ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 12 FEBRUARIE, 2016 – GRAVE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE

În ultimul comunicat, relatând prima vizită în aproape trei luni, când Marius a putut în sfârșit să-i vadă pe băieți, am menționat și că bucuria părinților a fost umbrită de câteva aspecte pe care atunci nu le-am făcut publice.

Matei avea pe spate o julitură urâtă și vânătăi, iar Ioan avea vânătăi pe față. La întrebările părinților prin care se cereau detalii, reprezentanții Barnevernet nu a dat prea multe explicații, trecând repede peste aceste aspecte. Explicațiile lor erau că din vina lui Matei, a căzut pe spate, iar Ioan s-a împiedicat pe scări și a căzut cu fața de trepte. Noi ne întrebăm, dacă ar fi avut aceste semne copiii în momentul în care au fost luați în custodie, ar mai fi fost Marius astăzi în libertate? Ar fi acceptat Barnevernet și din partea părinților astfel de explicații cu privire la vânătăile și juliturile copiilor? De asemenea, suntem îndreptățiți să ne întrebăm, sunt copiii mai în siguranță acum decât acasă, și câtă grijă au de ei acolo unde sunt? Iar dacă așa ceva s-ar putea întâmpla oricum, de ce Barnevernet nu mai este așa de preocupat de integritatea fizica a copiilor? De ce nu s-a sesizat Barnevernet din oficiu? Sau, pe ei nu-i trage nimeni la răspundere și de asta fac ce vor?

Matei spune că doamna la care stă a râs de cântecelul lui creștin „Barca mea e mică” – cântecelul lui preferat – și i-a spus că este o prostie. Matei a întrebat-o pe mami dacă e o prostie cântecelul „Barca mea e mica”? Mai târziu, Matei i-a spus lui Marius că mami e mai mare!? Întrebat ce vrea să spună, el completează spunând că mami are părul lung și ea face copii, de asta e mai mare decât tati – îndoctrinare feminista?!

Pe 10 Februarie, părinții au putut să vorbească aproape câte zece minute cu fiecare din fete. Cu ocazia aceasta au aflat că Naomi vrea să se tundă zero ca să poată purta perucă, iar Eliana vrea cercei! Se pare că Barnevernet încearcă să-i provoace pe orice cale pe părinti. Marius a răspuns elegant că aceste lucruri le vor discuta când vor fi împreună acasă.

Este tot mai clar că Barnevernet nu urmărește interesul superior al copilului, ci subminarea sistematică a autorității părintești și, în special, autoritatea tatălui. Distrugerea valorilor familiale și ruperea legăturilor dintre copii și părinți, iată care este de fapt misiunea și rațiunea de a exista a lui Barnevernet! Da, copiii îi iubesc pe părinți și doresc să fie toți împreună, dar forțele malefice ale acestei instituții lovesc neîncetat împotriva celor mai sacre principii și drepturi familiale și umane.

Pe această cale, protestăm vehement și facem apel la autoritățile norvegiene să intervină pentru a pune capăt acestor abuzuri ale Barnevernet și să ia măsurile necesare pentru ca toți cei 5 copii să fie readuși în sânul familei, acolo unde sunt iubiți și în siguranță!

Apelăm la toate forurile și organizațiile internaționale să intervină pe lângă guvernul norvegian în favoarea familiei Bodnariu și a reunificării acestei familii!

Așa cum se va putea dovedi în scurtă vreme, cazul Bodnariu este un caz de persecuție și discriminare religioasă, cu încălcări grave ale libertății de conștiință, în particular, dreptul părinților de a-și educa copiii în conformitate cu valorile şi convingerile lor religioase, drept stipulat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel de abuzuri sunt de neacceptat într-o societate democratică.

Frați și surori de pretutindeni,

Să intrăm în post și rugăciune înaintea Domnului pentru Marius, Ruth, Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Ezechiel, ca Dumnezeu să-i păzească și să dea biruință!

Pastor Cristian Ionescu, purtător de cuvânt

Echipa de organizare și inițiativă: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu

In the last public statement, describing the first visit in almost three months when Marius could finally see the boys, we mentioned that the joy of the parents was dampened by some issues which at that time we chose not to make public yet.

Matei had a very bad scratch on his back and bruises, while Ioan had bruises on his face. When questioned by the parents for details, Barnevernet representatives didn’t give many explanations, downplaying these aspects. Their explanations were that of his own fault, Matei fell on his back, while Ioan tripped and hit his face on the stairs.

We ask ourselves, if the children had these bruises on them at the time when they were taken into custody, would Marius be a free man today? Would Barnevernet have accepted such explanations from the parents? We are entitled to ask if these children are safer now than at home, with their parents, and how much they are taken care of where they are?

And if these things just happen, why is Barnevernet no longer so worried about their well being? Why weren’t they alerted to the situation? Or, maybe nobody oversees them, so they feel like doing as they please?

Matei said that the lady caring for him laughed at his little Christian song “My little boat” – his favorite song – and said that it is foolish. So Matei asked his mom if indeed it is foolish. Later, Matei also told Marius that mami is greater. When asked to explain, he said that because she has long hair and is giving birth to children she is greater – is this feminist indoctrination!?

On February 10th, the parents were able to talk for less than ten minutes each to both girls. They found out that Naomi wants to shave her head so she could wear a whig, and Eliana wants earrings. It appears that Barnevernet tries to provoke the parents at all cost. Marius’ answer was very measured, that they will talk about these things when they are home together.

It is more and more clear that Barnevernet does not look for the superior interest of the child, but operates to systematically diminish the authority of the parents, especially that of the father. The destruction of the family traditional values, breaking the ties between children and parents, this is the mission and existential scope of Barnevernet! Yes, the children love their parents and want to be reunited, but the malefic forces of this institution are relentlessly attacking the most sacred principles of family and human rights.

We hereby vehemently protest and ask the Norwegian authorities to intervene and put an end to these abuses of Barnevernet, take the appropriate measures so that the five children will be brought back into the family, where they are loved and safe!

We ask all the international forums and organizations to approach the Norwegian government in support of the Bodnariu family to reunite them with their children!

Hopefully soon, as the evidence will show, it will be proven that the Bodnariu case is one of religious persecution and discrimination, with no regard for freedom of conscience, particularly, the right of the parents to raise their children according to their religious beliefs, as stipulated in the European Convention for Human Rights. Such abuses are unacceptable in a democratic society.

Brothers and sisters everywhere,

Let’s pray and fast that the Lord may protect Marius, Ruth, Eliana, Naomi, Matei, Ioan and Ezechiel, and that the Lord may bring the victory!

Pastor Cristian Ionescu, Spokesman

The team for organization and initiative: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

18 răspunsuri sa “ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 12 FEBRUARIE, 2016 – GRAVE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE”

 1. Multumim frate cristian,ai dat dovada de intelepciune separand vestea buna de cea rea la acel moment aveam cu totii nevoie de o veste buna iar acum cu durere dar nu fara speranta sa ne intoarcem la post si rugaciune,draga familie Bodnariu nu ne vom opri,noi suntem cu totii BODNARIU ei sunt si copiii nostri ne-am bucurat impreuna si plangem impreuna,pana cand? Nu stim dar ce stim este ca Dumnezeu nu ingaduie o incercare peste puterile noastre!

 2. Barnevernet şi autoritățile norvegiene, permiţând şi dezvoltând în continuare, cu încăpățânarea şi răutatea specifice satanei, aceste acțiuni absolut diabolice, nu fac decât să-şi grăbească sentința irevocabilă a propriului lor destin veșnic.
  Dumnezeu va fi slăvit, indiferent de ceea ce ar mai putea face ei.

 3. Reblogged this on agnus dei – english + romanian blog and commented:
  VA RUGAM, CITITI cu ATENTIE si cum ne indeamna pastorul Cristian Ionescu, sa intram in post si rugaciune pentru familia Bodnariu!

 4. Aceasta era cauza amanarii vizitei parintilor: cica NU au AVUT TIMP sa pregateasca? CE?Erau prea evidente semnele bunei ingrijiri, marii protectori de copii!

  • Cind am citit ca ” nu a avut Bv.timp sa pregateasca intilnirea cu copii ” mam gindit ca sa intimplat ceva . Asta era defapt motivul. Mi sa oprit rasuflarea .!!!! Dumnezeu sa isi grabeasca rezolvarea cazului !!! .nu cred ca EL nea dat copii spre batjocura celor nelegiuiti !!
   Refuz sa cred ca Dumnezeu nu va interveni . !!

 5. iata de ce deci, n-au reusit o saptamana mai devreme sa organizeze intalnirea lui Marius cu baietii …

 6. Nu se poate. Amindoi copii invinetiti, acolo e vorba despre alte actiuni.Or fi cäzind.Dar de ce nu li s-a invinetit un genunche, o minä. Amindoi copii invinetiti……

 7. Doamne ajuta!! Doamne da izbanda!!

 8. ADDITIONAL CONCERNS FOR THE LEGAL ENFORCEMENT SYSTEM IN NORWAY…

  Reading an visiting sites and videos about the Norway’s ruthless legal enforcement system, it is clear that their enforcement system is manifestly brutal and devious! The rules and laws applied? One of them, is the infamous rule of the „preponderance of the evidence”. This one ruins parents of children in the Western democracies! The second infamous law is called–Administrative Procedures Act. This one (in Norway’s version) is responsible for the troubles brought upon Bodnarius!

  The above rule and law can be said to be the „causa sine qua non” for the societal evils we see manifesting in our eyes regarding the emotionally traumatized parents of little babies and children.

  To be sure, the infamous rule of preponderance of the evidence is the 2d rule after the first one („onus probandi”) in American jurisprudence, called: „beyond the shadow of a doubt”
  Many have wondered why the Bodnarius travails are being buffeted up with such cruelty, rigor, and perfidity, if it wasn’t for the „preponderance of the evidence” that the State itself allows Barnevernet to run their wrecking train upon their unsuspecting human prey? And who can compel Barnevernet to stop running its wrecking train over the bodies of their prey fixed in their sight?

  The infamous preponderance of the evidence is still manifesting there in the Bodnarius’ case, and would have to be PURGED very soon! The Bodnarius have been dragged into a very humiliating and cruel legal process, wherein a „garden variety” of evidence has been hurled at them, and both parents have been left brokenhearted after their precious children were ruthlessly confiscated by the government agents!

Trackbacks/Pingbacks

 1. ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 12 FEBRUARIE, 2016 – GRAVE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE | Pastor Ciprian Barsan - 13 februarie 2016

  […] https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/13/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-… […]

 2. Norway, STOP BARNEVERNET! | ARMONIA MAGAZINE - USA - 13 februarie 2016

  […] Souce: https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/13/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-… […]

 3. SHAME on NORWAY!!!! SHAME on Children’s Minister Solveig Horne! The BODNARIU children are being abused while in foster care in NORWAY !!! | agnus dei - english + romanian blog - 13 februarie 2016

  […] CRISTIAN IONESCU  WEBSITE- https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/13/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-… […]

 4. ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 12 FEBRUARIE, 2016 – GRAVE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE | - 13 februarie 2016

  […] https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/13/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-… […]

 5. ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – GRAVE MOTIVE DE ÎNGRIJORARE – CrestinTotal.ro - 13 februarie 2016

  […] În ultimul comunicat, relatând prima vizită în aproape trei luni, când Marius a putut în sfârșit să-i vadă pe băieți, am menționat și că bucuria părinților a fost umbrită de câteva aspecte pe care atunci nu le-am făcut publice. Matei avea pe spate o julitură urâtă și vânătăi, iar Ioan avea vânătăi pe față. La întrebările părinților prin care se cereau detalii, reprezentanții Barnevernet nu a dat prea multe explicații, trecând repede peste aceste aspecte. Explicațiile lor erau că din vina lui Matei, a căzut pe spate, iar Ioan s-a împiedicat pe scări și a căzut cu fața de trepte. Noi ne întrebăm, dacă ar fi avut aceste semne copiii în momentul în care au fost luați în custodie, ar mai fi fost Marius astăzi în libertate? Ar fi acceptat Barnevernet și din partea părinților astfel de explicații cu privire la vânătăile și juliturile copiilor? De asemenea, suntem îndreptățiți să ne întrebăm, sunt copiii mai în siguranță acum decât acasă, și câtă grijă au de ei acolo unde sunt? Iar dacă așa ceva s-ar putea întâmpla oricum, de ce Barnevernet nu mai este așa de preocupat de integritatea fizica a copiilor? De ce nu s-a sesizat Barnevernet din oficiu? Sau, pe ei nu-i trage nimeni la răspundere și de asta fac ce vor? Matei spune că doamna la care stă a râs de cântecelul lui creștin „Barca mea e mică” – cântecelul lui preferat – și i-a spus că este o prostie. Matei a întrebat-o pe mami dacă e o prostie cântecelul „Barca mea e mica”? Mai târziu, Matei i-a spus lui Marius că mami e mai mare!? Întrebat ce vrea să spună, el completează spunând că mami are părul lung și ea face copii, de asta e mai mare decât tati – îndoctrinare feminista?! Pe 10 Februarie, părinții au putut să vorbească aproape câte zece minute cu fiecare din fete. Cu ocazia aceasta au aflat că Naomi vrea să se tundă zero ca să poată purta perucă, iar Eliana vrea cercei! Se pare că Barnevernet încearcă să-i provoace pe orice cale pe părinti. Marius a răspuns elegant că aceste lucruri le vor discuta când vor fi împreună acasă. Este tot mai clar că Barnevernet nu urmărește interesul superior al copilului, ci subminarea sistematică a autorității părintești și, în special, autoritatea tatălui. Distrugerea valorilor familiale și ruperea legăturilor dintre copii și părinți, iată care este de fapt misiunea și rațiunea de a exista a lui Barnevernet! Da, copiii îi iubesc pe părinți și doresc să fie toți împreună, dar forțele malefice ale acestei instituții lovesc neîncetat împotriva celor mai sacre principii și drepturi familiale și umane. Pe această cale, protestăm vehement și facem apel la autoritățile norvegiene să intervină pentru a pune capăt acestor abuzuri ale Barnevernet și să ia măsurile necesare pentru ca toți cei 5 copii să fie readuși în sânul familei, acolo unde sunt iubiți și în siguranță! Apelăm la toate forurile și organizațiile internaționale să intervină pe lângă guvernul norvegian în favoarea familiei Bodnariu și a reunificării acestei familii! Așa cum se va putea dovedi în scurtă vreme, cazul Bodnariu este un caz de persecuție și discriminare religioasă, cu încălcări grave ale libertății de conștiință, în particular, dreptul părinților de a-și educa copiii în conformitate cu valorile şi convingerile lor religioase, drept stipulat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel de abuzuri sunt de neacceptat într-o societate democratică. Frați și surori de pretutindeni, Să intrăm în post și rugăciune înaintea Domnului pentru Marius, Ruth, Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Ezechiel, ca Dumnezeu să-i păzească și să dea biruință! Pastor Cristian Ionescu, purtător de cuvânt Echipa de organizare și inițiativă: Pastor Daniel Bodnariu, Steven Bonica, Peter Costea, Timotei Dinică, Pastor Cristian Ionescu, Vinicius Sabău, Dennis Stoia, Paul Susman, familia extinsă Bodnariu Sursa https://popaspentrusuflet.wordpress.com/   […]

 6. SHAME on NORWAY!!!! SHAME on Children’s Minister Solveig Horne! A second romanian family’s children are being abused while in foster care in NORWAY !! | agnus dei - english + romanian blog - 17 februarie 2016

  […] Just a few says ago, Pastor Cristian Ionescu, the Bodnariu family spokesperson informed us of the shocking abuses the two Bodnariu boys were subjected to while in custody of Barnevernet, in the care of foster parents. Read the official press release here. For ENGLISH, please scroll down at this link. – https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2016/02/13/atentie-comunicat-oficial-bilingv-cazul-bodnariu-… […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: