DESPRE MUZICA ÎN BISERICĂ – SEBASTIAN EMIL ȚUNĂ (GUEST POST)

Acest articol este de fapt un e-mail pe care l-am primit acum câteva zile. Sebastian Emil Țună studiază muzica de la vârsta de 7 ani. Dilema muzicală a bisericilor este la ora actuală într-o stare de pendul între un profesionalism sec și lipsit de spiritualitate și un amatorism depășit, luat ostatec de muzica ”ușoară” sau mai degrabă… ușuratică. Întrebarea este dacă s-ar putea realiza îmbinarea calității cu spiritualitatea și maturitatea atât de necesare slujirii. Perspectiva pe care o aduce fratele Sebastian în această discuție este binevenită și necesară, după cum, nu mă îndoiesc, vor fi și intervențiile și comentariile cititorilor.

Una dintre cele mai mari bucurii ale mele este faptul că am aflat despre proiectul „Harfei Penticostale” pe note și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze și să răsplătească pe toți cei ce au fost implicați în această lucrare. Cred că este o mare binecuvântare pentru generația noastră și pentru cele viitoare, dacă Domnul mai dă zile. Anul acesta finalizez studiile de licență în muzică la Universitatea Emanuel din Oradea, unde am avut harul să studies, printre altele, Armonie, Contrapunct și Compoziție, Pian, Orgă și Dirijat, cu patru persoanalități de o deosebită valoare în domeniul compoziției, aranjamentelor muzicale și a interpretării muzicale de înaltă performanță. Numele lor sunt: Sabin Pautza, Teodor Caciora (Puiu), Nicolaie Bica si Garai Zsolt, profesori la UEO.
Eu sunt penticostal și, când am mers să dau admiterea la muzică, unul dintre visurile mele a fost să mă pregătesc să pot scrie o carte de cântari asemănătoare cu harfa de cântări a fraților baptiști, apoi după un timp am auzit ceva despre proiectul actual al Harfei și am așteptat să aflu mai mult, dar mai ales să apară harfa. A fost și este una dintre cele mai mari crize cu care se confrunta Biserica Penticostală din România, dar cred că și din diaspora, în domeniul muzical. Lipsa harfelor scrise pe note a făcut un „haos” din cum se cântă în majoritatea bisericilor… Se mai zice pe la noi ”câte bordeiuri, atâtea obiceiuri”. Este greu să găsești două biserici care să cânte la fel cântările din cărțile de cântări, pentru că au fost transmise pe cale orală, nu cum le-a așezat pe foaie compozitorul care a avut inspirație de la Dumnezeu pentru a compune imnul respectiv.
Prima criză din domeniul muzical este lipsa materialelor sau, mai bine zis, cărților de cântari pe note. Interesat și amator de compoziție fiind, trebuie să recunosc că una din regulile bunului simț muzical este să respecți compozitorul. Îl respecți atunci când îi interpretezi creația muzicală așa cum a scris-o sau lăsat-o, pentru că așa a primit el inspirație de la Dumnezeu. Dacă noi credem că acestea sunt cântari inspirate de Duhul Domnului, atunci trebuie să ne smerim și să învățăm cântarea așa cum a fost compusă. Aceasta înseamnă jertfă, respect, ascultare, smerenie și dragoste față de Dumnezeu și slujitorii Săi.
A doua criză este lipsa oamenilor duhovnicești, dar și pregătiți în domeniul muzical.
În urma unor analize și cercetări, prin citirea și studierea unei literaturi de specialitate din domeniul teologiei practice, prin studiul materiilor din ramura muzicală, dar și prin prisma experienței mele și a altor persoane implicate în slujirea prin muzică am ajuns să înțeleg câteva moduri distrugătoare de gândire cu privire la muzica din biserică:

 1. În foarte multe biserici este mentalitatea că muzica este modalitatea prin care se umple timpul până la predică. Pentru aceștia, cântarea devine un timp de plictiseală sau în care își pun imaginația la contribuție pentru a-și rezolva problemele cotidiene. Aici, ai toate șansele să vezi conducând cântările un tânăr sau un grup, mai rău decât ar putea să o facă un bătrân. Am văzut aceasta într-o biserică unde am fost, atunci când un tânăr a condus cântarea „Să ne trezim frați și surori, să nu ne prindă somnul…” în așa fel încât, prin modul în care cânta acel frumos imn, dădea impresia că se cântă un imn de leagăn (acel cântec de adormit copiii).
  Ceva de genul ”cântăm ca să treacă timpul” sau punem pe alții să cânte, ca noi să putem fi cu gândul la treburile noastre. Lângă oameni cu astfel de gândire, cred că ar fi fără niciun rezultat să apară un „Filip” și să-i întrebe dacă înțeleg ce cântă sau care este rostul cântului în Biserică. Aceasta pentru că famenul a fost interesat de Scripturi, pe când ei n-au niciun interes legat de închinarea prin cântare.
 2. Alții cred că este o joacă în care trebuie să implicăm doar copiii și tinerii, să nu se plictisească la adunare. Nimic mai greșit!!! Rolul cântării în biserică este la fel de important precum rugăciunea. Prin ea avem părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții. Cântarea în comun este modul prin care ne închinăm lui Dumnezeu în unitate și cu acelaș scop. Cântarea în comun poate fi o rugăciune, poate să fie de adorare, de mulțumire, de mărturisire sau o declarație de credință, o mărturie, o cerere… Privesc cu uimire spre inconștiența unor pastori care pun o soră sau un grup de surori (în cazul că sunt botezate, că se poate și mai rău…) să conducă închinarea prin cântare ca și cum pentru ei asta nu are nici o importanță. Eu o zic cu toată responsabilitatea că este la fel de importantă persoana care conduce cântarea în comun, dupa cum este și persoana care conduce timpul de închinare prin rugăciune. Acelaș rol îl au ambii, să îndemne congregația la închinare.
  Unii primesc chemarea să lucreze în domeniul musical, dar pilda talanților ne învață că cine primește chemarea să fie predicator, pastor sau să facă o lucrare pentru Domnul are responsabilitatea să se instruiască, să lucreze și să dezvolte ce a primit de la Domnul, ca să fie destoinic pentru lucrarea la care a fost chemat. Tot așa, persoana care conduce prin cântare biserica trebuie să se pregătească spiritual și profesional pentru aceasta, pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face cu băgare de seamă, cu frică și cutremur, nu pentru slava omenească, ci pentru folosul altora. Când văd o femeie că se ridică și îndeamnă biserica la cântarea în comun, parcă văd surorile la amvon, îndemnând la rugăciune biserica, pentru că, să știți, nu este nicio diferență.
  Nu mai scriu despre cei ce nu sunt întorși la Domnul și totuși conduc adunarea în închinare. Nu este nimic mai nepotrivit decât să vezi oameni nenăscuți din nou, făcând lucrarea lui Dumnezeu. Oricât de buni, talentați și pregătiți sunt ei, trebuie mai întâi să fie schimbați de Cuvânt și Duhul Sfânt, să facă parte din Împărăția lui Dumnezeu și, astfel, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, pentru ca lucrarea lor să fie pentru Slava lui Dumnezeu și zidirea Bisericii. Când omul este născut din nou, el înțelege că trebuie să fie servul lui Dumnezeu și lucrarea trebuie să o facă în termenii Stăpânului său. Atunci nu va mai căuta slava omenească, ci doar să fie folosit de Domnul pentru mântuirea celor pierduți și edificarea credincioșilor.
 3. Pentru alții, muzica este considerată un mijloc de afirmare și, cum generația mea suferă de această isterie de a fi în centrul atenției, aproape că ești anatemizat dacă crezi sau vorbești despre așa ceva ca despre ceva rău. Sunt dezamăgit când mă gândesc la mulți tineri capacitați, cu studii serioase în muzică, dar care, dorită modului cum este privită și înțeleasă lucrarea muzicală din biserică, nu sunt folosiți în lucrare, deci nu sunt lăsați să facă ceva folositor pentru biserici. Astfel, fiind nevoiți să caute și să practice muzica doar ca profesie, unii chiar părăsesc bisericile care oricum sunt în criză de oameni duhovnicești și echipați pentru slujire.
  Cei ce promoveaza neștiința și susțin că promovează spiritualitatea se înșeală singuri, pentru că un om care este condus de Duhul lui Dumnezeu nu caută folosul său ci al întregii comunități. Cel ce nu are pregătire muzicală, singur ar înțelege, dacă este spiritual, că el are trebuință mai întâi să învețe, și ar da întâietate celui ce poate să facă lucrarea mai eficient. Dar când omul este arogant și ignorant uită că nu este lucrarea lui ci a Domnului și că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos…
  De exemplu, dacă ar fi cauza unui om bolnav, nu ar merge să se trateze la nespecialiști, ci ar căuta medicii cei mai buni… De ce oare când este vorba de lucrarea Domnului suntem atât de indiferenți? Oare Domnul nu merită ce este mai bun? Sunt în biserici oameni care se numesc dirijori și instrumentiști fără să cunoască ce sunt notele musicale. V-ați trimite copiii să învețe să scrie și să citească la un analfabet? Tot așa este și cu cei ce se cred muzicieni, dar nu știu să citească notele muzicale și nici măcar nu vor să le învețe. Nu vreau sa fiu ironic, ci doar să trag un semnal de alarmă asupra faptului că noi putem să fim piedici pentru lucrarea Domnului. Știu că sunt biserici unde chiar nu se poate, nu are cine, dar atunci când ai un om pregătit, lasă-l pe el să facă lucrarea la care a fost chemat, roagă-te pentru el și oferă-i sprijinul și Dumnezeu cu siguranță primește și răsplătește jertfa ta într-un mod special.
 4. Alt mod de gândire greșit este să cânt ce îmi place sau ce place celor ce mă ascultă. Biserica nu este locul unde facem ce ne place ca să ne simțim bine; acela ar putea să fie numit club. Biserica este perimetrul lui Dumnezeu, locul unde omul trebuie să caute fața Domnului în reverență. Este modul de gândire pe care l-am întâlnit la multe grupuri sau trupe de „laudă și închinare”, termen greșit pentru că toți cei ce suntem regenerați suntem datori să-L lăudăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. Unele din aceste trupe / grupuri sunt doar niște surogate pline de venin care încearcă să ascundă lipsa harului din biserici. Multe sunt formate din tineri nenăscuți din nou, care sunt toată ziua cu căștile pe și, mai nou, în urechi. Ei ascultă formațiile muzicale ale lumii ca să cânte și ei ca aceia: rock, pop și alte genuri din muzica seculară. Ascultă muzica lor, se îmbracă la fel ca ei și încearcă să cânte ca ei pentru că așa se simt bine și așa cred că îi fac și pe alții să se simtă. Este și mai trist că iau melodii ale formațiilor seculare și le pun pe text creștin sau, mai rău, cântă niște cântări, dar nu știi despre cine sau ce vorbesc acestea. Poate fi o declarație pentru el sau pentru ea, tot așa de bine s-ar potrivi. Senzualitatea din vocile cântăreților și purtarea lor scenică (vorbesc ca om format în domeniul muzical, trebuie să recunosc) nu arată reverență față de Dumnezeu, ci doar dorința de afirmare sau de a atrage atenția. De multe ori confundă propria plăcere firească cu impresia că ar fi… cercetați. În Biserica lui Hristos nu facem ce vrem noi, ci facem ce vrea El, pentru că suntem răscumparații Săi, deci Îi aparținem. Dacă prietenia lumii înseamnă vrăjmășie cu Dumnezeu, noi chiar credem că putem să Îi ducem jertfe plăcute atunci când ne folosim de modele lumii? Dacă lumea și practicile ei ne despart de El, atunci trebuie să-L lăsăm pe El în centrul vieții și slujirii noastre, ca El să găsească plăcere în ceea ce facem pentru El. Astfel Dumnezeu va revărsa binecuvântarile Sale peste noi.

Cultul Penticostal – și nu numai – are nevoie urgentă de un centru unde să crească lideri pentru domeniul musical, așa dupa cum are teologie la nivel universitar. Trebuie sa creeze mediul unde să fie formați și pregătiți cei ce vor conduce această frumoasă dar și delicată lucrare de închinare prin cântare. Dacă-i cresc școlile secular, o vor face – e adevărat – bine din punct de vedere professional, dar în spiritul lor. Pe lângă muzică, eu cred ca orice lider muzical din biserică trebuie să treacă și prin câteva materii de teologie.
Ar fi multe de spus pentru că în multe locuri, muzica din biserică este idolatrie, dar mă rezum la acestea și, în speranța că puteți face mai mult pentru lucrarea Domnului, vă rog să luptați pentru adevăr în dragoste.
Încă o data, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să ramâneți lângă El, să izbutiți în toate planurile după voia Sa, ca Dumnezeu să fie Slăvit în toate!

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

158 răspunsuri sa “DESPRE MUZICA ÎN BISERICĂ – SEBASTIAN EMIL ȚUNĂ (GUEST POST)”

 1. . Când văd o femeie că se ridică și îndeamnă biserica la cântarea în comun, parcă văd surorile la amvon, îndemnând la rugăciune biserica, pentru că, să știți, nu este nicio diferență.

  Oare chear așa sa fie?
  Eu nu cred ca o sora are voie sa învețe pe altii in biserica…. Dar ca sa îndemne la cantare si rugaciune nu e invatatura….
  Dar dacă e sa fie așa la ce bun sa mai țină locul ocupat in biserica si femeile ?…. Credeam ca sunt surori ….
  In rest cam are dreptate „domnul profesor”de la școala de muzica ……

  • Frate Aurel, nu am nimic cu surorile si cred ca este potrivit sa cante in biserica solo sau in formatii dar este nepotrivit sa conduca de una singura cantarile in COMUN, adica sa iasa in fata poporului si sa indemne ea biserica la inchinare. Este de inteles cand chiar nu este cine sa faca aceasta in unele biserici sau in anumite circumstante neprevazute dar personal cred ca este datoria barbatului (daca privim autoritatea din perspectiva Bibliei) sa mearga sa indemne poporul la inchinare. Frate Aurel nu sunt „domnul profesor” (inteleg ce inseamna „”), mai am foarte multe de invatat asa ca puteti daca nu va este greu sa imi spuneti simplu Sebi sau frate (dupa cum consideriati).
   Fiti binecuvantat!

   • Ma bucur ca ati raspuns chear Dumneavoastra frate Sebi … Nu stiam daca sa va numesc frate din moment ce ati numit femei pe surorile care canta sau fac slujba. Greseala mea , cer scuze.
    In ce priveste autoritatea in bis nu cred ca ati inteles bine ce inseamna autoritatea celor ce conduc biserica in ce priveste deciziile de doctrina, organizare si altele adica presbiterii, pastorii, etc,
    Dar in a conduce biserica in Rugaciune, cantare, sau orice altceva ce ar Duce fratii in prezenta Domnului cred ca e datoria oricui….
    Nu ma lungesc mult dar am sa Iti dau doar un ex. Din biblie,
    Cum ar fi Estera care cheama tot poporul la post.
    In rest discutia poate continua mult dar am sa ma opresc aici.
    Oricum apreciez intentia Dumneavoastra frate Sebi….. Si ma rog Dumnezeu sa va dea izbanda in lucrarea acesta ca e una Foarte BUNA….

   • As vrea daca se poate sa iau legatura cu cei ce se ocupa de scrierea Harfeide cintari pe note pentru ca la acest proect ma gindeam de ani multi in urma.Curespect Stefan Coman

  • pace FR. Aurel, Pavel da o porunca, pe care el aprimit-o de la ISUS, unde zice: femeia in adunare sa taca, nu-i dau voie sa vorbeasca, iar daca are vreo nelamurire sa tina pana acasa si sa intrebe pe barbatul ei.

   • Pai daca imi spui ca femeia are voie sa se roage sau sa cante in comun in biserica te contrazici pe tine insuti pana nu intelegi ce vrea sa spună Pavel cu porunca aia de care amintesti.

    Părerea mea e ca trebuie sa citesti CUVÂNTUL DOMNULUI, nu versete din Biblie după cum vrei sa potriveasca ideilor care le ai Dumneata.
    Fi bunecuvantat!

 2. Trebuie inteles in acest context faptul ca „notele” in sine nu rezolva mare lucru. Sistemul de notatie muzicala este doar o modalitate de a reprezenta muzica si de a putea exista un cod universal. Consider ca si mai important este modul de selectie a muzicii si bineinteles formare a unui gust muzical care odata imbratisat permite sistemului de notatie doar sa copy/paste. Am auzit de prea multe ori ca „x” sau „y” stie note. Asta imi spune ca respectivii au posibilitatea de a citi muzica. In momentul in care vor citi si muzica potrivita suntem pe drumul bun. Aici consider ca muzicienii crestini pot face diferenta daca sunt lasati sa o faca. Nu exclud deloc conduita crestina a muzicianului, pe care o consider foarte necesara, dar este foarte posibil sa cadem in extrema „ravnei fara pricepere”. Personal il inteleg pe Sebastian si-l incurajez in ravna lui pe care o vad inteleapta.

  • Asa este frate Daniel, cu privire la „notele muzicale” aici se poate scrie mult. Ele sunt doar alfabetul pentru literatura muzicala, mai sunt motivele, frazele si perioadele muzicale care fac parte din sintaxa muzicala. Avand posibilitatea sa decodam acele simboluri (notele) si avand discernamant spiritual si muzical ne ramane sa ne ocupam „de ce canta” iar dupa ce stim ce cantam trebuie sa vedem „cum cantam”. Este diferenta intre ce cantam si intre cum cantam.
   Multumesc frate Daniel pentru postare si incurajare.

 3. Multumesc frate Cristian pentru ca ati ales sa publicati acest email. Stiu ca vor fi reactii pozitive dar si negative legate de aceasta postare insa ce imi doresc este ca oameni sa inteleaga care este rolul cantatului in Biserica. Sunt persoane mai experimentate care ar putea sa puna in discutie mai bine acest subiect si cu aceasta ocazie eu incurajez pe toti, cei ce iubesc pe Domnul si lucrarea Lui sa caute sa dea invatatura si-n acest domeniu pentru ca este mare nevoie ca oameni sa fie informati corect cu privire la tot planul lui Dumnezeu cu omul.

 4. Din pacate unii cinta ce stiu iar altii STIU ce cinta

  • foarte bine spus sa dea Domnul ca toti cei ce canta sa aiba discernam (spiritual, muzical) in aceasta lucrare. Aceasta inseamna sa faci lucrarea Domnului cu bagare de seama.

 5. Referitor la ceea ce trebuie sa se cante in bisericile noastre……….Cred ca in primul rand trebuie creat un ”STANDARD”-bazat pe doctrina penticostala ca si mesaj al muzicii (muzica insotita de versuri), iar in ce priveste muzica instrumentala, selectia pentru crearea acestui „STANDARD” trebuie facuta apeland la acea asa
  numita „MUZICA CRESTINA” care ne trimite direct la perioada istorica, in care muzica culta a vremii era muzica crestina. Trebuie recunoscut faptul ca pepiniera pentru cultele protestante si neoprotestante este comuna in acest sens. Foarte putini accepta faptul ca muzica crestina isi are radacinile in BISERICILE TRADITIONALE. Este un subiect sensibil cu privire la care am sa ma refer in continuare. Ma voi folosi in prima faza de un extras din ”TRATATUL DE TEORIE SUPERIORA A MUZICII” al profesorului doctor Constantin Rapa (indrumatorul primei lucrari de doctorat care trateaza intr-o anumita masura aspecte specifice muzicii din bisericile penticostale avand-o ca cercetator pe sora Emima Stan), bine cunoscut catedrei univesitare de la Oradea (profit de aceasta oportunitate si-l salut pe fostul meu coleg si prieten Garai Zsolt):
  ”Sistemele tonale medievale sunt cele apartinatoare muzicii bisericesti crestine, care a constituit vreme indelungata (cca.un mileniu) forma culta de muzica a popoarelor Europei si Orientul apropiat. Crestinismul aparut in sec.1 prin sectele de asceti a incercat initial sa interzica muzica in formele sale de cult. Dandu-si apoi seama de valoarea mobilizatoare a muzicii, biserica si-a format un repertoriu de cantari destinate slujbelor, repertoriu care va creste continuu, devenind cu secolele un fond urias de muzica, la crearea caruia si-au adus aportul toate popoarele de cult crestin.
  Pentru abordarea sistemelor tonale ale muzicii crestine este necesara clarificarea formarii in stadiu de inceput a acestui repertoriu, mai intai pentru a elucida raportul muzicii crestine cu muzica profesionista greco-romana, apoi pentru a intelege anumite trasaturi specifice ale melosului bizantin si gregorian.”
  Ma rezum la acest citat deocamdata scotand in evidenta evolutia muzicii crestine in paralel cu evolutia crestinismului in sine in mod sincretic si intrebandu-ma cand am inceput sa deviem de la acest parcurs firesc. Intre pasajul citat al profesorului Rapa si continuarea subiectului nostru ar fi perioada de reforme ca o reactie la aceste doua directii ale bisericii traditionale-BIZANTINE(BISERICA ORTODOXA)si GREGORIENE(BISERICA CATOLICA). Nu este spatiul adecvat pentru exhaustivitate in acest subiect care trebuie sa recunosc ca ma provoaca de fiecare data cand este dezbatut, dar sunt dispus sa ofer mai multe lamuriri daca comentariile vor apare si binenteles fratele Cristian Ionescu considera aceasta.

  • Cred ca in primul rand trebuie creat un ”STANDARD”-bazat pe doctrina penticostala

   Si care o fi aceea doctrina?

   Ca fiecare regiune are una.

   Sa nu mai vorbim de aceeia( sau acelea) care atunci cind aud de „doctrina” incep cu afurisirile…..

   Chiar numai ce vorbeam cu cineva care frecventeaza o biserica penticostala in care predicatorul preferat este o predicatorita .. Joyce Meyer….

  • Sunt de acord cu tine frate Daniel, cred ca ar merita sa publicati cu permisiunea fratelui Cristian Ionescu, unul sau mai multe articole pe acest subiect. Este foarte interesant si important sa cunoastem originile si cum a evoluat muzica in biserici dea lungul secolelor.
   Foarte buna postere, informatie pentru multi noua dar valoroasa!
   Am sa-l salut pe fratele Garai Zsolt, un om deosebit de valoros si caracterizat de modestie. Am tot respectul pentru oameni precum el.

  • Si inca ceva… pina cind penticostalii ( si crestinii in general) nu vor intelege ca numai prin teologie se poate cunoaste cu adevarat cine este Dumnezeu , muzica o sa fie de doua parale..

   7 cuvinte repetate de 11 ori

   Oare de ce acele sapte cuvinte satisface multimea de bebelusi spirituali in biserici?

   Pentru ca atita inteleg

   Sa nu mai vorbim de fanfare… ca acolo nu stiu daca cineva are habar ce se sufla in trompete

   7 melodii repetate de 11 ori … in 9 minute …
   (…)

   • hmmm
    moderat din nou 🙂
    ok than…
    I love fanfara din Bujac (in special)
    🙂

   • Gabi,
    Iar te pripesti… 🙂
    Repetitia poate fi si un semn de bolboroseala, dar si unul de uimire in inchinare…in cer nu se inceteaza sa se zica Sfan, Sfant, Sfant… 🙂

    • Val , de data aceasta dau eu „chapter and verse” Apocalipsa 4:8, Isaia 6:3
     Repetitia este un superlativ care ne arata sfintenia absoluta a lui Dumnezeu… Nu are nimica de-a face cu repetitile carismatice din clipul de mai jos ( care se prea poate sa fie moderate 🙂 )
     (…)

    • Sa nu crezi ca ei repeta cuvintele alea

    • Val, am auzit recent o explicație cu privire la repetiția la care faci referință. In Scriptură repetiția se folosește ca un fel de subliniere ca să se accentueze cuvântul sau expresia. It’s like us using bold or italic fonts to make an idea or word standout.

     • Chris,
      Ce se foloseste in Scriputura, e voie (chiar indicat) sa folosim si in viata de zi cu zi…. wouldnt you say?! 🙂

   • Frate Bogfan,
    am citit comentariul si cred ca aveti dreptate, imi pare rau ca nu prea multi vad aceste lucruri sau daca le vad sunt indiferenti.
    Fiti binecuvantat de Domnul!

  • Cred că a stabili un STANDARD nu ar fi aşa de dificil. Problema este cu acceptarea STANDARDULUI la nivel general, cu supunerea faţă de STANDARD, şi cu rezolvarea conflictelor atunci când STANDARDUL nu mai este respectat. Am mai spus aici pe blog şi repet: Când toate ramurile de activitate din biserici sunt conduse de oameni cu frică de Dumnezeu, atunci lucrarea merge bine de la sine, pentru că la ăştia nu mai trebuie să le spui ce să cânte, cum să se îmbrace, cum să se comporte, şi alte lucruri de genul acesta. Dar dacă semămăm faptele firii pământeşti, atunci şi roadele din biserici sunt pe măsură!

  • Voi cu școlile voastre ați merge repede napoi spre ortodoxie… Pustan vă învață semnul cruci, tu și studentul despre cantori și cântarea ortodoxă. Nu aveți de cât să mergeți acolo de unde eu am venit că tot zicea cineva pe aici că voi căutați doar ritualurile nu esența închinări.

   • De ce nu scrieti dumneavoastra un articol despre cum ar trebui sa fie muzica in biserica?

    • Te las pe tine și pe alți ca tine care aveți scoli. Eu rămân lângă Domnul și mă rog să surpe altarele străine și să stingă focul străin. Frate păstor pe acesta te rog să îl lași ca să știe toți de ce sunt pe aici.

     • wow, am inteles scopul dumneavoastrea pe acest blog, avet motivatie buna, asa ca va incurajez sa continuati. ”Eu rămân lângă Domnul și mă rog să surpe altarele străine și să stingă focul străin.” (…)

 6. Aveți dreptate in multe din ce ați abordat, în special punctul cu privire la spiritualitatea celor ce conduc închinarea. Este absolut necesar ca aceștia să fie nascuți din nou, și viața lor să exemplifice roadele aceste nașteri din nou.

  Cred că este timpul să re-introducem in bisericile noastre imnurile pe care le-am lăsat in favoarea cântarilor moderne de laudă și închinare. Personal, am redescoperit aceste imnuri, și ele au o adâncime teologică extraordinar de profundă pentru că sunt inspirate. O combinație intre aceste imnuri și cântările noi cred că ar fi ideală pentru multe biserici.

  Vă doresc spor în lucrarea de închinare prin cântare.

  • „Cred că este timpul să re-introducem in bisericile noastre imnurile pe care le-am lăsat in favoarea cântarilor moderne de laudă și închinare.”
   Era foarte bine sa nu cadem in cursa de a ne distruge valorile, este greu pentru bisericile care au ales muzica de lauda si inchinare, sau mai bine spus muzica usoara sa treaca napoi la imnuri macar ca sunt mult mai valoroase din toate punctele de vedere, muzical si mesajului teologic. Se scriu si se canta imnuri noi care sunt foarte bune din toate punctele de vedere. Nu-i neaparat ca toata muzica sa fie veche (sau daca-i veche este si buna), din contra cred ca trebuie sa fim creativ dar trebuie sa tinem calea dreapta.

  • „Corect!” era pentru Chris P.

 7. Excelent si binevenit articol. Si e bine cind auzim si parerile unora mai autorizati in domeniul muzicii.
  Personal, nu as da muzicianului ultimul cuvint in dezbaterea aceasta (despre muzica in biserica). Cred ca teologul are responsabilitatea de a decide CE merita sa se cinte in biserica.
  Spun asta deoarece teologia multora din cintarile noastre e de risu-plinsu, mai ales din cele noi (O, ce ne plac noua cintarile noi!) compuse de amatori sau traduse de diletanti.
  Desi ador imnurile vechi (kudos comentatorului C. Pruneanu) nu sint impotriva introducerii de cintari noi pentru cintarile in comun. Totusi nu cred ca biserica e locul unde fiecare are dreptul sa-si faca publice ultimele creatiuni literare sau compozitii muzicale. Daca insa sint de calitate – si aici trebuie sa-si spuna parerea muzicianul si teologul – atunci e OK sa fie adaugate repertoriului de cintari ale bisericii.
  Si o ultima parere: cred ca in biserica solo-urile ar cam trebui nitel rarite; e mai potrivit sa laudam pe Dumnezeu cu totii impreuna, cintind cintari alese cu grija, care se armonizeaza cu mesajul predicii.

  • ”Cred ca teologul are responsabilitatea de a decide CE merita sa se cinte in biserica.” va dau dreptate 100% doar daca teologul a studiat esentialul in domeniul muzical. Istoria muzici, teoria muzici, efectele muzici asupra psihicului uman si evolutia genurilor muzicale in special genuri ale muzici bisericieti dar si pe cele seculare ca sa poata realiza diferenta intre ele.
   Ar trebui sa treaca prin toate istoria si evolutia muzici bisericesti si chiar mai inainte ca sa vada de la inceput cum sa inchinat omul lui Dumnezeu prin cantare. Nu-i suficient doar discernamantul teologului este nevoie si de verdictul celui ce cunoaste despre muzica si ceva muzica, pentru ca si pe Hip Hop sau mai ales Rap se pot rosti adevaruri teologie…

   • Total de acord cu replica data.
    Eu trebuia de fapt sa fiu mai clar in comentariul meu in care am vrut sa argumentez ca nu partea muzicala a unei cintari e cea mai importanta; sint de parere ca mesajul, textul (the lirics) ar trebui sa primeze.
    Stim ca psalmii lui David sint de fapt cintari; nu le stim melodia, ne-a ramas doar textul (ca de era invers…)

    De asemenea, si eu cred ca nu e suficienta doar teologia pentru ca o cintare sa fie sublima si inaltatoare.
    Ideal e ca psalmistul (teologul) sa fie si harpist (muzician). Sau, in cazul nostru, ar fi minunat daca muzicienii/compozitorii ar fi tari si in Cuvint.

    P.S. Eu nu consider ca rap-ul ar avea ceva in comun cu muzica; poate cu poezia (although, if we were to judge the literary quality of many rap songs… we’d agree that RAP stands for „retards attempting poetry” 🙂 ).
    Iar asta ma duce cu gindul la inca un factor important care da valoare unei cintari: calitatea sau nivelul ei artistic/literar.
    Caci – chiar daca melodia si aranjarea muzicala a unei cintari ar fi superbe si teologia ei corecta – daca versurile-i sint de doua parale, nu prea cred ca Dumnezeu e glorificat printr-o astfel de productie mediocra. (se mai cinta oare in Romania acea productie corala cu refrenul „nu-ti ascunde talantul in prosop??)

 8. Pe când trăia fratele Mircea Ciugudean, ţin minte că am stat de vorbă cu el şi mi-a povestit că prin anii 70 a intenţionat să pună Harfa Cântărilor pe note. Proiectul acesta ar fi fost terminat de mult, dar tovarăşii din conducerea Cultului din vremea respectivă s-au opus categoric.
  Fratele Mircea ar fi fost omul cel mai potrivit pentru această lucrare. Multe din cântările comune au fost scrise de el, iar altele au fost scrise de alţi compozitori pe care dânsul i-a cunoscut personal. Mai mult, fratele Mircea a cunoscut Harfa Cântărilor într-o aşa măsură, încât ştia pe de rost pe care parte a harfei se află cântarea anunţată – pe pagina din stânga sau pe cea din dreapta. Dar… nu a fost să fie, şi proiectul nu s-a realizat…

  Să revenim la noi…
  1. Nu ştiu în ce măsură, sau care mai sunt bisericile acelea în care Harfa Cântărilor mai este folosită? Spun aceasta, deoarece cântările ce zidesc sufleteşte o biserică au ajuns de domeniul muzeelor! Astăzi se pune accentul pe trupe de laudă şi închinare şi pe melodii de unică folosinţă, scrise de formaţii ca Jesus Culture, Lincoln Brewster, Hillsong şi alţii – nici vorbă de Harfa Cântărilor! În unele biserici, până şi formaţiile corale au ajuns ceva de domeniul trecutului!
  2. Cu excepţia unor cântări comune la care avem notele direct de la compozitor, cine ar putea cunoaşte originalul cântărilor, aşa cum au fost ele scrise de compozitor? A scrie pe note o cântare, aşa cum o ştim noi din auzite, avem tot riscul de a pune în circulaţie o altă versiune decât cea originală.

  Cam atât… Domnul să vă binecuvinteze!

 9. Da, se lucreaza la o noua editie a harfei de cantari (cea oficiala!). Dorinta noastra este ca prin harul Domnului sa fie dus pana la capat acest proiect. Ne rugam ca sincopele dar mai ales pauzele care mai apar in derularea acestui proces/proiect sa fie regularizate de El! Totul (chiar si viata) se desfasoara cu o anumita dinamica si agogica!

  • Frate Remus O.

   Câteva întrebări (şi sugestii) cu privire la noua ediţie a Harfei:

   1. Melodiile incluse sunt preluate din manuscrisele compozitorilor sau sunt puse pe note din auzite?
   2. Pe ce criterii sunt stabilite gamele cântărilor?
   3. Cântările sunt pe 4 voci sau se foloseşte doar textul, linia melodică şi acordurile?
   4. Cântările în care accentul metric nu se suprapune cu cel tonic, vor fi acele cântări corectate? (De exemplu, cântarea „Odată eram păcătos, îndepărtat de Christos…”)
   5. Ar fi bine dacă puteţi să aranjaţi cântările, pe cât posibil, în aşa fel încât fiecare frază să fie pe un portativ. Cântările care sunt de o pagină, să fie aşezate pe o pagină de carte – ori pe stânga, ori pe dreapta. Cântările care sunt de două pagini, să fie aşezate pe partea stângă şi dreaptă a cărţii, ca să nu trebuiască întoarsă pagina. (Cântările mai scurte de o pagină se pot cupla între ele în aşa fel încât să încapă două cântări pe o pagină de carte.)

   Domnul să vă binecuvinteze şi să vă ajute în lucrarea aceasta!

   Cu dragoste frăţească,

   Ovidiu Marinca

   • Frate Ovidiu, sunt mult mai multe criterii/detalii de care tinem cont. Ne straduim sa facem totul cu maxima responsabilitate (discernamant si profesionalism). Va pot da mai multe detalii daca imi lasati un email.

    Cu aceeasi dragoste frateasca,

    Remus O.

 10. Oare de ce despre orice activitate vorbiti, sariti la gitul surorilor? Subiectul asta al muzicii este atit de vast, nevoile si confuziile atit de mari – dar „hopa”…ca de la inceput v-ati impotmolit iara in surori…”parca vad”…zice autorul articolului-„parca vad surorile la amvon”. PARCA este produdul imaginatiei dumneavoastra…iar Cintarea de lauda a Deborei si a Anei (mama lui Samuel) si a Mariei (mama Domnului Isus) sint cintari de biruinta care merita cintate de autoarele lor inaintea oricarei biserici…Si precum spuneati…cine ar putea cinta o cintare mai bine decit „compozitorul”? Sau pe cele trei compozitoare le-ati pune sa cinte la spatele bisericii?

  • Sora Rodica va rog sa recititi ce am scris si apoi sa interpretati in context despre am scris cu privire la femeie si condusul cantari COMUNE. I-am raspuns si fratelui Aurel B cu privire la aceasta. Exemplele de compozitoare si interprete pe care le-ati folosit ca sa va sustineti punctul de vedere sunt mai intai scoase din context si in al doilea rand bazandu-ne doar pe exemple exceptie sau pe baza incredintarile personale nu ne putem sa formulam principii credinta. Am scris si fratelui Aurel ca nu cred (personal) ca este potrivit ca femeia sa conduca cantarile in COMUN insa daca vrea sa se inchine Domnului, singura sau in formatie cu o cantare cred ca are tot dreptul. Nu am zis ca femeia trebuie sa stea pe ultima banca, nu cred in asa ceva si nici nu promovez asa ceva.
   Cercetati toate lucrurile si luati ce este bun.

   • „…bazandu-ne doar pe exemple exceptie sau pe baza incredintarile personale nu ne putem sa formulam principii credinta”…ati spus. Si sint absolut de acord. Nu uita insa fratele meu ca fiecare dintre noi este o exceptie. Ca noi toti am meritat moartea dar pentru fiecare dintre noi s-a facut o…exceptie.. Domnul Isus spune ca nu mai este deosebire intre grec si iudeu si parte femeiasca si parte barbateasca. Oare pot intra cintarile comune sau alte slujbe specifice sub umbrela acestei fraze?
    Imi amintesc de sora Sabina W. Ce exceptie femeia aia…cind vorbea ea nu te mai gindeai cine vorbeste pentruca nu o mai vedeai pe ea ci il vedeai pe Domnul Isus in ea…Daca s-ar fi poticnit cineva de faptul ca era femeie, n-am fi auzit-o niciodata…Si sint de acord si cu fraza asta…”Cercetati toate lucrurile si luati ce este bun.” Blessings

   • T.Sebi,
    asa este, daca am crede ca apostolul Pavel a fost doar un misogin si nu cineva care calca pe urmele lui Hristos si
    care ne spunea”calcati pe urmele mele ca si eu calc pe urmele lui Hristos”, ne-am supara pe buna dreptate si am zice ca unii au ceva cu femeile;
    insa femeile crestine ca vor sa aduca slva lui Dumnezeu, care au Duhul Lui, sunt in primul rind smerite si nu o iau inaintea barbatilor intro comunitate;
    pina si firea ne invata ca e ceva de gust-prost.
    Daca cineva vreea cu adevarat sa slijeasca Domnului, intro adunare, si o fac eprin firea paminteasca, va fi doar o haina murdara.
    Di nefericire acest lucru se practica acum si nu spalarea picioarelor sfintilor, lucru pe care il faceau surorile diaconite.
    Cred ca in orice lucrare facuta prin voia si calauzirea Duhului nu este loc de negocieri intre slujba femeii si a barbatului;
    ne mai lamentam si noi citeodata, ca de, tot oameni suntem, dar Duhul ne va lumina in orice lucru.
    Cita vreme vom urmari numai Slava lui Hristos si inaltarea Fiului lui Dumnezeu , lucru pe care Dumnezeu vrea sa-l faca Iar si Iar cu Fiul Sau, vom face ceea ce Domnului ii place.

  • Sora Rodica, nu va cunosc, va rog nu luati personal ceva negativ. A-ti adus multe puncte bune in ceea ce a-ti scris, si sunt foarte multe aspecte unde surorile aduc o contributie extraordinara, in unele situatii chiar mai buna decit un frate. (Si in timp ce scriu acum ascult niste surori cintind foarte frumos). Totusi, sunt unele lucruri care I guess femeile just don’t get it. As fi curios care este parerea sotului dumneavoastra (daca l-ati intrebat?).Unele insistente si nemultumiri tocmai confirma acest lucru. Tot e bine ca biblia e destul de clara in domeniul acesta si macar avem dupa ce sa ne luam. (Fratele Sebi e foarte gentle)
   Apropo’, eu am mai vazut (auzit) cintari, de altfel foarte fromoase, cintate mult mai bine decit le-ar fi cintat compozitorul (nu vreau sa dau nume). Parerea mea e ca a compune sau a interpreta, sunt doua „daruri” diferite. Unii le au pe amindoua. Se aplica si la poezie, si la melodi orchestrale. Bethoven a fost surd cind a scris cea de-a noua simfonie, nu?

   • „Sora Rodica, nu va cunosc, va rog nu luati personal ceva negativ.”
    Te asigur frate David ca din moment ce indraznesc sa scriu aici- sint capabila sa accept si critica( daca este meritata). Si nu numai- iti marturisesc ca am mai gresit si alta data si te asigur ca pot accepta si aceasta posibilitate. Nu-ti fa griji in privinta mea.

    „Totusi, sunt unele lucruri care I guess femeile just don’t get it. As fi curios care este parerea sotului dumneavoastra (daca l-ati intrebat?)”…
    Ok…hai sa enumeram posibilitatile…
    -am intrebat si mi-a dat voie…
    -am intrebat si nu mi-a dat voie…
    -n-am intrebat…
    -n-am avut pe cine sa intreb…
    Ce are acest lucru de a face cu chestiunea in discutie? Numai daca…femeile nu au dreptul sa intre nici pe internet decit cu aprobare de…undeva?! Si mai mult decit inainte sint convinsa ca exista un pregidism in privinta femeilor( si nu pun la indoiala sau in discutie invatatura bibliei si recomandarile clare ale apostolilor- ci acele reguli adaugate de cei care se cred mai intelepti si mai sfinti decit sfintii apostoli).

    „Unele insistente si nemultumiri… tocmai confirma acest lucru”… Absolut!!! – Asta este si concluzia mea…

    „Apropo’, eu am mai vazut (auzit) cintari, de altfel foarte fromoase, cintate mult mai bine decit le-ar fi cintat compozitorul (nu vreau sa dau nume)”…

    Ma bucur frate David ca nu dai nume…si sint de acord si cu faptul ca Bethoven a fost surd. Vezi in cite lucruri sintem de aceeasi parere? 🙂

 11. Si ar fi chiar atit de nepotrivit daca ar da tonul de acolo din fata si ne-ar indemna si pe noi, restul sa cintam o femeie capabila, o sora daruita acestei lucrari? Nu vi se pare ca ideile astea sint adaugiri la Scriptura? Sau felul unora de a interpreta? Ca una este sa invete si alta sa slujeasca si din cite imi amintesc existau in primele biserici si diaconite. Muzica este o forma de slujire…si diaconii cu slujirea se ocupa( sau ar trebui…) Intreb si eu, ca de multe ori citind Scriptura…”PARCA” citesc un lucru si cind dau de cite un blog cu multi de PARCA…mi se pare ca cei care il poarta pe PARCA sint inspirati dintr-o alta scriptura…
  Casa arde si mosii se piaptana in zilele noastre…Nu ar trebui sa fim mai preocupati ca moare lumea din jur in pacat…si sa fim bucurosi de oricine face o lucrare buna…ca nu muzica – sau cunostiintele persoanei in domeniul muzicii sau talentul sau rivna sau dragostea sau daruirea pe care persoana respectiva le are a fost punctul de primejdie – ci daca este o femeie…Ma intreb si eu – ca este foarte populara intrebarea…Ce ar spune Domnul Isus de ifosele si pregidismul si strimbatul din nas al unora care cirtesc pe aci impotriva surorilor mai tot timpul?

  • Si ar fi chiar atit de nepotrivit daca ar da tonul de acolo din fata si ne-ar indemna si pe noi, restul sa cintam o femeie capabila, o sora daruita acestei lucrari?
   La aceasta intrebare am raspuns in alta parte.

   Aducandu-mi aminte de pretentiile apostolului Pavel (Filipeni 2:4-8) de la cei ce vor sa slujeasca ma opresc aici.

   Domnul sa va binecuvinteze!

  • Rodica,
   Nu te mai stresa.. .ai de-aface cu „luptatori” nu pt adevar si substanta, ci pt forme. nu cred ca o fac intentionat, cred ca nu stiu sa deoasebeasca una de alta 🙂

  • @Rodica B.
   Femeia are voie sa dirijeze doar corul (mixt, de copii sau de fete)! Nu are voie sa conduca cantarea in comun! Sau ba, are voie, dar daca sta jos, in timp ce canta la pian! 🙂

 12. Pavel spune clar ca atunci cand ne stringem laolalta daca unul are o cantare, ori un cuvant de incurajare…..etc………stiti mai bine ca mine. Si inca ceva, intre cele 5 slujbe nu este trecuta cea a pastorului de cantari.Biserica ortodoxa are muzicieni, cantori, ca in templu spunei, ca sa imbine vechiul testament cu noul.Dar noi avem concerte, enterteinment in bisericile noastre si nimeni nu zice nimic. A Domnului sa fie slava in veci!!!!!!!!!!!

  • Sarah,
   cine mai e sub dominatia Cuvintului, cind oamenii au atita fire, atitea emotii, atita „gust….prost” pentru orice este scris in muzica(compus)in afara Duhului Sfint.
   Tozer iubea doar imnurile vechi; el, care era un adevarat Om a lui Dumnezeu;
   cintarea bisericeasca trebuie sa fie Inspirata, altfel avem Cluburile pe care le frecventam.
   Eu de Pasti nu am rezistat , la atita mare harmalaie, 90 minute muzica tare, din patru servicii am fost doar la unul singur, si tot a fost prea mult.
   Au fost de toate, lipsea insa CINEVA>
   Domnul sa se indure de ei, pina nu e prea tirziu,
   au facut din Casa de Rugaciune, O PESTERA de tilhari
   si mai grav este ca nimeni NU VEDE.
   Adormire totala.

 13. Vorbim de parca toata planeta este mantuita si nu mai avem ce face, organizam micile noastre cluburi. Muzica isi are rolul ei in a aduce prezenta Lui D-zeu dar, sa fim atenti de ce duh santem calauziti!!!!!!!

  • „Muzica isi are rolul ei in a aduce prezenta Lui D-zeu”
   chapter and verse please! 🙂

   • Elisei!
    Chapter and verse?
    Caută nu aștepta totul „pică pară…”
    🙂

    • pai sa gasesc versetele la „all the home cooked doctrines”ar trebuie sa imi cumpar cartea mormonilor si poate si coranul … 🙂

    • „Acum aduceți-mi un cîntăreț cu arfa.„ Și pe cînd cînta cîntărețul din arfă, mîna Domnului a fost peste Elisei.”

     Bineinteles un exemplu din Vechiul ….

     Si totuși, acest verset nu demonstrează ca prezenta lui Dumnezeu ar fi fost ” adusă” prin puterea muzicii…

     Eventual dacă versetul ar fi spus :

     ” datorită cantarii cu harfa” mina Domnului a fost peste Elisei”

     Aștepta încă ptr. un alt ” Chapter and verse”

     • Dar Saul? Il apucau nabadaile si venea David si cinta si Saul se potolea si il paraseau duhurile rele…

     • Sora Rodica, fugeau duhurile….
      Muzica nu este momeala
      Confundam starile noastre emotive provocate de un ritm sau o melodie cu prezenta lui Dumnezeu
      In cele mai multe cazuri, aceea prezenta ne-ar omori…
      Cerem si nu știm ce cerem..

     • frate gabi bogdan…cu multi ani in urma- cred ca 12, intr-o zi cu soare cind am venit acasa de la servici m-a chemat doctorita sa-mi spuna ca are rezultatele de la niste teste facute si ca…e posibil sa am cancer. Fata ma cea mica abia implinise 16 ani. Aveam eu stari de depresie si inainte- post trauma( dupa ce am avut un accident unde ma electrocutasem si adeseori noptile erau niste vise interminabile in care treceam din nou si din nou prin rweoarea exploziei) dar acuma parca mina scrisese pe zid sentinta…Niste stari urite au urmat si uneori se facea ora unu noaptea si doua si eu nu dormeam inca…
      La un moment dat mi-a venit ideea sa caut dupa cvaietul meu de cintari din tinerete, pe care-l adusesem din Romania si de care eram nedespartita. Pot sa spun ca ce nu a putut face xanaxul si wilbutrinul si alte medicamente, au facut cintarile alea pe care in soapta ca sa nu-mi trezesc fata le cintam in fiecare noapte pina ma linisteam si ma lua somnul. A doua zi trebuia sa fiu la munca…
      Vezi, se vorbeste aici mult de corectitudinea frazei din punct de vedere gramatical si de expresia folosita…si e importanta si aia…poate pentru cei citiva intelectuali care stau sa analizeze fraza…si care poate n-au nici un alt interes in ideea care se exprima. Mai jos in ceva comentarii sint citeva exemple…pe care nu le critic dar pentru marea majoritate a oamenilor care cinta ca si mine sa-si aline sufletul, sa se incurajeze cu promisiunile Domnului, chestiile astea nu prea au mare valoare…O melodie ne poate amintii cuvintele mesajului. Adeseori cint „Ma-ncred in El/ Orice s-ar intimpla/ Pe drumul meu sau in viata mea…” in momente dificile din viata cind totul pare intunecat…si alte si alte melodii care stau la indemina cu versificatia lor chiar gresita- dar ale caror cuvinte imi amintesc de bunatatea Domnului, de faptul ca nu sint singura, de promisiunile Lui, de grija Lui…Muzica ca si rugaciunea sint terapie curata pentru cei ce le practica…Nu toti vorbim corect romaneste…dar sint sigura ca si o rugaciune care nu este corecta din punct de vedere gramatical sau o cintare de lauda cintata din inima sint primite de Domnul si aduc inviorare sufletelor noastre.
      Asta este parerea mea de pe scaunul asta cu trei picioare si cu citiva centimetrii mai jos decit partea masculina…si sper ca e ok ca mi-am dat cu parerea ca nici n-am cerut voie nimanui sa mi-o dau…
      🙂

     • Sora Rodica, era fain daca era obtiunea to click acel „like” la posturile astea, ca sa fie mai usor… Eu click-uiam „like” la ce a-ti spus mai ‘nainte. Si cred ca mai multi.

     • Sora Rodica ..
      ..
      Psalm 51:17
      The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God.
      Ca venim inaintea lui cu muzica, sau in rugaciune..ca stam in tacere….este inima si spiritul nostru care il misca pe Dumnezeu.

      God bless you,

     • Cred ca felul indraznet in care ceri „chapter and verse” ascunde vreun raspuns al tau pe care vrei sa-l dai dar nu ai primit „provocarea ” corespunzatoare.
      Si asa se face ca eu am gasit in biblie psalimii 108, 126-134, 142 si 145 despre care este scris ca sunt cintari.Si nu cred ca se poate spune ceva sau adauga ceva la ceea ce este scris.
      Dar, imi aduc aminte de un frate scump, Richard Wurmbrand care, intr-o predica frumoasa, cum erau de fapt toate predicile lui, spunea ca in original, toata biblia este pusa pe note, deci este o mare cintare.Asa ca eu cred ca nu trebuie amintite alte capitole si versete. toata biblia este indeajuns. Si daca asa stau lucrurile eu deduc ca lui Dumnezeu asa ii place, sa-i cintam toate laudele si toate rugaciunile noastre.Si EL este suveran, noi fiind chemati doar sa implinim.Ca daca vom face tot ce este scris in biblie nu am facut nimic decit ceea ce eram datori sa facem.Har si pace.

   • Great word frate gabe, Domnul sa te binecuvinteze!!!!!!!!!!!!!! cred ca asta e raspunsul si atitudinea placute Domnului. cat despre verset, „D-zeu locuieste inmijlocul laudelor sale….” am crezut ca fratii stiu mai bine. apropo de femei in lucrare Domnul este cel care le cheama si pe ele , nu sotii lor! blessings!!!!!!!

 14. Daca (…)

  • Sora Rodica, ce ai spus tu despre rolul muzicii in viata omului credincios, valoreaza mai mult decat orice:”o rugaciune…sau o cantare de lauda cantata DIN INIMA sunt primite de Domnul si aduc inviorare sufletelor noastre”. Ma bucur ca ai descoperit aceasta „terapie muzicala”, experiment pe care nu multi il cunosc in zilele noastre, atunci cand cuvintele cantarii spun una, dar starea interioara (a inimii) este alta.Cineva spunea ca exista o regula in psalmii (cantarile) lui David.Aproape peste tot intalnim „strigatul cautatorului” si „bucuria gasitorului”, cu alte cuvinte nu era ceva mecanic, ci o manifestare sincera a relatiei lui cu Dumnezeu.Eu sunt un om in varsta, imi reamintesc cantece vechi care se cantau cand eram copil, si le fredonez (uneori cu lacrimi in ochi), dar ma bucur si de cantece stil „Hillsong” etc atunci cand Isus este proslavit si laude din inima curg ca un fluviu binecuvantat. E bine sa cunoastem cand in muzica este prezenta Domnului, sau este doar arta, sau manifestari a firii pamantesti (in stil vechi sau nou), pentru-ca Biblia ne spune „totul este curat pentru cei curati: dar pentru cei necurati si necredinciosi, nimic nu este curat…ei se lauda ca cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Il tagaduiesc…(Tit 1-15)

   „Este vr-o unul cu inima buna? Sa cante cantari de lauda!”

 15. FR.SEBI Apreciez foarte mult initiativa de a scrie acest articol si de faptul cum ati tratat problema muzicii in biserica,poate pina la urma se va lua si o initiativa atit la nivel de cult cit si la nivel de biserica.PS.as fi interesat sa pot lua legatura cu cei ce se ocupa de aranjarea Harfei de cintari si a o pune pe note.Cu stima Stefy.

  • Multumesc frate Stefan,
   daca doriti sa cunosteti si poate chiar sa va implicati in acest proiect, rugati-l pe fratele Cristian Ionescu sa va dea adresa mea de email si va voi oferi mai multe detalii.

 16. Cat despre Harfa de cantari eu zic sa epuizam ce avem.Din cate stiu in prima faza am imprumutat de la fratii baptisti harfele,mai apoi ne-am scris noi numele ”penticostal”in loc de ”baptist”si intr-o ultima faza am introdus doar cu versuri cantari culese din sanul bisericilor noastre.Asa se explica de ce cantam variante si variante la multe melodii.Intocmirea unei Harfe de Cantari inseamna a prelua corect melodia si apoi a o scrie pe note(cel putin linia melodica;fratele Puiu Caciora le-a si armonizat pe 4 voci).Si asa apare un standard,mentionand aici ca cei ce promoveaza muzica contemporana in biserici stiu sa aibe grija de transmiterea ei prin acorduri,melodia cel putin scrisa pe note.Consider ca muzica de Worship are un parcurs bun tocmai unui stantard creat prin aceste notatii.Si culmea tinerii pot sa le decodifice ceea ce ma face sa cred ca o imbinare a traditionalului cu noul trebuie facuta in prima faza printr-o sumara educatie cu privire la noatia muzicala.Nu trebuie uitat faptul ca deja avem originalele la foarte multe imnuri pe care noi le cantam de multa vreme si poate ca o corectare a melodiilor ar fi greu de implementat,dar trebuie inceput cumva.

  • Bine, de la frații baptiști s-au luat multe imnuri pe care ei le luaseră deja din repertoriul reformei și fuseseră traduse.
   Condițiile de transmitere și publicare a muzicii creștine autohtone au fost grele în vremea regimului comunist.
   Poate că va fi greu să corectăm acum ceea ce deja s-a învățat greșit. Dar se pot elabora niște standarde de viitor.

   • Asa este harfele de cantari ale fratilor baptisti contin multe imnuri traduse dar contin si prelucrarile sau compoziti ale romanilor fratele Ioan Miclia, prelucrarile fratelui Puiu Caciora in creatia lui N. Moldoveanu si a altor imnuri romanesti la care nu este cunoscut compozitorul.
    Nu se pot rezolva toate oricat ne straduim si aveti mare dreptate nimic nu-i mai greu in muzica decat sa corectezi ceva ce s-a invatat gresit insa sunt sanse. Acele standarde despre care vorbim sunt o mare necesitate si vor avea impact daca noi le vom respecta.

   • „La miezul noptii va veni Isus cu pas domol / Si vai de cel ce-l va gasi pierdut, cu suflet gol” Din al doilea vers reiese ca e „vai” de „Cel ce-l va gasi” si nu de „cel va fi gasit”!! Mai potrivit ar fi: „si vai de cel ce-atunci va fi gasit cu suflet gol” SAU In finalul primei stofe, „Te-adoram in fericire…. / Invata-ne-a ierta toate”, accentele tonice din text nu se suprapun cu accentele metrice ale melodiei. („INvaTA-ne-a IER-ta TOA-te si ca frati noi sa traim”!) Mai potrivit ar fi: „A ierta ne-nvata Doamne si ca frati noi sa traim” etc. etc. Sunt doar doua exemple de pasaje revizuite/corectate care deja sunt folosite in mai multe biserici. Consider ca daca se aduc inaintea bisericii argumentele potrivite, asemenea corecturi nu ar fi chiar greu de asimilat.

    • *si nu de cel “ce va fi gasit”!!

     • Ce sa mai zicem la pe caLEA îngusTA e lupTA, si multe altele… Daca fratii din biserici vor sa inteleaga ca suntem romani si vorbim Romana, atunci ar trebui sa accepte aceste corecturi… Cred si eu ca o explicatie de ce s-au produs modificarile ar fi benefice.

    • P.S. Cele doua exemple de versuri revizuite pe care le-am dat, deja sunt corecturi oficiale! Apar in Cantarile Evangheliei (cea rosie).

 17. Un exemplu de preluare de melodie si apoi prelucrata din punct de vedere armonic sunt compozitiile frateleui N.Moldoveanu,ale carui cantari au fost armonizate(scrise cel putin la 4 voci;la unele au fost fcute chiar si acompaniament de pian)de catre fratele Puiu Caciora-profesor la Institutul de la Oradea.Munca dansului este un exemplu de urmat si de catre generatia noastra,asa ca la munca……..

  • Fratele Puiu Caciora este un compozitor si interpret foarte valoros. Preda la Universitatea Emanuel din Oradea, Armonie, Contrapunct si Elemente de Compozitie a scris foarte muzica dar in special a fost interesat de muzica bisericiasca, imnuri si
   lucrari corale. A facut enorm de multe in aceast sens si se vad rezultatele (Harfa de cantari, cartile de creatie proprie ale dansului (publicate recent), corul ProDeum, interpretarea si inregistrarea CD din creatia lui Bach pentru orga, si apoi foarte multi elevi si studenti care sunt pianisti, organisti, dirijori, aranjori au fost formati de catre dansul). A fost preocupat in mod special de creatia fratelui N. Moldovanu, a prelucrat foare multe din cantarii. Fratele Daniel stie despre ce vorbeste si cred ca daca noi in mediul Evanghelic Romanesc putem sa vorbim de un standard cred ca il regasim in inspiratia si munca fratelui Caciora. Mi-ar fi greu sa-l descriu si nu cred ca as reusi s-o fac prea bine credetin-ma, este prea valoros sa-l descriu eu, chiar student fiindu-i, credincios, serios, ambitios, muncitor, original, pasionat, smerit si multe altele se potrivesc sa fie rostite in dreptul dansului.

  • Și ce noi nu avem cântări bune ascultă o cântare penticostala ca să vezi ce bogății avem, așa ceva nu poate cânta oricine.

   • Avem dar nu cred ca dumneavoastra sunteti cel mai in masura sa aratati care sunt compozitori si creatiile valoroase ale Cultului Penticostal.
    Cu respect va rog sa nu mai discreditati pe frati penticostali.

    • Am tot dreptul să îmi spun opiniile căci cine are Duhul Sfânt nu are trebuință să fie învățat căci El ne este Învățătorul.
     Psalmul 20:7, Ieremia 13:15

 18. Foarte tare, colegul meu Sebi, pe care noi îl mai numim și ”Maestre” în sensul bun, al cuvântului, vorbește despre muzica din Biserică.
  Sebi este ambițios si are mult potențial la compoziție și pian.
  Maestre esti tare, sper să mai auzim despre tine și numai de bine.
  Baftă la examene și licență!
  God Bless you!

 19. As I mentioned, „cand va stringeti laolalta…………”asta nu este homecooked, daca te referi la femei fiind bune numai la cooking, fratioare bogdan………Domnul sa aiba mila de noi!!! Noroc ca D-zeu iubeste femeile asa cum sant ele, si nu ii este rusine cu ele.

 20. Fratele (…) poate sa faca o mie de harfe si coruri.
  Ne putem da cu opinia pe o suta de bloguri ce muzica este crestina sau nu.

  Pina bisericile noastre nu incep sa predice biblia sistematic , teologic, pina doctrinele harului nu sint invatate la mase, pina in bisericile noastre citirea , studierea ai aplicarea bibliei este o practica ptr. cei ce predica, vorbim degeaba

  Pavel il sfatuia pe Timotei „Watch your life and DOCTRINE closely.”
  .

  Ca sa intelegi imnurile reformatilor trebuie sa ai un bagaj teologic destul de mare.
  Ca sa intelegi imnurile reformatilor trebuie sa fi nascut din nou.

  Cu imnuri nu-i vom putea invia pe cei morti
  Cu muzica contemporana nici atit.

  Este normal ca tineretul sa graviteze la muzica care influenteaza firea si nu mintea.
  Unii nu sint nascuti din nou, dar nu stiu acest lucru, si cei care ar trebui sa-i atentioneze nu o fac….

  Un tigru poate fi dresat, dar nu poate fi imbinzit…
  Un om ne-nascut din nou poate fi transformat intr-un om religios si moral
  Mormonii ne dau lectii
  Dar un om ne-nascut din nou nu va fi un om spiritual niciodata.
  .

  • Mi-nu-nat !
   Amin!

  • Gabi,
   Despre predicarea sistematica…

   Ar trebui sa începem cu doctrinele căderii, Trinitatii, si atributelor lui Dumnezeu… Spre exemplu, vei fi surprins ca unii cred ca Duhul Sfânt este doar o putere…

   Si apoi cum sa învețe masele doctrinele harului la care faci referință dacă nu sunt de acord cu ele? E vorba de friptura pentru beblusi… Nu prea merge

 21. Fr Ionescu te vedem la Portland sunday?

 22. „Chiar asa…si daca sta jos scaunul trebuie sa aiba trei picioare si citiva centimentrii mai scurt ca al barbatilor.” Nu stiu daca Rodica Botan e un pseudonim, dar e tare, fie e o femeie in spatele acestui nume, fie e un barbat, dar gandeste frumos. Fratilor, nu stiu daca realizati ca suntem in anul 2012, secolul 21?! Nu vreau sa ridic aici o problema acuta ce se petrece in bisericile penticostale, si nu numai: neintelegerea dintre generatii. Parintii nostrii nu ne-au inteles pe noi, noi nu ii intelegem pe cei mai tineri. Bineinteles, fratilor Sebastian, Sebi, Aurel si de ce nu Remus (cu toate ca el intra singur intr-o categorie mai speciala…) se pare ca avem probleme asa cum spunea Val, de fond, nu de adevar si realitatea ce o traim. Un mic exemplu: grupul de lauda si inchinare numit Hillsong (din Australia) a fost condus multi ani de o femeie: Darlene. Ea a compus alaturi de alti muzicieni dedicati pentru Dumezeu multe cantari de un stil care a fost imbratisat de foarte, foarte multe biserici, din multe denominatii. Contextul cantarilor lor i-L adora pe Isus, pe Dumnezeu intr-un mod deosebit din ce s-a auzit pana acum. Se pare ca Dumnezeu a binecuvantat aceasta lucrare (chiar daca unii legalisti ar spune – ce cauta femeia aia acolo in fata?!- ). Astazi dupa 15 ani si mai bine de existanta a acestui grup cantarile lor se canta (cred in mod sigur) in 95% din bisericile evanghelice. Uitam de multe ori ca Dumnezeu ne-a pus in lumea acesta nu pentru a ne izola, a ne canta doar cantarile noastre vechi ce le-am auzit de la fratele Moldoveanu (nu ca ar fi rele, chiar imi plac unele) dar in contextul zilelor de astazi cred ca Dumnezeu asteapta sa ne adaptam nu cantecelor, ori muzicii „usoare” din lume, ci pentru a fi efectivi in chemarea noastra, pentru ca oamenii sa vina la Dumnezeu, nu la noi, nici la un stil rigid de inchinare, ci intr-un mediu in care suntem relevanti pentru generatia in care traim, in care se pune accentul pe Dumnezeu, nu pe omenescul nostru proverbial: cultura penticostala ce-am mostenit-o. Si-apoi harfele, asa cum spunea Ovidiu Marinca, se puteau face de fratele Mircea Ciugudean (un om deosebit pe care l-am cunoscut personal). Daca nu s-au facut atunci, cred ca se pot face si astazi, dar cu multe cantari mai recente si din nou…relevante. Cat despre femei, am cunoscut o femeie minunata, muziciana de varf, crestina ce-L iubeste pe Domnul, si care a fost lasata sa conduca un cor mixt dar si corul de barbati, si alte grupuri si cantari (Remus, imi pare rau, dar ea nu a stat pe scaun cand a dirijat, ori a cantat in fata…), se numeste Doina Catana. Ce-i ce-au cantat in cor pe acea vreme, in biserica Elim, de pe Romulus, din Timisoara, (cand pastor era fratele Codreanu) poate isi mai amintesc de cantarea Paradisul…) Poate vom auzi cantarea aceastavreodata si pe aici pe meleagurile americane…Mult succes celor ce pun lucrarea aceasta cu harfa pe note impreuna. Daca sunt oameni ce iubesc pe Dumnezeu va iesi o lucrare faina.

  • Nu este cel mai bun exemplu pentru noi care iubim cântarea duhovnicească Hillsong căci avem noi surorile noastre care demonstrează că cele mai autorizate să se ocupe cu muzica în biserică sunt surorile. Ascultați o cântare pentru suflet, ea nu mișcă piciorul ci inima.

   • Mihai , aia da muzica …. Hillsong romanesc,( muzica de deal si vale)

    Cind o ascult imi vine sa incep sa topai…. aoleo Mariuta aoleo …
    Mai ai si alte Manelesong ptr. delectarea noastra?

    • Fr Gabi, daca fr pastor va permite o mica „polemicuta” tare as fi curios daca intilnind-o pe sora Mance Eva ai putea sa-i spui sa se intoarca sa cinte acolo unde a cintat inainte si unde de fapt a invatat sa cinte si unde dupa parerea ta se potrivesc cintarile ei. Frate drag, curajul este folositor, rivna, ce sa mai spun, si arabii o au si inca ce mare.Dar, credinta nu cred ca este pareri si judecati emise de pe podium. Ma gindesc la fratii de la HARUL din Deva. Cred ca trebuie sa le spunem ca nu mai merge asa.Si sora Gabi Lunca , ce cauta la evanghelici? Si fr Liteanu, si or mai fi atitia. Sa cinte melodiile vechi cu cuvintele noi? Nu este permis dupa „regulament”. Avem pe cineva care stie ca Domnului nu-i place asa.
     Dar oare cum i-ar place Domnului?

    • Manuela ~faith-hope-love~ Răspunde 17 aprilie 2012 la 7:20 AM

     Wow, cum de video-ul de mai sus nu a fost moderat? 🙂
     Dupa un minut a trebuit sa-l inchid.

    • @ Gabebogdan
     hai fii sincer si spune tu Nu danseaza oamenii si la muzica clasica.Cind firea nu-i rastignita iti vine sa faci multe.

     • @ Rodica Botan
      Intro duminica dimineata eram foarte trist din cauza unor incercari si probleme care s-au intimplat.In drum spre biserica am spus Doamne terog sa-mi vorbesti daca vrei prin proorocie ,predica or prima cintare care se va cinta dupa ora de rugaciune Cind sa terminat ora de rugaciune a iesit o sora in fata si a cintat cintarea
      De poala ta Isus ma tin-Si oricit ce-l rau ar incerca -De-ar fi sa sfisii haina ta-Eu tot nu ma desprind.
      Fara sa vreau lacrimile imi curgeau si acea cintare ma incurajat si sint peste 15 ani de atunci si mereu imi amintesc de acel moment si acea frumoasa cintare.

   • „Ascultați o cântare pentru suflet, ea nu mișcă piciorul ci inima.” dacă nu este rock sau mai stiu eu ce gen de muzica usoara este folclor (macar daca ar fi unul de calitate).
    La asemenea comentarii -NO COMMENT…-

   • Stimate domn Mihai, felicitari pentru ,,oaza de bucurie” adusa celor ,,saraci si impovarati”! Din cate spuneati cantarea asta va unge ca un balsam inima. Incerc sa va inteleg. Daca ascultati cu atentie cuvintele pline de invataminte scripturale ale acestei cantari cel mai probabil v-ati dat seama ca aici este prezentat pasajul din Luca 16 (cu Lazar si bogatul), cu referire la saracii si bogatii secolului nostru – probabil de asta misca si sufletul.(…)

    • Dacă îmi permiteți cu ce teolog am ocazia ori ne cunoaștem? Vreau să îți zic căci nu ascult pe sora Eva Mance căci se refera la saracii si bogații acestui scecol din potrivă cred că are și alte cântece care zidesc dacă ai însă doar gândul judecătorului atunci nu poți înțelege lucrarea.
     Aceasta este încă una dintre frumoasele cântări duhovnicești.

     • Stimate domn Mihai, nu sunt nici teolog si nici nu cred ca ne cunoastem :). Din cate am reusit sa observ din putinele discutii avute anterior pe blog, dumneavoastra promovati folclorul romanesc in biserica pe motiv ca aceasta este cantarea duhovniceasca. D-le Mihai,…si ,,muzica profesionista”, pe care dumneavoastra o respingeti atat de ferm isi are originile tot in folclor.

      Avem 2 moduri de a aborda cantarea duhovniceasca:

      1. cantarea are un text bun, ce il lauda pe Dumnezeu, continand adevaruri teologice care nu pot fi puse la indoiala.
      In acest caz va dau exemplu de cantare duhovniceasca:

      ,,Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis”, care in romaneste suna cam asa:

      Mielul lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii, ai mila de noi! Ce rugaciune mai adevarata exista decat asta??

      2. cantarea are o melodie buna, pe inima ascultatorului roman si in acest caz textul poate sa fie oricum.
      In acest caz sora Eva Mange reuseste sa indeplineasca cerintele dvs.

      3. care au o melodie si un text bun( aici imi pare rau pentru dumneavoastra dar nu aveti cunostinta necesara pentru a deosebi cantarea duhovniceasca de cea fireasca, nu sunteti muzician de meserie si nici studii de literatura nu cred ca aveti). Am tot respectul pentru dvs. Multa sanatate in continuare!

     • Bine o să îți spun părerea despre ce ai zis doar dacă îmi spui cine ești și care este meseria ta. multă pace

     • Bine domnule Mihai daca doriti atat de mult sa aflati cine sunt nu pot sa va spun prea multe, un trecator pe acest pamant cu un CV nu prea incarcat care din cand in cand mai studiaza si muzica. 🙂

     • Prima oară am crezut ca ești păstor sau teolog modern. Este bine totuș că ești om modest și după cum zici te mai ocupi și cu cântatul și pot să din experiență să recunosc că este un lucru frumos. M-am ocupat ceva timp cu cântatul în diferite formații și cunosc cum e să fii pe scenă, aclamat de oameni căci am fost pe acolo. Acel cântec Agnus dei ce-l propui ca duhovnicesc nu se potrivește adunărilor penticostale căci oameni cu greu vor înțelege ce se cântă acolo fiindcă nu este o cântare pentru tot omul așa cum se cere. Caută să promovezi cântarea inspirată ce se potrivește poporului român și lasă arta căci nu șade bine în adunarea celor aleși.

  • Daniel Medre, apreciez de fiecare data comentariile tale. Daca esti banatean ,nui gi mirare 🙂 Pe langa Ciugudean(u)? si Doina Catana sa-l amintim si pe Dan Micu. Pacat ca acea cadere morala la compromis si nu a putut fi reabilitat. Numai bine.

  • Daniel Medre
   Mintuirea oamenior se face prin predicarea Evangheliei nu prin smecherii ,spectacole si circuri ambulante.
   Cel putin asa scrie Biblia.

   Pavel nu o umblat cu ursul prin Atena si Corint ca sa atraga atentia oamenilor si nici nu o dat concerte de muzica cu Petru si cu Apolo, ci a argumentat zilnic din scripturi de unul a cazut in cap de pe geam de atita argumentare.

   • Gaby,
    apostolul zice „nu uitati ca timp de trei ani n-am incetat sa va sfatuiesc cu lacrimi zi si noapte pe fiecare din voi”
    pe noi, pastorii, primii vinovati, ne lasa prada zgomotelor numite muzici;
    cum de nu realizeaza ca noi nu mergem la Casa de Rugaciune pentru ceea ce am putea face acasa mai bine, cu selectia adecvata si ca mergem sa avem partasie cintind impreuna cu fratii;
    apoi nu este BIBLIC spectacolul celor care vor sa iasa cu orice chip , in evidenta.
    Ma mingaie doar Ezechiel 9 cu 4, iar versetele 5si 6 ar trebui sa ne infioare:
    o fi atit de usor sa vezi ca incepind de la Locasul Domnului zice:
    ucideti pe batrini, pe copii, pe fecioare…?????

  • Daniel Medre
   Despre Hillsong . as pune niste clipuri da nu am chef sa fiu moderat chiar a doua zi dupa pastile ortodocsilor

   Pastorul lui Darlene, Brian Houston predica „evanghelia” prosperitatii
   Daca consideri ca Domnul Isus a predicat ‘evanghelia prosperitatii” , se prea poate sa fie si domnia ta un eretic tot asa de mare ca Darlene si ca lupul in piele de oaie Brian Houston

   Argumentul ca 95% din bisericile evanghelice cinta Hillsong demonstreaza ca numai 5% din bisericile evanghelice au habar de Evanghelia care s-a predicat aproape 1930 de ani ( pina nevasta lui Oral Roberts sa trezit ca-i trebe mai multi $$ si a inventat „evanghelia” prosperitatii..
   (…)

   • Frate Ionescu, acuma chiar nu inteleg, nu moderati muzica populara dara ati moderat o reclama ptr. o carte a unui eretic penticostal in care el cu gura lui repeta ereziile?

    Tineti mai mult la penticostalism decit la adevar?

    In special cind Hillsong este foarte popular intre tineri..

    Serios , care a fost motivul?

 23. Cântarea în biserică tu o confunzi cu cântarea profesionistă. De ce crezi că Domnul are nevoie doar voi ”specialiști” sau crezi că dacă Dumnezeu dă un dar de cântat unui om simplu acesta nu poate să fie un mare cântareț? Dacă ai ști istoria lui Vasile Oprea n-ai mai scrie mesaje care mai ales pe blog nu duc niciunde. Câți din cei cu pregătire pot să cânte ca el și biserica să fie așa de cercetata? Pentru voi care vă doriți să transformați biserica în sală de arta și spectacol învățați de la Vasile Oprea și frații de la Toflea care se lasă învățați și călăuziți de Domnul.

  • Mihail , da domnia ta de unde stie ca baietii de la Toflea sint calauziti de Domnul?
   Ai fost in misiune cu ei?
   Ai cunosti personal?
   Sau crezi ca sint calauziti de DOmnul numai ca iti place muzica lor?
   Ala da barem… te uiti pe youtube, iti place manelesong , gata i declari calauziti ….

   • Fr Gabi, intre Mihail si Mihai este o mare diferenta: „L” de la Laudat fie Domnul.
    N-as fi scris aceasta diferenta daca nu as fi fost de acord cu Mihai. Argumentul meu este:
    – poti tu descrie starea adunarilor si credinta fratilor din perioadele pre-scolare de muzica si pre-conservatoare tot de muzica si perioadele pre-institute de invatamint muzical si biblic si cum oi mai vrea sa la spui, comparat cu perioada de acuma cind ne-au napadit scolitii, invatatii, profesionistii?
    Este suficient sa privesti o statistica ad-hoc (da fr Corneliu, este corect cred ce am spus) si sa vezi diferentele la toate capitolele de traire duhovniceasca.Si ma gindesc la caderile de la credinta, ma gindesc la faptele ce nu onoreaza credinta, ma gindesc la conflictele intre frati si nu in ultimul rind la rata divorturilor.
    Eu nu spun ca de vina este cintarea, ci doar calitatea si mesajul ei. Ca „fost” cred ca nu gresesc daca afirm ca s-a pirdut duhovnicia in detrimentul „bemolilor” si al „diezilor” ca sa nu mai spun de maimutareala ce o vedem la cite un „interpret” care nu intelege sa ramina cintaret.
    Daca nu vom reusi sa facem diferenta intre muzica „studiata” si CINTARILE CRESTINE s-ar putea sa pierdem si putinul ce a mai ramas. Una este sa inveti sa cinti si alta este sa primesti DARUL CINTARILOR ! Si Vasile Oprea a primit darul din plin dupa masura stabilita doar de Dumnezeu.
    Si sa nu uiti un lucru: tiganii au darul muzicii ca nemtii darul tehnicii sau poporul evreu darul „contabilitate si comert”.Este in natura lor, este darul lui Dumnezeu pentru ei. Si face diferenta oricind si oriunde si mai ales cind trebuie sa fi tu si sa nu te dai ceea ce nu esti sau ceea ce inveti sa te areti ca esti sau ai vrea sa fii.
    Si cred ca cele de mai sus se pot aplica si la alte laturi ale vietii noastre pe pamint ,ca sa nu spun neaparat numai crestine. Fii binecuvintat.

    • Frate Mihail,
     pana in ani 1970, penticostali din Romania cantau doar imnuri ce le gasim in harfele de cantari, toate acapela. Din ani 70 s-a intrudus instumentele la orase. Primele instrumente au fost Orga, acordionul si chitare. Incepand cu ani 80 foarte greu au fost acceptate acele cantece cu tenta populara care apoi au reusit sa se impuna in biserici mai ales la sate unde predomina si acum. Asa ca sa nu credeti ca muzica in biserica penticostala are ca origininile in folclor. Cultul Penticostal cand a primit acea brosura cu marturisirea de credinta SUA a primit si o harfa de cantari. Nu v-ati gandit de ce a randuit Domnul ca impreuna cu cartea de cantari sa primim acea brosura sau marturisire de credinta la inceputurile penticostalismului din Romania?

     • Frate Sebi, inteleg bine ca esti mult, mult mai bun cunoscator al aspectului legat de muzica din adunarile noastre. Ma bucur ca imi oferi mie, si poate la multi altii cunostinte care nu le aveam pina acuma.Si multumesc. Dar pentru mine este o problema legat de faptul ca nu se pronunta nimeni la faptul ca se deosebeste CINTAREA CRESTINA de cintecele de orice fel of fi ele.De muzica lumii.
      Cum de tu ,care am inteles ca studiezi intr-o institutie crestina tocmai muzica, cum de tocmai tu nu vii si sa ne spui ca in cintarile crestine 99% este prezenta Duhului Sfint si 1% cele numite de mine „mofturi” adica preferinte, cunostinte de specialitate, asteptari, obisnuinte, etc.
      Biblia ne spune sa „cintam Domnului”, cind avem inima buna sa cinta o cintare Domnului, …
      M-as bucura daca tu in virtutea a ceea ce studiezi ca sa practici in adunarile noastre, ne-ai vorbi despre psalmii cintari ai treptelor sau ai lui David sau a mai marelui cintaretilor sau ce o mai fi.Apoi eu as fi interesat de faptul ca exista afirmatii ca biblia in original are note pentru fiecare cuvint, deci ea se intoneaza ca o mare cintare. Cred ca aceasta este muzica lui Dumnezeu. Asa inteleg eu ceea ce tu spui.Incepind cu anii 70, apoi anii 8o apoi care or mai veni.Toate acestea mie imi arata ca noi aducem incet incet lumea in biserica, si nu raminem credinciosi Domnului.Fii binecuvintat

     • Frațioare ai dovezi pentru ce ai zis mai sus căci eu nu am mai auzit aceasta până la tine. Fratele Mihail a zis foarte bun comentariu la ce ai scris. Mi-aș dori să aud păriri ale specialiștilor cu privire la ce zici tu căci așa este drept ca să ai și alte dovezi.

    • Mihail, frate scump nu te da bătut căci prin Domnul vom avea biruință. Dumnezeu nu se uită la număr ci la inimile care-l caută sincer.

     • Mihai ,fratele meu. Stai linistit.Am motive foarte serioase sa te asigur ca nu cedez asa usor.
      Multumesc bunului Dumnezeu ca ingaduie ca lupta sa fie CEA BUNA si nu de alta natura.Ca altfel as fi cel mai nenorocit din lume.
      Ma bucur si cred ca eu am inteles foarte bine mesajul tau.Cintarile crestine au nevoie de calauzirea Duhului Sfint si mai putin de „tehnicile” si „genurile” mai mult sau mai putin clasice pe care le socoteste lumea.Domnul sa te binecuvinteze cu mult har si pace.

     • Da Mihai, fr pastor Richard Wurmbrand vorbeste foarte frumos despre aspectele legate de muzicalitatea bibliei, despre intonatie, despre pauze. Despre pauze are o adevarata desfatare in descriere. Lasa sa se inteleaga cit este de important ca dupa ce ai spus ceva frumos, ziditor,inaltator sa mai ai puterea si sa taci. Lucruri deosebite. Fratele RW spune raspicat in disertatia lui (fie ea si predica ) ca biblia in original are deasupra cuvintelor note muzicale. Toata biblia se cinta. Numai ca de atunci si pina astazi s-au schimbat citeva lucruri.
      (…)
      Cit despre noi, facem din ceva frumos, facem ceea ce vezi.Parca ar fi ceva de furat.Nimeni nu vrea sa pomeneasca macar de Duhul Sfint.Mihai fratele meu, pentru aceasta pling inaintea Domnului pentru ca situatia imi arata ca se implinesc incet dar sigur cele scrise. Inainte de venirea Domnului Isus la multi li se va raci dragostea de Dumnezeu, va veni (si a si venit)lepadarea de credinta, si toate cele scrise cu litere de foc in 2 Timotei 3. Asta vad, asta simpt si cind mai apare in partasia noastra cite unul ca tine care macar arata ca sufera , parca se mai indulceste putin atmosfera. In colo, Dumnezeu sa ne ajute sa nu cadem cu nici un pret, sa nu-i tagaduim puterea pentru nimic in lume. Dati seama ca ma intreaba un copilandru ( Amos) daca eu cred ca Dumnezeu a dat ca dar, pacatul.Iti poti imagina cum rastalmacesc unii cuvintul?
      Vremuri grele, dar m-am bucurat nespus de faptul ca fratele Ionescu a lasat relativ „liber” dialogul ca pina la urma cred ca este un dialog.Domnul sa te intareasca si sa te tina in harul lui cu bucuria cintecului crestin in inima.Mult har si pace sfinta.

    • Domnnule Mihail, mi-a placut foarte mult categorisirea ,,duhovniceasca a darurilor”. :)) Ce pacat ca Evanghelia ,,Baltagul” dupa Mihail Sadoveanu: in care este prezentata mai amanuntit impartirea darurilor de catre Dumnezeu, nu a fost trecuta in cartile canonice ale Bibliei. Oricum trebuie sa fac un anunt: Tehnica s-a mutat de la nemti si la japonezi, chinezi, etc. :). Si mai ii o problema cu darurile astea: Dumnezeu ,,s-a chinuit” de cele mai multe ori ,,fara succes” sa stavileasca ,,darul comertului” al evreilor prin legi si porunci; iti dau si un exemplu: Iuda Iscarioteanul a avut cea ce tu numesti ,,darul comertului si contabilitatii” si nu i-a folosit la mare lucru, ba chiar a fost numit ,,fiu al pierzarii”.
     Afirmatia dvs: ,,E in natura lor, e darul lui Dumnezeu pentru ei…..” este putin gresita. Doriti sa spuneti ca natura pacatoasa a omului este darul lui Dumnezeu?
     Numai bine!

     • Frate Vesa, departe de mine sa las sa se inteleaga partea „ironica ” a impartirii . Aluzia este putin laica, este din patrimoniul popular , circulatia profana.Am crezut ca cei care citesc stiu ca neamtul a primit „dar” tehnica, tiganul a primit cetera iar evreul a primit priceperea comertului. Imi pare rau ca ti-am produs acest sir de sentimente lumesti.Intentia era de a face distinctia intre cele invatate despre muzica si cei care nativ au acest dar..Cele native eu le vad ca daruri, darul invatarii unei meserii este alta capacitate. Sorry. Mult har si pace.

   • Domnule gabebogdan mă întrebam și eu dacă mai umbli pe la bisericile penticostale nu la astea modernizate ci la alea ce au rămas la fel acolo unde este putere?
    Problema ta este cu frații penticostali nu cu cântarea căci te lupți împotriva lor.
    Mai mult prețuiesc un acordeon care este în mâna unui om plin de har de cat pianele și chitarele voastre conduse de oameni plini de mândrie. Și dacă te interesează îl știu pe Vasile Oprea el și frați de la Toflea când cântă adunările sunt cercetate.

  • Frate Mihai, faceti mari confuzii… personal nu as fi publicat acest comentariu care consider ca ar putea fi pus de cineva, cu lasitate ca sa rada de penticostali. Oricum trebuie sa recunosc ca in Romania asa ceva gasim prin bisericile noastre si mai sunt si alti cu apucaturile fratelui ”Mihai”.

 24. Frate Sebi,

  asa este, nu e corect sa ne ridicam in Adunare deasupra barbatilor, e chiar jenant;

  ei pe banci si noi in fata-

  fiecare la locul sau, asa incepe neascultarea Cuvintului, femeia nu are voie sa conduca in Adunare.

  Ma bucur enorm felul in care ai inteles menirea muzicii in Adunare;

  asta numai si numai Duhul Sfint a facut-o.

  Am sa scot la imprimanta si am sa fac cadou celor care sunt cu muzica in biserica,

  la noi acum este o profesoara de muzica, dar a luat-o pe aratura cu totul,

  la inceput nu a fost asa.

  Ma bucur felul in care explici ca , trebuie respectat Compozitorul cind muzica este Inspirata;

  lucru care se poate spune cu certitudine de muzica scumpului fr Niculita Moldoveanu-

  peste 8000cintari, unele scrise pe sub patul inchisorii, sau la carcera, de unde venea cu o noua cintare.

  Cine are Duhul ii gusta cintarile, au si mesaj si melodie, dar mai ales sunt pline de Duh.

  De asemenea , este importanta afirmatia ta cu privire la cintarea comuna;

  astazi, cu incuviintarea tacita sau nu a pastorilor, ne-au transformat in niste obligat-ascultatori;

  stam in banci 90 minute din 120 si ascultam pina la exasperare ,

  cinatrea comuna este asa cum spui ca o rugaciune, care impreuna au scopul sa ne :descalte

  mintea”(Marius Cruceru) de toate „impuritatile venite din afara si sa o pregateasca de asculatrea Cuvintului;

  daca NU mai bine Nu, mai bine predica fara nimic inainte;

  pentru ca ceea ce se face iti umple pina la refuz mintea, ficatul si pancreasul, de nu mai poti asculta ,fie ea cea mai buna predica posibila.

  Adormirea pastorilor care asista la felul acesta de’partasie a oilor: total gresita ma uimeste.

  Ma bucur, repet, ca fr Ionescu „te-a gasit”. 🙂

  nu stiu daca mai apuc zilele cind se va infaptui ceea ce ,desi tinar, doresti sa o faci cu atita maturitate spirituala, poate ca nepoteii mei. 🙂

  Domnul sa -ti binecuvinteze lucrarea in care te-a chemat!

  sa te faca destoinic pentru un lucru care e o „minune” pur si simplu in aceste zile,

  in care se cinta in Casa de Rugaciune mai rau ca la circiuma, slujind mindriei,

  macar aceia care beau au o scuza.

  Niste miorlaituri, se cinta nazonat sau gituit, iar cuvinetle”te imratisez si te iubesc”

  cintate cu o obraznicie carnala, imi fac deadreptul scirba.

  Se vede ca ai avut profesori extraordnari, dar si calauziti de Duhul Domnului.

  A LUI sa fie toata Slava! AMIN!

  Ma bucur mult pentru Institutul de la Oradea, fratele Bica cred ca este cel care aplecat de la noi din biserica de la Brasov.

  • Elisa E foarte adevarat ce ai spus Dl sa va binecuvinteze

  • Sora Elisa,
   va multumesc pentru gandurile frumoase si incurajarile ce le-ati scris. Bucuria mea este ca ati inteles si primit mesajul.
   La Universitatea (este Universitate, nu institut) Emanuel am intalnit profesori extraordinari, asa dupa cum ati afirmat care cauta sa faca voia lui Dumnezeu, pe langa cei ce i-am amintit mai sunt si alti. Fratele N. Bica este de la Brasov, preda dirijat si conduce ansamblul coral al universitati.
   Domnul sa va binecuvanteze si sa va dea izbanda in tot ce faceti.
   Luptati pentru adevar in dragoste.

  • Era sa uit… un proiect pe care-l vad bun (initiat de fr. N. Bica) si despre care doresc sa va anunt este inregistrarea de imnuri vechi si noi din repertoriul cunoscut in bisericile evanghelice. Imnurile o sa fie interpretate de corul Universitati Emanuel din Oradea, dirijorul o sa fie fratele N. Bica. Cred ca acesta realizare o sa fie benefica pentru cei ce doresc sa asculte si sa promoveze muzica buna, spirituala, facuta cu pofesionalism. În vara acestui anu vor apărea CD-urile, cu imnuri ale evanghelicilor, astfel vor putea sa fie ascultate in casele voastre, in masinile voastre, in castile voastre, etc…

  • @ Elisa
   Bine dar daca surorile nu au voie sa conduca cintarille cind fratii stau pe banca atunci de ce au voie sa prooroceasca cind fratii nu proorocesc Or de ce spun poezii?

   • Iosif,
    cind prorocesc sau spun poezii , banuiesc ca nu conduc toata adunarea, inclusiv barbatii. 🙂
    cred ca inchinarea , care cuprinde si muzica, e o problema de bun simt.

   • Iosif, asa din spirit fratesc as vrea sa-ti amintesc ca atunci cind surorile prorocesc ele nu conduc si nu vorbesc.Daca esti putin atent vei auzi : ” Asa vorbeste Duhul Sfint” sau ” Asa vorbeste Domnul” situatii in care eu cred ca se intimpla altceva decit ceea ce tu spui.
    Cit despre poezie sau cintare, acestea sunt forme de inchinare, lucru care la fel cred ca nu face parte din „conducere” sau „da invatatura” asa ca este mai greu de crezut ca sunt interzise surorilor in adunari.
    Generalizarea nu cred ca ne este benefica. Har si pace.

 25. Mihai vad ca iti place muzica populara ,crezi ca daca ii pui lipstick la un pig arata altfel ,no way ramine tot pig.

  • Nici tu și nici gabebogda nu vis de vină ci învățăturile venite din afară vă fac să nu mai iubiți cântarea duhovnicească specifică românului. Domnul să vă lumineze căci avem nevoie de http://www.youtube.com/watch?v=8mgTSdcjLLA
   el un cântăreț dintr-o adunare penticostală mare din Arad, păstorită de președintele cultului care arată că se poate să îți păstrezi calea.

 26. Gaby cred caci daca noi doi sintem de acord este deajuns ,what do you think?

 27. …pai daca fii imparatiei (probabil auditori de Rahmaninov,Brahms si alti dastia) nu au onorat masa imparatului, cei gasiti la rascruci de drumuri musai sa fie consumatori de manele evanghelistice…asa ca mai inti conteaza ascultarea de Domnul si dupa aceea ascultarea muzicii…gustul muzical se cultiva…

 28. „si pe Hip Hop sau mai ales Rap se pot rosti adevaruri teologie…” Bine punctat frate Sebi.

 29. Mi se pare mie sau aici se formeaza un grup de oameni care se apreciaza intre ei (adica cei culti, cu Bach si simfonii) in timp ce batjocoresc pe altii (cu muzica „usoara”)?

  • Sper ca nu, avem atat bun simt… Dar nu cred ca se face clasic vs muzica usoara, avem mai nou manele si folclor ramane de vazut unde le incadram…

   • Ce vezi tu acolo nu sunt manele sau folclor este cântarea omului duhovnicesc, simplu și smerit. Cei ce sunt prinși în poftele carnale cred că acestea sunt manele sau cântece populare, omul duhovnicesc primește cu bucurie cântarea ce zidește.

    • Manuela ~faith-hope-love~ Răspunde 17 aprilie 2012 la 4:53 PM

     Mihai, video-ul de mai sus ( Eva Mance ) nu m-a zidit deloc, dimpotriva m-a iritat foarte mult incat un minut din el a fost inca prea mult. Imi plac cantarile reverente care transmit mesaje ce zidesc si pe acestea le primesc cu bucurie pentru ca acestea doar zidesc! Eu nu cred ca astfel de stil de muzica trebuie promovat intre crestini.

    • @Mihai:
     Dumneata ne consideri pe noi cei carora nu ne place stilul ‘crestin’ manele/folclor prezentat mai sus prinsi in pofte carnale?
     Sa fim seriosi.

     “Omul duhovnicesc primește cu bucurie cântarea ce zidește”. Aici va dau dreptate.
     Doar ca ce ati postat ( mai ales Eva Manes ) nu zideste deloc si nu-mi da nici o bucurie.

    • In ce ma priveste pe mine aceasta muzica nu ma zideste. Chiar daca sora a cantat in lume inainte aceasta nu ma ajuta sa inteleg de ce uni canta si promoveaza astfel de muzica. Conform porunci Domnului Isus din Matei 28, 19-20, dupa ce facem ucenici trebuie sa-i INVATAM (inclusiv ce sa cante si cum sa cante). Daca doar facem ucenici din ei si apoi ii lasam sa ne invete ce stiu, ne vor invata ce stiu insa nu cantarile care sunt pentru Slava Domnului.
     Cine pentru cine trebuie sa fie model frate Mihai, lumea pentru ucenici sau ucenici pentru lume?

    • Sunt de acord cu Manuela și Marie Anne.

     Artiștii care se pocăiesc după ce au trăit in lume și experimentează cu adevărat nașterea din nou nu cred că pot să persiste in stilul de muzică lumesc. Nu cred că e OK să se pună mesaje creștine pe aceleasi stiluri de muzică care au fost cântate in lume, și apoi acestea sa fie cântate in biserică.

     Pentru ascultare personală… ar mai merge… dar NU în biserică. Și nu fac excepții, mă refer la populare, mioritice, manele (care cred că e cea mai jenantă muzică inventată vreodata pe lângă gangsta rap), jazz, rock, etc etc.

    • În acest timp nu voi răspunde la toți odată căci aceste timpuri ne zic oameni nu mai au dragoste și nu mai caută pe Domnul așa că oricât de mult mă străduiesc să vă arat cărarea veche și dreaptă voi ca tineri nu vreți să o primiți și preferați alte cărări de multe ori. Sora Eva Mancea și alți primesc cântările de la Domnul așa că nu vă împotriviți față de ele.

     • Mihai , stai blind si smerit,
      invata, invata !
      nu suntem toti tineri(fiul meu are 45de ani),asa ca nu vorbi de tineri;
      subscriu si eu la ceea ce aspus Manuela si Anne-Mari;a cinta un cintec pocaintei, cum am vazut mai sus, este ca si cind ai cinta un cintecel Raiului sa te primeasca.
      Au intrat fostii cintareti de muzica populara si usoara in biserici ca sa ne cinte;
      ori daca la locul lor , odata se potrivea, acum se potriveste ca nuca in perete.
      Vine la noi, chemata desigur, familia „de muzica usoara Iliescu” eu asa o numesc;
      cinta frumos, dar te simti in lumea-lume;
      mare pacat.
      Unde este totusi schimbarea nasterii din nou?

     • Sora Elisa să stii că eu iau aminte la ce este bun însă nu tot ce zboară este bun. Nu vreau să am contraziceri cu dumneata căci ai o vârstă. Îmi scriu opiniile și nu încerc să impun ce să cânte sau să asculte la nimeni. Iubesc cântarea din adunări cântate de cei duhovnicesti prin puterea Duhului Sfânt.

 30. Recomand cu căldură 🙂 un articol, ce-i drept, mai vechi, dar foarte relevant. Delectare plăcută. http://mariuscruceru.ro/2010/06/18/vuvuzelizarea-muzicii-evanghelice/

 31. Am o intrebare…Asta dupa ce am citit aproape toate comentariile de mai sus. Stie cineva pe ce melodie a dansat David inaintea chivotului?
  Dumnezeu ne-a creiat pe fiecare atit de diferiti. Sintem ATIT DE DIFERITI ca-i de mirare ca nu ne facem noi singuri limba noastra proprie pe care sa n-o mai vorbeasca nimeni – numai noi. Sau poate o si avem intr-un fel…Fiecare din noi se manifesta diferit. Ginditi-va numai la ris…cu totii ridem dar fiecare ride altfel…Cite culori sint in lumea asta…?( cred ca in cer vor fi si mai multe) – dar fiecare din noi iubeste o alta culoare. E mai frumos rosul decit albastru? Cind sintem necajiti ne purtam diferit. Unii pling in tacere – altii in hohote…altii se izoleaza…altii isi dau cu pumnii in piept…
  De ce n-am putea sa si cintam diferit, sau sa iubim muzica diferit? Uitati-va la fratii nostrii negrii…Ei au ritmul in singe- asta le este DNA-ul…Creatorul i-a facut asa…Ati fost vreodata intr-o biserica de negrii? Si aia care sint pe dunga mortii se misca…Eu am fost…si este imposibil sa stai fara sa te legeni cu ei…si sa bati din palme…
  David a dansat de bucurie…Lui Mical nu i-a placut si l-a dispretuit. Cred ca este o lectie aici si pentru noi…Biblia ne spune sa ne bucuram cu cei ce se bucura si sa plingem cu cei ce pling. Sint sigura ca daca motivul dansului lui David ar fi fost acelasi cu motivul dansului evreilor cind si-au facut vitelul de aur, Dumnezeu n-ar fi privit cu placere la el…dar…din ce am citit dansul lui David a placut Domnului si dispretul lui Mical nu…Asta vad eu de-aci de pe scaunut…

 32. Mult îndrăgitul „dans al lui David” în faţa chivotului.
  Întrebare: …..dar de câte ori a dansat David în faţa chivotului?

  http://www.nicuwagner.com/html/lauda_si_inchinare.html

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: