezeu”–si se cam „straduieste” in directia asta
  Nu sunt de acord cu ideea ca :”din punct de vedere politic se depărtează tot mai mult de Israel.”
  Faptul ca nu porneste urgent razboiul cu Iranul(cum ar vrea Israelul) nu inseamna ca America nu sustine Israelul.
  Vom trai si vom vedea

 5. De la capatul pamintului strig catre tine-Cu inima mihnita si zic.Duma pe stinca ce no pot ajunge ca este prea inalta pentru mine.Cred ca in inspiratia sa David vedea si oamenii de pe coasta de vest a Americii

 6. Pentru a putea intelege acest text din Ieremia 51, trebue sa clarificam ce inseamna „babilonul spiritual” si la care Babilon se refera aceasta profetie.
  .
  In Apocalipsa 17 este descris intr-un mod profetic, „babilonul spiritual” al vremii sfarsitului, iar in Apocalipsa 18 este descris „babilonul economic”…
  Apoi trebue sa determinam daca in aceasta profetie, este vorba despre o anumita tara care ar putea fi denumita „babilon”, sau daca este vorba despre un sistem mondial care este un „babilon”….
  De fapt ce este Babilonul profetic ?
  Nu, nu este vorba despre America in profetia din Ieremia 51.
  Babilonul din care poporul lui Dumnezeu trebue sa iasa afara, este si in Romania.
  Versetul 9 se refera la Imparatia lui Dumnezeu…aceasta este „tara noastra”.
  In versetul 20 intr-un mod alegoric, Babilonul este chiar personificarea lui Lucifer.
  El a fost „instrumentul” prin care popoare au fost nimicite dealungul timpului….
  El nimicea tot pamantul….(versetul 25), dar „zdrobea” si „nimicea” conform Planului vesnic de reabilitare si de Mantuire pe care Dumnezeu la alcatuit in Hristos inainte de intemeierea Lumii….
  (aici sunt spuse lucruri adanci pe care daca le-am intelege din punct de vedere profetic , probabil ca toata „teologia noastra” s-ar zdruncina)…
  Oricum, lucrurile acestea nu se invata in seminarele teologice.
  Deci nu este vorba de America in aceasta profetie…
  Dar in alte profetii se vorbeste si de America.

  • Subscriu si eu completitiv comment-ului dumneavoastra cu Isaia 13:1-22.

   Dupa ce in capitolul 12, profetul Isaia, fiul lui Amot IL face de cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu ca „Odrasla” si apoi „Regatul” sau Imparatia Sa, incepand cu capitolul 13, se desfasoara proorociile impotriva imperiilor ce urmau sa vina.

   In vremea cand Isaia face aceasta proorocie (anul 712 inainte de Hristos), Imperiul Asirian era puterea dominanta al lumii antice. Babilonul inca nu se afirmase nici macar ca stat ci doar era o cetate-capitala care depindea de Asiria.

   Isaia deci, prooroceste caderea Babilonului ca Imperiu la anul 712 in. Hristos, cu o suta de ani inainte ca acesta sa cunoasca ascensiunea ca Imperiu. De-abia la anul 606 inainte de Hristos isi va incepe ascensiunea politica dominanta.
   Interesant este faptul ca proorocia lui Isaia a avut loc cu o suta de ani inainte de aceasta acsensiune dar a prevazut si caderea acestui Imperiu, dupa 25o de ani de la anuntarea profetica. Stim din istorie ca la anul 536 inainte de Hristos, Imperiul babiblonian ajunsese nu numai in declin dar si fusese inlocuit de Imperiul Medo-Persan.

   Dumnezeu, in Atotstiinta sa, cunostea caderea Babilonului chiar inainte ca acesta sa ia fiinta ca Imperiu. De aceea Dumnezeu il va si judeca astfel incat „oamenii vor fi mai rari decat aurul din Ofir” (Isaia 13:12)

   Dumnezeu judeca Babilonul „Cetatea Regina”, Gloria Regatelor (13:1), „Cetatea de aur” (14:4) si aceasta judecata o vede cu ochi profetici Isaia fiul lui Amot si o descrie in capitolele 13-14 cu lux de amanunte !

   Mezii si Persii erau inca un popor necunoscut pe vremea lui Isaia, dar ei sunt numiti „nimicitorii Babilonului (Isaia 13:17-19).

   Ideea de baza a profetiei lui Isaia asupra Babilonului este ca Babilonul, penrtu inceput, in ascensiunea sa in lumea antica va inlocui Asiria (cap.14:25). Mezia va inlocui Babilonul (13:17). Babilonul „va pieri in veci” (13:19-22; 14:22-23).

   Babilonul din Apocalipsa este doar o prefigurare a unei cetati, a unui imperiu care va sfarsi in ruina, ca si predecesorul sau din Vechiul Testament ! (Apocalipsa 17; 191-4).

   Punctul culminant al profetiei nu este insa daramarea babilonului ci ELIBERAREA ROBILOR ! (cap. 14:1-4)
   In decurs de un an de la caderea Babilonului, primul imparat al Imperiului Medo-Persan, Cirus, va da un DECRET DE ELIBERARE A PRINSILOR DE RAZBOI EVREI si intoarcerea acestora in patria lor ! (Ezra 1:1).

   La o suta de ani dupa ce Babilonul devenise o forta, un alt profet, Ieremia, fiul lui Hilchia (Ieremia 1:1), preia strigatul de razbunare al profetului Isaia (Ieremia cap. 50,51)

   Babilonul, asupritorul evreilor din Vechiul Testament, devine astfel corespondentul unei alte puteri a intunerecului materializat intr-o falsa biserica (de fapt a Satanei), despre care Noul Testament vorbeste atat de codificat pentru vremea in care Apocalipsa lui Ioan scrisa in Patmos, circula fie din gura in gura, verbal, fie pe fragmente scrise epistolar catre Bisericile din Imperiul Roman, cele mai multe dintre ele infiintate si pastorite de acelasi apostol al iubirii, exilat in ostrovul Patmos, pana la trecerea sa in vesnicii (Apocalipsa 17, 19)

   Imi cer iertare pentru dimensiunile acestui comment dar am gasit de cuviinta ca o lectie de istorie biblica nu ar strica, chiar aici pe acest binecuvantat blog !

 7. N-as dori vreodata ca cineva aici pe blog ,sau oriunde in alta parte sa fie acuzat de propaganda antisemita. Noi , in calitate de Crestini , avem datoria sfanta de a ne ruga pt Israel . Am gasit , oarecum Relevanta descrierea, din Ier. 51 vis a vi de America. Tot aici , intalnim cuvantul Aschenazii [ Ier. 51 :27 ] Cititi va rog , ce scrie istoricul N . Iorga despre acest neam de oameni [ Khazarii sau Aschenazii ] . Intrati simplu pe google si scrieti N. Iorga si Khazarii ….apoi da-ti click pe prima …..Discutie: Proiectul Republica Sovietica Evreiasca- Wikipedia

 8. Ati analizat frumos. Ma intreb totusi, fara sa facem aluzie la motivatii, etc, ce se intampla cu drepturile omului pe glob, daca America nu facea ce a facut si face inca? Cum ar fi supravietuit?

 9. Frate ACIDUZZU

  Imi place ca scrii un mesaj foarte documentat istoric, pe care l-am citit cu mult interes, dar este important in mod deosebit sa intelegem partea profetica a mesajului lui Dumnezeu si mai ales sa intelegem in ce masura acel mesaj priveste Lucrarea pe care Dumnezeu o face astazi in Biserica Sa, si implicit in vietile noastre personale.
  Biblia in primul rand este o carte profetica in care Dumnezeu ne descopera taine vesnice cu privire la Planul Divin de vindecare , de reabilitare si de mantuire
  a creatiei Sale cazuta in pacat si-n moarte, Plan realizat in Domnul Isus Hristos inca inainte de intemeierea lumii.
  Si pentru ca pomenisi despre „eliberarea prinsilor de razboi”, sa stii in urma cu cativa ani, am facut (doar pentru mine) un studiu biblic pe aceasta tema si am ramas uimit de lucrarea minunata pe care Dumnezeu o are in vedere cu privire la intreaga Lui creatie cazuta in moarte si-n pacat.
  Nu Cirus ci Domnul Isus Hristos este cel ce promite eliberarea ,vindecarea , reabilitarea si mantuirea prinsilor de razboi (Isaia 61:1-7 )….care initial au fost in SION.(Isaia 61:3).
  Si noi suntem parte dintre acesti prinsi de razboi…
  Si noi suntem cetateni ai Sionului….
  Si noi ne vor reintoarce in Sion…(Isa.35:10) (Isa.51:11)
  Si de aici incepe o adevarata minunata taina profetica privitoare la acesti „prinsi de razboi”….si privitoare la SION.
  De ce tocmai prinsii de razboi din Sion vor fi eliberati si nu si cei din Ierusalim ?
  Ce inseamna Sionul din punct de vedere profetic ?
  Ce inseamna Israel din punct de vedere profetic si ce inseamna Iuda ?
  Dar Babilonul ?
  Dar asiria ?
  Dar Tirul ?
  Dar Sodoma ?
  .
  Foarte multe profetii vorbesc despre aceste categorii spirituale si despre lucrarea minunata pe care Dumnezeu o are cu privire la ele.
  Neintelegand aceste lucruri nu vei intelege nimic din profetii….

  Daca esti interesat sa intelegi mai bine aceste profetii si daca-mi vei da e-mailul tau, eu pot sa-ti trimit unele informatii pe aceasta tema, care din anumite motive, nu le pot posta pe acest blog.
  E-mailul meu este :ioan_basa@yahoo.com.

  • @Ioan Basa

   Multumesc de aprecieri, frate !

   In incheierea comment-ului facusem precizarea cum ca este o lectie istorica, iar in continutul comment-ului asociam proorocia cu corespondentul Babilonului din Apocalipsa 17 si 19, ca „putere a intunerecului materializat intro fasa biserica a satanei” care-i va prigoni intotdeauna pe cei ce sunt ai lui Hristos!

   Desigur ca, metodele de prigonire sunt diverse si de la un caz la altul, incepand cu primul secol si pana la metodele diversificate moderne „adecvate… nevoilor sfintilor” de a fi pusi in cuptorul de foc al incercarilor spre a fi, pe de o parte, curatiti, pe de alta parte, pentru a fi incercati si lamuriti ca aurul sau ca argintul prin FELURITE INCERCARI ! ( 1 Petru 1:5-9)
   .
   Eu nu sunt in masura sa apreciez sau sa detaliez aceste „felurite incercari” intrucat ele difera de la un credincios la altul, de la o biserica la alta. Ce sunt sigur este ca fiecare credincios sincer si statornic va realiza, va sesiza, va constientiza acea clipa, acel ceas de incercare care se va abate asupra lui, doar pentru „incercarea credintei lui, cu mult mai scumpa decat aurul !”

   Draga frate Ioan, va multumesc din inima pentru invitatia plina de dragoste si pentru oferirea e-mailului. L-am pus la loc de cinste in agenda e-mailurilor mele de exceptie si, atunci cand Duhul Domnului ma va indemna, cu bucurie si deosebita placere voi lua legatura cu dumneavoastra.

   Ceea ce doresc sa va asigur este ca apreciez cu deosebita seriozitate comment-urile dumneavoastra, intrucat este mare nevoie, nu numai pe acest blog binecuvantat dar si pe altele crestine, de comentarii consistente, obiective si pline de miez duhovnicesc, nu numai despre…”aflari in treaba” sau de a stampara foamea,nu cea spirituala, ci de popularitate !

   Domnul sa va binecuvinteze, scumpe frate in Hristos Domnul !

  • Fr. Basa, ma alatur si eu ideii promovate de Dvs., caci daca „Legea ne-a fost doar un indrumator spre Hristos”- Gal.3:24, din acest moment pentru noi este importanta „Legea Lui Hristos”- 1Cor. 9:21, care nu discrimineaza etnii, natii, tari, ci doar necredinta fata de El. Asta, ca sa ramana ne-atins pricipiul potrivit caruia El doresta ca „toti oamenii sa vina…” ! Cele patru Imparatii din Daniel 2, au pentru noi doar o valoare documentară, dar cea „care nu va fi nimicita niciodata” ne priveste, pentruca ne include !

 10. CORECTARE:

  „putere a intunerecului materializat intr-o falsa biserica (a Satanei)…”

 11. Dacă este America în Biblie sau nu; discuția poate continua la infinit mai ales că sunt câteva pasaje biblice care dau indicii destul de serioase. Pentru că locuiesc aici de peste 10 ani și am văzut și auzit multe ași adresa o întrebare: Mai este BIBLIA în America?

 12. America ! America !. Pentru noi „parvenitii buclucasi”, America and „the american dream” ne-a gasit toate fisurile spre slabiciune!. Cu pupile dilatate de semnul dolarului, ($), am renuntat repede la modestie si la indrumarea inteleapta si sanatoasa a Eclesiastului !. Goana dupa vant se numeste energie eoliana, in cazul cand este folosita de minti luminate ,ce stiu sa o capteze !!.La fel si credinta in Dumnezeu, aici in States ,atunci cand crezi pe cuvant pe Cel ce ne sfatueste ,plin de dragoste: „-0 Despartiti de Mine , nu veti putea face nimic . ” . Luati bine, bine , seama : NIMIC !!! Dar oricum ,mintea romanului de pe urma ,vad ca ajuta la o multime de presupuneri generete de ingrijorari !. Sper ca siti cu totii cui trebuie sa-i dam ingrijorarile noastre ???!!!

  • La capitolul îngrijorări ced că se poterivește mai bine sfatul lui Petru ”Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi„ 1 Petru 5:7

Trackbacks/Pingbacks

 1. Atunci cand nu mai ai pe Dumnezeu de partea ta | SANTINELA ORTODOXA - 6 iulie 2013

  […] https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2012/01/24/este-sau-nu-este-america-in-biblie/ […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: