Arhiva | noiembrie, 2015

COMUNICAT OFICIAL ÎN CAZUL FAMILIEI BODNARIU – MIERCURI, 25 NOIEMBRIE (ENGLISH VERSION)

The following message had been prepared in consultation with the family, the legal consulting team and reflects our consensus to do everything possible and at the right time, so that the Bodnariu family would be reunited. As the process continues, depending on how things are going to evolve, we will inform you about the next […]

Citește în continuare

COMUNICAT OFICIAL ÎN CAZUL FAMILIEI BODNARIU – MIERCURI, 25 NOIEMBRIE

Mesajul care urmează a fost alcătuit în colaborare cu familia, echipa de consultație juridică și reflectă consensul de a face totul, la vremea potrivită, pentru scopul reunificării familiei Bodnariu.Pe măsură ce procesul va continua, funcție de evoluția lucrurilor, vă vom anunța următoarele demersuri. Sunt mai mulți factori obiectivi care ne limitează în comunicarea știrilor legate […]

Citește în continuare

O DISCUȚIE LOGICĂ DESPRE PSIHOLOGIA COPILULUI

Fiecare dintre noi venim dintr-un anumit mediu familial: mai strict sau mai lejer, mai auster sau mai vesel, mai sărac sau mai avut, mai simplu sau mai sofisticat, mai religios sau mai lumesc și lista poate continua. Felul fiecăruia de a fi și media – uneori suma – temperamentală a unei familii este ca oceanul […]

Citește în continuare

DEDICAȚIE PENTRU FAMILIA BODNARIU ȘI ALȚII

Acest imn al încrederii nezguduite în Domnul este o exprimare pur biblică a modului în care suferim după voia lui Dumnezeu! De câteva ori mi-am înnecat și eu amarul și lacrimile pe fondul acestor cuvinte și acorduri.

Citește în continuare

UNDE LOVEȘTE DIAVOLUL FAMILIA

Nimeni nu se îndoiește de sentimentul natural de iubire pe care îl are un părinte față de copilul său. Sau de instinctul de a-l proteja, dacă este nevoie, chiar cu prețul propriei vieți. Sau de simțul înalt de responsabilitate cu care îl îngrijește și îi pune la dispoziție tot ce este necesar pentru viață, creștere […]

Citește în continuare

COMUNICAT OFICIAL DIN PARTEA FAMILIEI BODNARIU (ENGLISH VERSION)

We are grateful to all that showed their trust and supported us in fasting and prayer, encouraging messages, signing the online petition and expressing their indignation as we go through this great hardship.  We know that all that and even the initiatives to organize public protests are a sincere reaction to the hardship and injustice […]

Citește în continuare

COMUNICAT OFICIAL DIN PARTEA FAMILIEI BODNARIU

Mulțumim tuturor celor care ne-au dovedit încrederea și suportul lor prin post și rugăciune, mesaje de încurajare, semnarea petiției online și chiar exprimarea indignării lor față de situația prin care trecem. Suntem convinși că toate acestea și chiar propunerea unor demersuri organizate sunt o reacție sinceră față de necazul aproapelui și nedreptate. Vă apreciem și […]

Citește în continuare

CE ÎNSEAMNĂ CA O ȚARĂ SĂ FIE „CIVILIZATĂ”

Zilele acestea am auzit multe plângeri și reproșuri despre epitetele azvârlite de noi cu supărare înspre țări așa zis… civilizate. Lucrul acesta m-a pus pe gânduri: chiar, ce înseamnă ca o țară să fie civilizată? Canalizare și apă potabilă, infrastructură și curățenie, servicii sociale și medicale, instituții de învățământ superior, nivel de trai ridicat, eradicarea […]

Citește în continuare

COMUNICAT DESPRE FAMILIA BODNARIU (ENGLISH VERSION)

As expected, even though we desired a different outcome, the Norwegian social services indicted Marius and Ruth Bodnariu. Because the parents were not allowed to participate in the proceedings, all information obtained through their legal counsel are summerized and incomplete. Though many things could be said in favor of the parents, we would like to […]

Citește în continuare

COMUNICAT DESPRE SITUAȚIA FAMILIEI BODNARIU

Cum era de așteptat, deși doream alt deznodământ, serviciile sociale norvegiene au intentat un proces legal împotriva familiei Bodnariu, Marius și Ruth.Deoarece părinților nu li s-a permis să participe la audierea copiilor și nici la declarația de acuzare, toate informațiile pe care le avem prin avocatul care reprezintă familia Bodnariu sunt sumare și incomplete. Deși […]

Citește în continuare